Fru Ragna Nielsens skole

(Omdirigert fra «Ragna Nielsens skole»)

Fru Ragna Nielsens skole (offisielt navn: Ragna Nielsens latin- og realskole) var en norsk skole i Nordahl Bruns gate 22–24 i Kristiania.[1] Det var landets første fellesskole for både gutter og jenter, da den ble etablert av Ragna Nielsen i 1885. Lærerpersonalet var også av begge kjønn, og det var av mange ansett som uhørt at en kvinne skulle undervise gutter. Nielsen satt kvinner til å undervise helt frem til artium. I begynnelsen omfattet skolen bare forskole og middelskole, seinere gymnas, og den ble etter hvert en av byens største og best vurderte skoler.[1]

Fru Ragna Nielsens første artiumskull i 1887. Bildet er tatt av fotograf Ludwik Szaciński de Ravics, og befinner seg i Oslo Museums samlinger. Bak fra venstre Ragnhild Qvam, Aasta Kjølseth, Gudrun Broch, Ella Anker. Foran fra venstre: Regine Haug, Ragna Nielsen og Marie Lundquist.
Fru Ragna Nielsens skole - latinergruppe fotografert av Gustav Borgen 06.07.1909. Bildet tilhører Oslo Museum.

Ragna Nielsens niese Margrete Kjær var blant skolens ansatte.

Artiumsundervisning for kvinnerRediger

Ragna Nielsens latin- og realskole var en av de første skolene der norske kvinner fikk undervisning for å gå opp til examen artium. Cecilie Thoresen ble Norges første kvinnelige artianer i 1883, og høsten 1883 startet landets første privatkurs for kvinner som ville ta artium. De første kvinnene fra dette privatkurset gikk opp til artium våren 1884, og året etter startet Ragna Nielsen sin skole.

Examen artium 1886Rediger

Examen artium 1887Rediger

Examen artium 1888 (utvalg)Rediger

Senere elevkullRediger

Blant senere elever ved Fru Ragna Nielsens skole var Sigrid Undset, Sigurd Hoel og Karen Grude Koht. Skolen ble nedlagt i 1927.

ReferanserRediger

  1. ^ a b Knut Are Tvedt (red): Oslo byleksikon, Kunnskapsforlaget 2010, side 459, ISBN 978-82-573-1760-7
  2. ^ Ebbell, Clara Thue (1907). Kvindelige studenters jubilæumsskrift: 1882-1907. Kristiania: Brydes bogtrykkeri. s. 133. 
  3. ^ Studenterne fra 1888: biografiske efterretninger samlet til 25 aars-jubileet 1913. Kristiania: Malling. 1913. s. 40. 
  4. ^ Studenterne fra 1888: biografiske efterretninger samlet til 25 aars-jubileet 1913. Kristiania: Malling. 1913. s. 41. 
  5. ^ Studenterne fra 1888: biografiske efterretninger samlet til 25 aars-jubileet 1913. Kristiania: Malling. 1913. s. 10. 
  6. ^ Ebbell, Clara Thue (1907). Kvindelige studenters jubilæumsskrift: 1882-1907. Kristiania: Brydes bogtrykkeri. s. 95.