Trampe kan ha andre betydninger. For sykkelheisen i Trondheim, se «Trampe (sykkelheis)»

Trampe er en dansk og norsk grevelig slekt, opprinnelig av pommersk adel.[1]

Amtmann og greve av Trampe Adam Johan Frederik Poulsen Trampe.

Hans Christoph von Trampe († om. 1695) var offiser i svensk tjeneste. Hans sønn Philip Detlev Trampe (1678–1750) ble dansk greve.

Adam Johan Frederik Poulsen Trampe, greve av Trampe var den siste av grevene Trampe som hadde offentlig anerkjennelse i Norge. Etter Adelsloven av 1821 opphørte denne tittelen ved grev Trampes død i 1876. Derfor hadde hans sønn ingen anerkjennelse som norsk greve, men han var likevel greve i Danmarks adel, og denne tittelen bestod frem til han døde i 1895.

En dansk og en svensk gren av slekten lever fortsatt.

Litteratur

rediger
  • Bernt Moe: «Om de i Norge for tiden værende adelige Familier», Tidsskrift for den norske Personalhistorie, Ny Række, Christiania 1847, side 74 med referat av adelsbrev
  • A. Thiset og P.L. Wittrup: Nyt dansk Adelslexikon, København 1904
  • H. Storck: Dansk Vaabenbog, København 1910
  • Sven Tito Achen: Danske adelsvåbener, København 1973

Referanser

rediger
  1. ^ Store norske leksikon: Trampesnl.no.