Donau-Auen nasjonalpark

Donau-Auen nasjonalpark er en 96 kvadratkilometer stor nasjonalpark langs Donau. Parken strekker seg fra Wien til munningen av Morava i Niederösterreich ved den slovakiske statsgrensen. Det er det største tilnærmet intakte flodlandskapet i Mellom-Europa langs Donau. Området er 38 kilometer langt og på det bredeste fire kilometer bredt. Det omfatter kommunene Wien (Lobau), Groß-Enzersdorf, Orth an der Donau, Eckartsau, Engelhartstetten, Hainburg, Bad Deutsch-Altenburg, Petronell-Carnuntum, Regelsbrunn, Haslau-Maria Ellend, Fischamend og Schwechat. Fra 1983 er naturparken Ramsarområde og fra 1996 verneområdet i hht Verdens naturvernunion kategori II. Gjennom nasjonalparken går Weitwanderweg 07 og Donauradweg.

Donau-Auen nasjonalpark
Ved Lobau
LandØsterrike
Ligger iNiederösterreich
OmrådeWien og Niederösterreich
Nærmeste bosetningWien
Areal
 – Totalt
 – Land
 – Vann

96 km²
75 km²
19 km²
Opprettet27. oktober 1996
Kart
Donau-Auen nasjonalpark
48°07′21″N 16°42′14″Ø

Kart over nasjonalparken.
Nasjonalparken er lett tilgjengelig til fots og på sykkel

Nasjonalparkens tilblivelse rediger

Donau var en uregulert elv inntil et stykke inn i det 19. århundre. Deretter begynte omfattende reguleringer med konsekvenser for naturen i landskapet langs elven. En rekke sidearmer til elven ble neddemmet. Videre massive inngrep fulgte ved mange tiårs forstmessig utnyttelse av skogen i våtmarksområdene langs elven. I nitten-femtiårene begynte utbyggingen av en kjede av elvekraftverk i den østerrikske delen av Donau.

I 1984 truet planleggingen av elvekraftverket Hainburg an der Donau med å ødelegge det eneste gjenværende fritt flytende avsnitt av Donau, ved siden av Wachau. Opprop fra natur- og miljøvernforeninger førte til protester fra hele landet. Da utbyggerne likevel ikke fulgte oppfordringen, men begynte ryddingen av området kom det til sivil ulydighet gjennom okkupasjon av Hainburger Au. Tusenvis av mennesker i alle alders- og yrkesgrupper deltok i okkupasjonen. Etter flere mislykkede politiaksjoner tok den østerrikske regjeringen en tenkepause og i begynnelsen av januar 1985 nedla Höchstgericht forbud mot videre anleggsarbeid. I mars 1985 krevde 353 906 personer ved det såkalte «Konrad Lorenz folkeopprop» stans av byggingen av store kraftverk som Hainburg og samtidig opprettelsen av en nasjonalpark i Hainburgområdet. Den 1. juli 1986 opphevet forvaltningsdomstolen (Verwaltungsgerichtshof) beslutningen om utbygging.

Omfattende vitenskapelige undersøkelser ble igangsatt og overraskende funn ble gjort. En rekke fiskeslag som til da var ukjente i Donau, ble oppdaget i elven. Den viktigste konklusjonen var likevel at Donauauen innenfor Wiens grenser og et område øst for denne kvalifiserte til å bli nasjonalpark. Den 27. oktober 1996 ble nasjonalpark Donauauen offisielt åpnet gjennom en avtale mellom republikken Østerrike og forbundsstatene Wien og Niederösterreich.

Folkebevegelsen mot byggingen av kraftverket ved Hainburg var en av grunnstenene i stiftelsen av det politiske partiet Die Grünen – Die grüne Alternative.

Flora og fauna rediger

I verneområdet finnes mer enn 700 plantearter, mer enn 30 pattedyr og 100 fuglearter, 8 reptilarter og 13 amfibiedyr, så vel som omkring 60 fiskeslag. Hundefisk ble gjenoppdaget her i 1992. Donauauen er sentrum i et større område som dannes av Neusiedlersee og Morava og som særlig vinterstid huser en rekke arter som gås, terne, laksand, kvinand, stokkand i tillegg til en rekke vadefugler, men også mange sjeldne arter som storskrikørn, fiskeørn og sangsvane.

Elven rediger

Flomvernet som ble bygget langs Donau omkring 1900, skilte elven fra sidearmene. Konsekvensen var en høyere gjennomstrømshastighet i Donau og en tiltagende økning av dybden i Donaus hovedløp. Samtidig bygget det seg opp sand og leire i de sidearmene som ikke hadde gjennomstrømming av vann.

For å motvirke dette har man siden 2002 gjenåpnet dammene til sidearmene slik at de i det minste kan gjennomstrømmes ved høyere vannstand. I et pilotprosjekt som ble avsluttet i 2006 ble hele flomvernet langs elvebredden fjernet over en strekning på 3 kilometer ved Hainburg. Prosjektet var støttet av LIFE+-programmet til EU og det østerrikske vannveiselskapet via donau. Slik har elven igjen fått muligheten til å bre seg utover landskapet ved høy vannføring. Etter pilotprosjektet ved Hainburg og Witzelsdorf skal det videre nedbygges 50 % av Donaus elvebredd mellom Wien og den østlige statsgrensen. I tillegg til oppblomstringen av livet i våtmarken langs elven forventes at dette vil redusere virkningen av flom og stabilisere elveleiet til fordel for skipstrafikken.

Eksterne lenker rediger