Atherina

fiskeslekt

Atherina er en slekt av stripefisker.

Atherina
stor stripefisk (Atherina hepsetus)
stor stripefisk (Atherina hepsetus)
Vitenskapelig(e)
navn
:
Atherina
Linnaeus, 1758
Norsk(e) navn:
Hører til: stripefisker,
sølvsidefisker,
egentlige beinfisker
Antall arter: 6
Habitat: kystfarvann, men også elver og innsjøer
Utbredelse: Øst-Atlanteren, Middelhavet, Svartehavet, Det kaspiske hav, sørvestlige Indiahavet
Arter:

De har to korte ryggfinner som er godt adskilt. Første ryggfinne har 5-10 lite stive piggstråler, mens andre ryggfinne har én piggstråle og resten bløtstråler. Andre ryggfinne har samme form og størrelse som gattfinnen og sitter rett over den. Langs siden er det et sølvskinnende bånd. De er stimfisker som lever i grunne kystfarvann og elvemunninger, og som også forekommer i ferskvann. Maksimal lengde varierer fra 8 til 20 cm.

Det er vanskelig å skille mellom de ulike artene, men det vanlig å regne med tre arter i europeiske farvann. Stor stripefisk (A. hepsetus) forekommer hovedsakelig i Middelhavet, mens stripefisk (A. presbyter) er utbredt i Nordøst-Atlanteren og finnes bare sporadisk i Middelhavet. Den tredje arten, liten stripefisk (A. boyeri) finnes både i Nordøst-Atlanteren og Middelhavet og er sterkere knyttet til brakk- og ferskvann enn de andre artene.

Undersøkelser av mitokondrielt DNA viser at A. boyeri omfatter tre ulike klader, og at den antakelig bør splittes i minst tre arter.

Slekten omfatter også Atherina lopeziana fra Guineabukta og Atherina breviceps fra Sør-Afrika.

Kilder Rediger

Eksterne lenker Rediger

 
Stripefisker på et marked i Ukraina