Broch (slekt)

Se også bare Broch eller Brokk

Broch er en norsk slekt. Noen skrev Brock.[1][2]

Treliste
 • Michel Olufsen Broch (–1599) sogneprest i Steigen fra 1560
  • Abels Michelsen Broch (–1613), kapellan i Hamarøy 1589, fra 1599 sogneprest i Steigen
   • Margrethe Abelsdatter Broch (c.1600–) g. Christopher Fynboe
   • Anne Abelsdatter Broch (c.1600–) gift med Oluf Pedersen (–1638), sogneprest i Nesna fra 1618, sønn av Peder Pedersen, sogneprest i Alstahaug
    • Peder Olufsen (1630–1708) buntmaker i Trondheim, tok morens etternavn.
     • Ole Pederssøn Broch (1669–1731) residerende kapellan i Vefsn gift 1690 i Nærøy med Dorthe Resen (1678–1760)
      • Hans Henrik Broch (1710–1780) premierløytnant, til Biri. Gift 1717 Maren Bendeke og 1767 Johanne Margrethe Gonsager Haberdorff
       • Peter Fredrik Broch (1749–1805) artillerimajor gift 1777 med Edel Dorothea Thulesius
        • Henrik Andreas Broch (1778–1833) gift 1808 med Georgine Smith
         • Peter Fredrik Broch (1814–1894) gift 1840 med Bolette Christine Arntzee
       • Ludvig Frederik Brock (1754–1853) født på Biri, ble dansk offiser og hoffsjef hos Christian Frederik i 1814
      • Johan Jørgen Broch (1712–1792) fra Vefsn, til Biri. Gift 1744 i Røyken med Andrine Severine Ørtlein (1723–1761) fra Christiania og 1762 med Susanne Boldeus (1735–73)
       • Lorentz Broch (1755–1803) gift med Anna Dorothea Zincke (1769) fra Fredrikstad
        • Lorentz Broch (1788–1832) garver
         • Johan Anton Zincke Broch (1827–1923) fra Moss, gift 1860 med Hanne Lagertha Gamborg (1826–1861) fra danske Tikjøb, og i 1863 i Lyngby med Fanny Harriet Caroline Gamborg (1838–1926)
          • Lagertha Broch (1864–1952) forfatter og kvinnesakskvinne, ugift
          • Gudrun Broch (1865–1912), i første kull uteksaminert fra Ragna Nielsens skole i 1887
          • Olaf Broch (1867–1961) professor i slaviske språk gift 1896 med Ninni Henriette Trampe(1868–1955), datter av kommandørkaptein Jens Edvard Trampe (1837–93)
          • Erling Broch (1875–1941) høyesterettsassessor
          • Nanna Broch (1879–1971) boligkontrollør som ivret for bedre boligforhold på Oslos østkant. Ugift.
          • Hjalmar Broch (1882–1969) zoologiprofessor gift 1910 med Sofie Beyer (1882–1960)
        • Lars Ziegler Broch (1791–1838) overtollbetjent og premierløytnant
         • Lars Marius Bing Broch (1826–82) oberst
          • Just Johan Bing Broch (1854-1947), Stortingsmann, jernbane distriktssjef, forfatter
           • Just Broch (1895-1982) Distriktslege
          • Ole Jacob Broch (1875–1963) oberst
       • Ole Jacob Broch (1758–1806) født på Biri, ble premierløytnant gift 1798 i Asker med Else Jørgine Sparre (1770–1828) fra Gjerdrum
        • Johan Jørgen Broch (1791–1860) oberstløytnant og krigskommissær, stortingspolitiker, gift med Jensine Laurentze Bentzen (1790–1877)
         • Jørgine Laurentze Broch (1816–41) g. prest Johannes W. Dietrichson
         • Ole Jacob Broch (1818–89) professor i matematikk, gift 1843 med Friederike Ernestine Wilhelmine Schmidt (1823–1901)
         • Jens Peter Broch (1819–86) professor i semittiske språk, gift 1847 med Louise Joachime Müller (1827–1913), datter av kaptein Otto Fredrik Müller (1782–1854) og Vilhelmine Hedevig Bech (1796–1880), se Müller (slekt)
        • Theodor Christian Broch (1796–1863) generalmajor og arkitekt
       • Henrik Broch (1772–1859) g Henrikke Røhl
        • Paul Resen Veljør Broch (1810–75) kopist og tollbetjent, g. Thomasine Møinichen (1812–42)

Andre BrocherRediger

 • Peder Brock (1571–1632) født i Bergen, sogneprest i Domkirken Bergen fra 1615 og forfatter av oppbyggelig litteratur
 • Siri Broch Johansen (1967–) forfatter og dramatiker fra Tana
 • Ulla Marie Broch (1969–) skuespiller
 • Dag Broch (1970–) hundekjører fra Tana
 • Tiril Broch Aakre (1976–) forfatter
Treliste
 • Rasmus Broch (1680–1710) fra Sunnmøre g. Dorthe.[3]
  • Tollev Broch (c.1708–45) til Bergen, g. Anna Segelchen

ReferanserRediger

 1. ^ Broch i Store norske leksikon
 2. ^ Slekten Broch av Leif E. Broch
 3. ^ Rasmus Broch hos geni.com.
 4. ^ E. K. Broch