Clavierübung (Bach)

Clavierübung er en samling i fire deler med musikk for klaviaturinstrumenter som Johann Sebastian Bach publiserte i årene 1731 til 1741.

Første del inneholder musikk for cembalo med en manual eller klavikord, tredje del for orgel med og uten pedal og andre og fjerde del for cembalo med to manualer.

Samlingen inneholder formene suite, konsert, preludium og fuge, koralbearbeidelser og variasjonsverk, og omfatter alle musikkformer og komposisjonsstiler som var vanlig på Bachs tid. Selv om tittelen «Übung» («øvelse») gir assosiasjoner til læreverk, er disse komposisjonene alt annet enn lette å spille og er ikke ment for klaverelever; stykkene vitner om Bachs kompromissløst høye kompositoriske og spilletekniske nivå.

Ordet «Übung» skal altså ikke forstås som dagens etyde, men heller i en høyere forstand som både en omfattende intellektuell og teknisk tilegnelse, fordypning og meditasjon for utøveren, og som en utøvelse av komponistgjerningen.

Clavierübung del I: Partitas

rediger

Bach fikk i årene 1726 til 1731 trykt seks partitas for cembalo solo enkeltvis. I 1731 brukte han trykkplatene om igjen og gav ut disse seks suitene samlet som sitt opus 1. Han var da 46 år og en anerkjent komponist – med opus mente man den gang kun publiserte verk.

Originatittelen lyder:

„Clavir-Übung / bestehend in / Præludien, Allemanden, Couranten, Sarabanden, Giguen, / Menuetten, und anderen Galanterien ; / Denen Liebhabern zur Gemüths Ergoetzung verfertiget / von / Johann Sebastian Bach / Hochfürstl: Sächsisch Weisenfelsischen würcklichen Capellmeistern / und / Directore Chori Musici Lipsiensis. / OPUS 1 / In Verlegung des Autoris / 1731.“

Alle stykkene følger den satsrekkefølgen som Johann Jakob Froberger etablerte: AllemandeCouranteSarabandeGigue, men Bach føyde til andre danser før giguen eller sarabanden, eller erstattet de med nye danser. Det store mangfoldet av åpningssatser er påfallende: vi finner alle vanlige typer, fra preludium over fantasi og fransk ouverture til toccata. Enkeltsatsene går uten unntak i verkets grunntoneart.

For å skape en forbindelse til de franske og engelske suitene kalte Albert Schweitzer Bachs klaverpartitas for «tyske suiter», men denne betegnelsen har ikke slått an, da forskerne stort sett er enige om at Bach integrerte begge de dominerende musikkidiomene i barokken – den franske og den italienske stilen.

Partita I B-dur BWV 825

rediger

Satser

 • Praeludium  
 • Allemande  
 • Courante 3/4
 • Sarabande 3/4
 • Menuett I – II – I 3/4
 • Gigue  

Partita II c-moll BWV 826

rediger

Satser

 • Sinfonia: Grave Adagio   – Andante   – 3/4
 • Allemande  
 • Courante 3/2
 • Sarabande 3/4
 • Rondeau 3/8
 • Capriccio 2/4

Partita III a-moll BWV 827

rediger

Satser

 • Fantasia 3/8
 • Allemande  
 • Courante 3/4
 • Sarabande 3/4
 • Burlesca 3/4
 • Scherzo 2/4
 • Gigue 12/8

Partita IV D-dur BWV 828

rediger

Satser

 • Ouverture   – 9/8
 • Allemande  
 • Courante 3/2
 • Aria 2/4
 • Sarabande 3/4
 • Menuett 3/4
 • Gigue 9/16

Partita V G-dur BWV 829

rediger

Satser

 • Praeambulum 3/4
 • Allemande  
 • Courante 3/8
 • Sarabande 3/4
 • Tempo di Menuetto 3/4
 • Passepied 3/8
 • Gigue 6/8

Partita VI e-moll BWV 830

rediger

Satser

 • Toccata   
 • Allemande  
 • Courante 3/8
 • Air  
 • Sarabande 3/4
 • Tempo di Gavotta  
 • Gigue Ø (= 4/2)

Clavierübung del II

rediger

Bach publiserte andre del av Clavierübung i 1735, den inneholder Italiensk konsert i F-dur og Partita i h-moll. Originaltittelen er:

„Zweyter Theil der / Clavier Übung / bestehend in / einem Concerto nach Italiaenischen Gust / und / einer Ouverture nach Französischer Art, / vor ein / Clavicymbel mit zweyen / Manualen. / Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergötzung verferdiget, / von / Johann Sebastian Bach / Hochfürstl: Saechss: Weissenfelss:Capellmeistern / und / Directore Chori Musici Lipsiensis. / in Verlegung / Christoph Weigel Junioris.“.

De fleste forfattere ser den musikalske betydningen av del II i den kvasi-arketypiske kontrasten mellom de to musikalske stilretningene i barokken (fransk og italiensk) og regner med at valget av toneartene F-dur og h-moll – atskilt av en tritonus – er helt bevisst gjort.

Den italienske konserten blir spilt hyppig i dag, men partitaen er nærmest ukjent i konsertsammenheng.

Partita h-moll BWV 831

rediger

Satser

 • Ouverture   – 6/8
 • Courante 3/2
 • Gavotte I – II – I
 • Passepied I – II – I
 • Sarabande 3/4
 • Bourrée I – II – I
 • Gigue 6/8
 • Echo
Verket

Med elleve satser er denne komposisjonen ikke bare langt mer omfangsrik enn partitaene fra del I, de utviser også en langt friere satsfølge – men påfallende nok mangler allemanden (=«tysk dans»), kanskje følte komponisten at navnet gjør dansen for lite typisk fransk. Verket minner med sin frie rekkefølge av motedanser om Bachs orkestersuiter.

En annen forskjell er den enklere melodikken; Bach har tydelig unngått å skrive ut ornamentene; dette er i tråd med fransk barokkmusikk der det vanlige var at utøverne føyde til forsiringene selv. Hvilke manualer som skal brukes forteller Bach med påskriftene forte og piano. Dette gjelder først og fremst i ouverturen og naturligvis i avslutningssatsen – slik tittelen «Echo» hinter om.

Italiensk konsert F-dur BWV 971

rediger

Satser

 • 2/4 F-dur
 • Andante 3/4 d-moll
 • Presto   F-dur
Verket

Solokonserten, en musikalsk form der et enkeltinstrument blir stilt opp mot et større klanglegeme, ble utviklet av Arcangelo Corelli og Giuseppe Torelli og videreutviklet av Antonio Vivaldi. Bach studerte tidlig slike verk og skrev allerede i Weimar orgel- og klaverversjoner av studieobjektene; Sechs og Sechzehn Konzerte nach verschiedenen Meistern, BWV 592-597 og 972-987).

I Italienische Konzert fører han denne tankegangen videre; de to cembalomanualene spiller mot hverandre og baserer seg helt tydelig på elementer Vivaldi utviklet, eksempelvis ritornelltemaet som opptrer på ulike trinn og de mellomliggende, sparsomt akkompagnerte solopartiene. Hele komposisjonen koketterer formelig med ideen om at dette er en klaverutgave av et ekte orkesterverk.

I en kritikk skrev Johann Adolf Scheibe 1739:

«Men hvem vil ikke straks umiddelbart innrømme at denne klaverkonserten må ansees som en perfekt modell for en velkonstruert konsert? Det finnes i vår tid svært få, om noen konserter med så fortreffelige egenskaper og som kan utvise en så velordnet utarbeidelse. Det måtte en så stor mester som Herr Bach til, som spesielt når det gjelder klaveret mestret det ganske alene, for å gi oss et slikt stykke i denne musikkformen.»[1][2]

Clavierübung del III

rediger

Med 77 sider er denne samlingen orgelverk fra 1739 den mest omfangsrike av de fire delene i Clavierübung. Preludium og fuge Ess-dur BWV 552 utgjør rammeverket, derimellom befinner det seg 21 koralbearbeidelser. Albert Schweitzer kalte det hele orgelmesse fordi koralene som er brukt ikke er bundet til bestemte tider i kirkeåret og er lagt opp omtrent som en gudstjeneste, med Kyrie, Gloria und Credo.

Bach skrev systematisk for to ulike orgeltyper – hver sats er entydig skrevet enten for et stort orgel med flere manualer og pedal eller for et lite orgel uten pedal. For hver koralmelodi finnes det altså to versjoner; satsen for stort orgel følger en versjon uten pedal. Det innledende preludiet og den avsluttende femstemmige fugen bærer overskriften «pro Organo pleno» og forutsetter dermed et stort orgel med pedal. Samlingen inneholder ytterligere fire tostemte komposisjoner for pedalløst spill som betegnes som Duette.

Originaltitel:

„Dritter Theil / der / Clavier Übung / bestehend / in / verschiedenen Vorspielen / über die / Catechismus- und andere Gesaenge, / vor die Orgel: / Denen Liebhabern, und besonders denen Kennern / von dergleichen Arbeit, zur Gemüths Ergezung / verfertiget von / Johann Sebastian Bach, / Koenigl. Pohlnischen, und Churfürstl. Saechs. / Hoff-Compositeur Capellmeister, und / Directore Chori Musici in Leipzig. / In Verlegung des Authoris“.

Preludium og fuge Ess-dur BWV 552

rediger
To satser
 • Praeludium  
 • Fuga  

Se også Preludium og fuge Ess-dur BWV 552.

Koralbearbeidelser BWV 669-689

rediger
21 satser
  • Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit g-frygisk a 2 Clav. e Pedale
  • Christe, aller Welt Trost g-frygisk a 2 Clav. e Ped.
  • Kyrie, Gott Heiliger Geist g-frygisk a 5 con Organo pleno
  • Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit 3/4 G-dur Alio modo. Manualiter
  • Christe, aller Welt Trost 6/8 C-dur
  • Kyrie, Gott Heiliger Geist 9/8 G-dur
  • Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 3/4 F-dur „a 3
  • Fughetta super: Allein Gott in der Höh' sei Ehr' 6/8 G-dur „a 2 Clav. e Pedale
  • Fughetta super: Allein Gott in der Höh' sei Ehr'  Manualiter
  • Dies sind die heil'gen zehn Gebot' 6/4 G-dur „a 2 Clav. e Pedale
  • Fughetta super: Dies sind die heil'gen zehn Gebot' 12/8 G-dur „Manualiter
  • Wir glauben all' an einen Gott 2/4 „In Organo pleno
  • Fughetta super: Wir glauben all' an einen Gott  Manualiter
  • Vater unser im Himmelreich 3/4 „a 2 Clav. e Pedale
  • Vater unser im Himmelreich 6/8 „Alio modo. Manualiter
  • Christ unser Herr zum Jordan kam   c-Moll
  • Christ unser Herr zum Jordan kam 3/4 „Alio modo. Manualiter
  • Aus tiefer Not schrei' ich zu dir „a 6 in Organo pleno con Pedale doppio
  • Aus tiefer Not schrei' ich zu dir „Alio modo. Manualiter
  • Jesus Christus unser Heiland „a 2 Clav.
  • Fuga super: Jesus Christus unser Heiland „a 4 Manualiter

Fire duetter BWV 802-805

rediger
Fire satser
 • Duetto e-moll 3/8 BWV 802
 • Duetto F-dur 2/4 BWV 803
 • Duetto G-dur 12/8 BWV 804
 • Duetto a-moll   BWV 805

Til forskjell fra hva tittelen kan forlede leseren til å tro er disse fire satsene skrevet for ett pedalløst instrument og kan spilles på orgel eller cembalo. Tittelen henspiller på stykkenes gjennomgående tostemmighet; satsene er kontrapunktiske og samtidig virtuose liksom Inventionen, men av betydelig større omfang. Selv om de er katalogisert under cembaloverk i Bach-Werke-Verzeichnis, er de med tanke på sammenhengen de inngår i ganske sikkert orgelkomposisjoner.

Clavierübung del IV: Goldbergvariasjonene

rediger
 
Tittelblad fra del IV

Utdypende artikkel: Goldbergvariasjonene

To år etter tredje del av Clavierübung skrev Bach en syklus med 30 variasjoner over den 32 takters lange basslinjen til en arie for et to manualers cembalo; dette verket er i dag kjent under navnet Goldbergvariasjonene (BWV 988). Bach publiserte syklusen samme år under tittelen:

„Clavier Übung / bestehend / in einer / ARIA / mit verschiedenen Veraenderungen / vors Clavicimbal / mit 2 Manualen. / Denen Liebhabern zur Gemüths-/ Ergetzung verfertiget / von / Johann Sebastian Bach / Königl. Pohl. u. Churf. Saechs. Hoff/Compositeur, Capellmeister, u. Directore / Chori Musici in Leipzig. / Nürnberg in Verlegung / Balthasar Schmids.“

Verket åpner med den sterkt ornamenterte arien før tretti stilistisk svært ulike satser følger før arien blir gjentatt uforandret. I likhet med i del I (åpningssatsen av Partita IV), markerer også her en fransk ouverture begynnelsen på andre del (variasjon 16).

Clavierübung del V?

rediger

Mange forskere er av den oppfatning at Kunst der Fuge må ha vært tenkt som en femte del av Clavierübung. Instrumentet må da ha vært enten klavikord eller et Silbermann-flygel (en tidlig versjon av hammerklaveret) som Fredrik den store av Preussen eide flere eksemplarer av.[3] Bachs intensjon er imidlertid ikke dokumentert, så alt dette forblir spekulasjoner.

Referanser

rediger
 1. ^ „Wer wird aber auch nicht sofort zugestehen, daß dieses Clavierconcert als ein vollkommenes Muster eines wohleingerichteten einstimmigen Concerts anzusehen ist? Allein, wir werden auch noch zur Zeit sehr wenige, oder fast gar keine Concerten von so vortrefflichen Eigenschaften, und von einer so wohlgeordneten Ausarbeitung aufweisen können. Ein so großer Meister der Musik, als Herr Bach ist, der sich insonderheit des Clavier fast ganz allein bemächtiget hat [...] mußte es auch seyn, uns in dieser Setzart ein solches Stück zu liefern.“
 2. ^ her etter: Christoph Wolff: Johann Sebastian Bach, 2. opplag 2007. S. Fischer, Frankfurt am Main, ISBN 978-3-596-16739-5
 3. ^ Eva Badura-Skoda: Komponierte Bach „Hammerklavier-Konzerte“? i Bach-Jahrbuch 1991.

Partiturer

rediger

Lytteksempler

rediger