Kvartermester (grad)

Grad i Sjøforsvaret

Kvartermester er en grad i det norske Forsvaret.

Graden ligger på OR 5 nivå i Sjøforsvaret i forbindelse med innføringen av den nye ordningen for militært tilsatte.[1][2] Graden tilsvarer sersjant i Hæren og Luftforsvaret.

Kvartermester (OR-5) i ulike NATO-landRediger

Skvadronmester brukes i en rekke andre NATO-land.

  • Canada: Master Seaman
  • Danmark: Sergent
  • Frankrike: Second maître
  • Nederland: Sergeant
  • Tyskland: Obermaat / Maat
  • Storbritannia: Ingen tilsvarende grad
  • USA: Senior Petty Officer Second Class

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ordningen for militært tilsatte og endringer i forsvarspersonelloven m.m. (militærordningen), Prop. 111 LS (2014–2015). Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak og stortingsvedtak).
  2. ^ Generalinspektøren i Hærens foredrag om ny militærordning, Youtube, 29. juni 2015.