Vanlige uttrykk under Romerriket
Romerske kongedømme
(753 f.Kr.–509 f.Kr.)
Romerske republikk
(509 f.Kr.–27 f.Kr.)
Keiserriket
(27 f.Kr–1453 e.Kr)
Principatet Dominatet
Vestromerriket Østromerriket
Magistrat
Konsul Pretor
Kvestor Promagistrat
Aedil Tribun
Censor Guvernør
Ekstraordinære magistrater
Diktator Magister equitum
Triumvirat Decemviri
Vanlige titler og betegnelser
Pontifex Maximus Legatus
Dux Officium
Prefekt Vicarius
Vigintisexviri Liktor
Magister militum Imperator
Princeps senatus Keiser
Augustus Caesar
Tetrarki Ridder
Politiske institusjoner
Senatet Cursus honorum
Folkeforsamlingene Kollegialitet
Romerretten Romersk borger
Imperium Concilium Plebis

Comitia tributa, tribusforsamlingen, var en underavdeling av folkeforsamlingen i den romerske republikk, der man valgte de laverestilte embetene og folketribunene. Forsamlingen var oppdelt i 31 landtriber og fire bytriber, og ble etter 287 f.Kr. det viktigste lovgivende organet i riket.

Tribusforsamlingen er svært lik Plebeierforsamlingen (Concilium Plebis), og blir i antikke kilder satt under ett. Forskjellen på de to går ut på om det var en folketribun eller en magistrat med imperium som ledet møtene. I det første tilfellet var det et concilium plebis, dvs et råd kun åpent for plebeiere, mens det i det siste tilfellet var åpent for alle borgere, comitia tributa

Kilder

rediger
  • Bjørn Qviller Romersk politisk kultur og sosiologisk historie Cappelen Akademiske Forlag 1999
  • Jørger Christian Meyer Antikkens historie Cappelen Akademiske Forlag 2. utg. 2002