Middelskole

Middelskole ble innført i Norge ved lov om høyere allmennskoler av 1869. Etter å ha gått tre år på allmueskolen eller på en forberedelsesskole kunne elevene gå over til en seksårig middelskole med latinlinje og engelsklinje.[trenger referanse] Deretter fulgte det treårige gymnaset.

Allerede fra begynnelsen av 1800-tallet var det realskole og borgerskole i nesten alle norske byer. På flere steder ble det fra omkring 1820 opprettet lærde skoler som var ufullstendige middelskoler.[1] De vokste frem av borgerskolene og manglet de tre øvre klassetrinnene. Slike skoler ble opprettet i Larvik i 1823, Arendal i 1824, Molde i 1832 og Tromsø i 1833.[2] En ny lov i 1848 gjorde 6-årig middelskole obligatorisk for opptak til 3-årig gymnas, og alle landets borger- og realskoler gikk da over til å bli middelskoler.

I andre halvdel av 1930-årene ble det vedtatt nye lover for folkeskolen, og den gamle middelskolen ble erstattet av realskolen og gymnaset.[3]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Ording og Boyesen: Pedagogikkens historie. Cappelen Oslo 1972.
  2. ^ Høigård og Ruge: Den norske skoles historie. Cappelen Oslo 1963.
  3. ^ Jerpseth, Rolf (2000). «Bakgrunnen for Statens lærerskoleklasser i Oslo 1935 –1945». Sagene lærerskole 1945 – 1992. Fra lærerskoleklasser til lærerhøgskole. Oslo: Høgskolen i Oslo. ISBN 82-579-4012-7. Arkivert fra originalen 5. desember 2006.