Ametabole- eller apterygote insekter er insekter som så å si ikke gjennomgår noen metamorfose foruten at de vokser. De er også primært vingeløse, det vil si at disse gruppene stammer fra forfedre som aldri har utviklet vinger og ikke sekundert mistet dem igjen (slik som lus og maur). De ikke-voksne stadiene kalles nymfe og skiller seg ikke fra det fullvoksne insektet, utenom ved størrelsen. Hos noen av dem kan nymfene mangle et ledd eller annet som ikke er helt utviklet fra begynnelsen, men som etter hvert utvikles. De skifter hud (kitikula) hele livet. De har ikke noe puppestadium) fra de klekkes (egg) til de er ferdig utviklet (imago).[1] De ametabole insektene utgjør en evolusjonær grad av primitive insekter som de høyere (hemi- og holometabile insektene) stammer fra.

Ametabole insekter
Sølvkre, Lepisma saccharina
Nomenklatur
Ametabola
Apterygota
Populærnavn
Ametabole insekter
Klassifikasjon
RikeDyr
RekkeLeddyr
KlasseInsekter
Økologi
Antall arter: Varierende, avhengig av inndeling
Habitat: terrestrisk og limnisk
Utbredelse: hele verden
Inndelt i

Se tekst

Begrepet har litt forskjellig innhold avhengig av hva som regnes til insekter. I enkelte systematiske arbeider brukes begrepet insekter om hele Hexapoda, og de ametabole insektene består da av proturer, spretthaler og tohaler i tillegg til de vingeløse «ekte insektene». I den mer restriktive betydningen av insekter utgjør de ametabole insektene bare av orden børstehaler. Disse mangler i motsettning til alle høyere insekter vinger som voksne. De omtales derfor noen ganger som «vingeløse insekter» og utgjør en underklasse av insektene.[2] Det er bare et lite fåtall arter med sølvkre og de noe mer avanserte Archaeognatha, sistnevnte er søstergruppen til de vingede insektene.

Inndelingen av de ametabole insektene (gjengitt i hierarkisk skrivemåte) er den følgende:

Referanser

rediger
  1. ^ Treadwell, L. (1999). «The orders of insects». Insects explained. University of Florida. Besøkt 13. mai 2017. 
  2. ^ «Taxon: Subclass Ametabola». Taxonomicon. Universal Taxonomic Services. Besøkt 13. mai 2017. [død lenke]