Elvekraftverk (engelsk: Run-of-river hydro power station) er en kraftstasjon i elv hvor den kontinuerlige gjennomstrømmingen utnyttes direkte til kraftproduksjon, og vannføringen bare i ubetydelig grad kan reguleres ved hjelp av et reguleringsmagasin i tilslutning til kraftstasjonen. Større elvekraftverk har normalt lav fallhøyde, og nesten alltid er dam og kraftstasjon bygd i én enhet. Slike kraftverk kalles også lavtrykkskraftverk. Dette er et alternativ til magasinkraftverk og (mer spesifikt) pumpekraftverk.

Et vannkraftverk.
Itaipu-demningen i Brasil er et elvekraftverk som typisk produserer nærmere 95 TWh strøm årlig, tilsvarende 80 % av Norges totale vannkraftproduksjon.
Chief Joseph-demningen er et typisk elvekraftverk med kontinuerlig gjennomstrømming og lav fallhøyde.

Mindre elvekraftverk har oftere større fallhøyde og kun et mindre inntaksmagasin i elven. Elvekraftverk er som oftest utstyrt med kaplanturbiner.

Fordeler

rediger

Elvekraftverk har normalt ikke større magasiner, og man unngår dermed oppdemming av landområder og regulering av innsjøer. Kraftverket påvirker i liten grad vannføring og vanntemperatur i vassdraget.

Ulemper

rediger

Kraftverket er i stor grad avhengig av elvens naturlige vannføring. Det betyr høy produksjon i perioder med mye vann og liten produksjon om vinteren og i tørkeperioder. Kraften må da også produseres når det er vann i elven, i motsetning til kraftverk med egne magasin som kan utsette produksjonen til behovet er størst eller prisene høyest.

Elvekraftverk med dam vil danne hindringer for båttrafikk, tømmerfløting og fisk. Oppdemning vil også påvirke vanngjennomstrømning og avleiring av sedimenter.

Eksempler på større elvekraftverk

rediger

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger