Bedre Byggeskik

Landsforeningen Bedre Byggeskik var en innflytelsesrik dansk landsdekkende forening, som ble opprettet av en gruppe danske arkitekter 27. juni 1915. Blant stifterne var Thorkild Henningsen og Carl Brummer. Foreningen ble nedlagt i 1965, og betegnelsen «Bedre Byggeskik» brukes nå i Danmark om en stilperiode i dansk arkitektur i årene fram til andre verdenskrig. Denne stilperioden tok utgangspunkt i eldre dansk byggeskikk, og overlappet nyklassisismen.

Skagen stasjon, tegnet av Ulrik Plesner gjør tydelig de verdier Bedre Byggeskik dyrket
Huset på Bakkekammen 50 i Holbæk er et skoleeksempel på arkitekturen i Bedre Byggeskik

HistorieRediger

Formålet med foreningen var å forbedre den danske bygningskultur, og dette foregikk gjennom den såkalte tegnehjelpen hvor foreningens arkitekter tegnet enkle hus, som var kjennetegnet ved bruk av enkle materialer og håndverksmessige gode løsninger. Tegningen kunne bestilles hos foreningen og deretter få en lokal byggmester til å oppføre huset, noe som er årsaken til at de ofte omtales som en «murermestervilla». Det var normalt et symmetrisk hus i en og en halv etasje i røde mursten og med rødt, halvvalmet tak og kjeller. Bevegelsens idealer overlapper i stor utstrekning med nyklassisismen, selv om Bedre Byggeskik-normen vanligvis ga arkitektene større frihet til å benytte pittoreske detaljer.

Holbæk var et tidlig arnested for denne arkitektur-retningen (særlig veien Bakkekammen) med arkitektene Ivar Bentsen og Marius Pedersen. Bentsen hadde allerede i 1911 startet en «bygmesterskole» i byen. Akademisk Arkitektforenings tegnehjelp, etablert i 1907, Landsudstillingen i Århus i 1909 samt P.V. Jensen Klints argumentasjoner i boken Bygmesterskolen var tidlige forløpere for Bedre Byggeskik.

Foreningen eksisterte fram til 1965, men allerede fra rundt 1930 begynte den å miste innflytelse i byene og tape terreng i forhold til funksjonalismen. Poul Henningsen og kretsen omkring det kulturradikale tidsskriftet Kritisk Revy gjorde narr av Bedre Byggeskik, som de anså for en stilistisk tvangstrøye og et regressivt, tilbakeskuende kulturfenomen, som de kalte «akademisk Arkitekturs Nulpunkt». Men i byggeskikken på landet levede innflytelsen til langt ut i 1940-årene.

Institusjoner og kvarterer med bebyggelser i Bedre ByggeskikRediger

 
Hus i Annebergparken
 
Byggmesterskolen i Holbæk var et av sentrene for Bedre Byggeskik

Sentrale utøvere innen Bedre ByggeskikRediger

LitteraturRediger

  • Lene Floris: Bedre byggeskik. Bevægelse og bygninger, Holbæk museum og Thaning & Appel 2005 ISBN 87-413-6428-7