Hemimetabole insekter

Hemimetabole insekter
Vitenskapelig navn: «Hemimetabola»
I tradisjonell systematikk har Hemimetabole insekter vært eller er i bruk om en parafyletisk samling av de følgende gruppene:
Sammen med holometabole insekter utgjør hemimetabole insekter vingede insekter.

Hemimetabole insekter er de insekter som gjennomgår en ufullstendig forvandling. Ufullstendig forvandling vil si at et insekt gjennomgår gradvis forvandling gjennom flere nymfestadier fra klekking (egg) til fullt utviklet. Det er ikke noe puppestadium.

Ufullstendig forvandling hos bladlus.

Slike insekter kommer ut av egget som en nymfe, og gjennomgår deretter en utvikling hvor de skifter hud flere ganger. Det er ofte flere stadier et slikt insekt gjennomgår som nymfe. For hvert hudskifte blir det mer og mer lik et fullt utviklet kjønnsmodent individ (imago). Vingeanleggene trer gradvis frem for hvert stadium.

Holometabole insekter gjennomgår en fullstendig forvandling (metamorfose) med stadiene egg, larve, puppe og ferdig voksent individ. Puppestadiet kalles gjerne et hvilestadium, men det er bare utenpå. Forvandlingen som skjer inne i puppen er gjennomgripende og stor.

Det er færre insekter som er hemimetabole enn holometabole. Noen hemimetabole insekter er øyenstikkere, lus, kakerlakker, termitter, døgnfluer og saksedyr.

Systematisk inndeling

rediger

Inndelingen av de hemimetabole insektene (Exopterygota), (gjengitt i hierarkisk skrivemåte) er den følgende:

Treliste