Imago (entall: imago – flertall: imagines) er et fullvoksent eller ferdigutviklet, kjønnsmodent individ av dyr som har larvestadier. Brukt vesentlig om insekter i sitt siste stadium.

Insekter og andre leddyr har et ytre hudskjellet som «bærer», holder på plass, de indre organene. De mangler et indre skjelett, som hos virveldyr. Den ytre huden (hudskjelettet) må skiftes for at leddyr skal kunne vokse. Under utviklingen fra egg til voksen er det mange hudskifter, eller stadier.

Overgangen til imago er særlig tydelig hos holometabole insekter som har fullstendig forvandling og sitt nest siste stadium som en puppe hvor en svært omfattende ombygging skjer.
Hos hemimetabole insekter med ufullstendig forvandling er ikke overgangen så tydelig siden hvert trinn i utviklingen gradvis ligner mer på den voksne.

Kilder

rediger