Spes (av latin: håp) er gudinne i romersk mytologi og en allegorisk og grafisk figur fra renessansen.

«Haabet » fra Christianskirken, nå i Telemark Museum, Skien.
Spes i neogotisk stil fra 1898, St. Nicolas' kirke, Haslach an der Mühl, Oberösterreich.

Den romerske gudinnen hadde sitt eget tempel i Roma.

Figuren fra renessansen symboliserer håp og den gjengis som en kvinne som er kledt i lange klær og som holder et vanlig skipsanker. Spes finnes også avbildet med ankeret i den ene hånden og en palmekvist eller en due i den andre.

Kvinneskikkelsen med ankeret er brukt både i jernskulpturovnsplater, i segl og våpenskjold – særlig på 1600-tallet. I person- og slektsvåpen forekommer Spes hos medlemmer av slektene Anker og Krag. Slektsvåpenet Mohn har en togakledt mannsfigur som holder et anker og en due, men sannsynligvis er mannen opprinnelig figuren Spes.

Litteratur rediger