Anker er brukt som symbol i bildende kunst, blant annet kirkekunst, i ornamenter og som kjennetegn for sammenslutninger, i varemerker og logoer, flagg, segl, bumerker og våpenskjold.

Lillesands kommunevåpen har tre ankere fra felles ankerring

Som symbol står et anker ofte for håp (Bibelens «blant disse tre»: tro med kors, håp med anker, og kjærlighet med hjerte), samt som helgensymbol for Clemens. Den symbolske figuren Spes (= latin for håp) gjengis ofte holdende i et stilisert anker.

Anker er et slektsnavn for en kjent norsk slekt: Anker. Den har navn og våpenfigur inspirert av en svensk slekt.

Et anker kan være en grafisk figur som er et stilisert skipsanker. Ankeret er da framstilt som en flatemessig figur med armer og ankerstokk vendt samme vei.

Anker finnes i en lang rekke kommunevåpen i land med europeisk heraldikk, til dels med historie tilbake til middelalderen. I Norge har man anker i våpen fra nyere tid for bl.a. Lillesand, Narvik og Nøtterøy. Slekten Anker har i sitt slektsvåpen et anker som et såkalt talende våpen. Et anker er også brukt av flere andre personer og slekter som figur i våpnenes skjold eller hjelmtegn, til dels kombinert med andre figurer.

Det finnes en del norske bumerker med et sterkt stilisert og forenklet anker. Noen ganger er dette ankeret plassert innenfor en skjoldformet innramming.

Litteratur rediger