Ouverture

Ouverture er fransk og betyr åpning eller forspill. Ordet brukes særlig om orkesterforspill til en opera eller et skuespill. Ouverturen består ofte av sitater fra resten av musikken i operaen, musikalen eller skuespillet (et eksempel er Kuhlaus ouverture til Elverhøi). Men en del ouverturer er tematisk helt frittstående; således Mozarts ouverture til Figaros bryllup og Rossinis til Barbereren i Sevilla.