Bærum og Follo

norsk valgkrets til Stortingsvalg 1906 - 1918

Bærum og Follo var en valgkrets i Akershus amt ved stortingsvalgene fra 1906 til 1918. Ved disse stortingsvalgene praktiserte man en valgordning med direkte flertallsvalg i enmannskretser.[1] Bærum og Follo valgte således én representant og én personlig vararepresentant.

Valgkretsen Bærum og Follo bestod av herredene Vestby, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård fra 1915, Bærum, Asker, Son og Hølen med rundt 28 000 innbyggere og 17 000 stemmeberettigede etter innføringen av kvinnelig stemmerett.[2][3]

ValgresultatRediger

Valgår Samlingspartiet Socialistene Venstre Avholdspartiet
1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang 2. valgomgang 1. valgomgang
Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel Stemmer Andel
1906[4] 1 477
112(1)
48,6% 2 016 58,6% 976 29,8% 1 407 40,9% 638 19,5% 14 67 2,0%
1909[5] 2 132
1 101(1)
55,0% 3 457 55,4% 1 752 29,8% 2 184 35,0% 890 15,1%
1912[6] 2 912 46,8% 3 460 47,0% 2 274 36,5% 3 037 41,3% 1 041 16,7% 859 11,7%
1915[7] 4 776 52,3% 3 491 38,2% 864 9,5%
1918[8] 5 880 56,4% 3 823 36,7% 723 6,9%

(1)Avtroppende stortingsrepresentant Jens Carl Peter Brandt stilte som konkurrerende kandidat både i 1906 og i 1909, med samme partitilknytning som den valgte kandidaten. Han deltok ikke i andre valgomgang.


StortingsrepresentanterRediger

Periode Representant Parti Vararepresentant
1907–1909 Landbruksskolebestyrer Bernt Holtsmark, Asker Samlingspartiet Gårdbruker Johan Knut Skancke, Ås
1910–1912 Advokat Christian Fredrik Michelet, Bærum Høyre og Frisinnede Venstre Gårdbruker Julius James Sundby, Vestby
1913–1915 Høyesterettsadvokat Christian Fredrik Michelet, Bærum Høyre og Frisinnede Venstre Gårdbruker Johan Knut Skancke, Ås
1916–1918 Høyesterettsadvokat Christian Fredrik Michelet, Bærum Høyre og Frisinnede Venstre Gårdbruker Ole Anton Aas, Ås
1919–1921 Høyesterettsadvokat Christian Fredrik Michelet, Bærum Høyre og Frisinnede Venstre Gårdbruker Ole Anton Aas, Ås, ble valgt, men døde 7. desember 1918
Gårdbruker Georg Sverdrup, Ås, valgt ekstraordinært 10. juli 1920

ReferanserRediger