Fantasi betegner i den seriøse musikken et musikkstykke i fri form, enten som en lek over et kjent tema eller spilt som en improvisasjon uten forberedelse eller noter. Å fantasere ble særlig tidligere brukt om å improvisere.

En Brahms-fantasi av Max Klinger, ca. 1894.

Særlig i barokken ble fantasier brukt om frie musikkstykker på linje med preludier og toccata. Fantasiene kunne inneholde både en og to fuger.

Fantasier (eksempler) rediger

  • Johann Sebastian Bach: Fantasi og fuge i g-moll
  • Johann Sebastian Bach: Fantasi c-moll
  • Max Reger: Fantasi over koralen «Wachet auf» op.52:2
  • Max Reger: Fantasi og fuge i d-moll, op.135B