Preludium

musikalsk forspill

Preludium betyr egentlig «forspill», og blir blant annet brukt ved åpningen av høymesser. Et preludium er fritt og improvisatorisk i formen. På 1700-tallet ble det vanlig å sette sammen preludium, toccata og fantasi med en fuge.