Aktinobakterier

rekke av prokaryoter

Actinobacteria eller actinomycetes er en gruppe av gram-positive bakterier med høy G+C andel. De er noen av de vanligste bakteriene i jordsmonnet og bakteriene spiller en avgjørende rolle i dekomponenering av organisk materialer, slik som cellulose og kitin. De spiller dermed også en vital rolle i organiske stoffers resirkulering og karbonsyklusen. På den måten blir det dannet humus, samtidig med at jordbunnen får tilført næringsstoffer. Andre aktinobakterier lever i planter og dyr, og mellom disse finnes det enkelte som fremkaller sykdommer. Mycobacterium tuberculosis er en slik aktinobakterie.

Aktinobakterier
Nomenklatur
Actinobacteria,
Actinomycetes
Stackebrandt, Rainey & Ward-Rainey, 1997
Populærnavn
aktinobakterier
Hører til
bakterier,
liv
Økologi
Habitat: jord, karstlandskap
Utbredelse: hele jorden
Inndelt i

Aktinobakterienes evne til å leve i miljøer med lavt innhold av føde og deres mulighet til å fordøye lignin (bestanddel i organisk materiale som vanligvis ikke kan omsettes av jordbakteriene), har gjort dem til den dominerende livsformen i karstlandskapets huler. Der overlever de på variert mengde føde, som blir skylt ned fra overflaten. Aktinobakterienes kolonier kan ses på som små (1–10 mm), gule eller hvite, runde kolonier som oftest finnes på de høyeste delene av huleveggene. Med andre ord, over høyeste vannstand.

Noen aktinobakterier danner forgreinede trådvev som ligner mycelier hos sopper. Disse har gitt opphav til navnet strålesopp på noen medlemmer i denne gruppa, blant annet arter i slekta Actinomyces. En sykdom (aktinomykose) forårsaket av disse bakteriene, har også vært kalt strålesopp. Men aktinobakteriene er ikke nært beslekta med sopp som jo er eukaryote organismer.

De fleste arter er aerobe, men noen få (som Actinomyces israelii), kan leve under anaerobe forhold. Slekta Frankia lever også anaerobt i rotknoller hos ulike planter hvor de utfører nitrogenfiksering, liknende de mer velkjente eksemplene hos erteblomstfamiliens medlemmer. Planter som har symbiose med Frankia inkluderer pors, or og tindved.

Til forskjell fra gruppen Firmicutes, som er en annen hovedgruppe av gram-positive bakterier, har aktinobakteriene DNA. Noen av aktinobakteriene danner også sporer, som sendes ut i omgivelsene.

Arter (utvalg)

rediger

Eksterne lenker

rediger