Atherina caspia

Atherina caspia
Vitenskapelig(e)
navn
:
Atherina caspia
Eichwald, 1831
Norsk(e) navn:
Hører til: Atherina,
stripefisker,
sølvsidefisker
Habitat: kystfarvann, elver, laguner, innsjøer
Utbredelse: Det kaspiske hav og tilstøtende vassdrag

Atherina caspia er en fiskeart. Den blir ofte regnet som en underart av liten stripefisk (A. boyeri, i eldre litteratur A. mochon), men i nyere oversikter over ferskvannsfisk i Iran og Catalog of Fishes regnes den som en egen art.

Den har en avlang kropp med en godt markert, sølvfarget stripe langs kroppssiden, to godt adskilte ryggfinner og kan bli opptil 15 cm lang. Den kan skilles fra liten stripefisk fra Svartehavet på at den har 3 infraorbitale bein, ikke 4, og på at den har 19–27 gjellestaver, ikke 27–37.

Utbredelsen omfatter hele Det kaspiske hav, og den finnes også i innsjøene langs Uzboj i Turkmenistan. Atherina caspia er en pelagisk stimfisk som er svært tolerant for variasjoner i saltholdigheten i vannet og tåler opp til 77 ‰ salinitet. Den finnes ned til 100 m dyp, men står som regel på 10–20 m. Arten forekommer også i elvemunninger og laguner, og den vandrer opp i elver for å gyte.

Føden består for det meste av plankton, men noen populasjoner tar også bunnlevende dyr. Gammarus og Daphnia er foretrukne bytter, men også hoppekreps, muslingkreps, rundormer og tovingelarver blir tatt. Arten er selv bytte for kaspisel, Stenodus leucichthys, silda Alosa saposchnikowii, stjernestør og persisk stør.

KilderRediger

Eksterne lenkerRediger