En aforisme er en kort setning, et løsrevet sitat eller en strøtanke som på en treffende og underfundig måte uttrykker et tankevekkende poeng, en læresetning eller allmenn sannhet, særlig om vitenskap, kunst, moral og psykologi. Aforismer minner både i form og innhold om ordspråk, men aforismene har kjent opphav, enten de er sitater fra litterære verk og taler eller de er nyskrevet. Aforismer er ofte humoristiske, men ikke like komiske som vitser. Aforismediktning eller -kunst regnes av flere som en egen litterær form innen prosasjangeren. I litteraturvitenskaplig teori blir imidlertid en aforisme definert snevrere enn den gjør i dagligtalen.

Flere aforismeforfattere og kunstnere er blitt inspirert av ordspråksjangeren. Bildet viser første side av den engelske poeten og maleren William Blakes Proverbs of Hell, «Ordspråk fra helvete», fra rundt 1793. Teksten kan minne om Salomos ordspråk i Bibelen og handler om forfatterens opplevelser fra helvete.
Den amerikanske forfatteren Mark Twain (1835–1910) var en berømt og populær humorist og foreleser som ofte blir sitert.
Den tyske filosofen Friedrich Nietzsche (1844–1900) skrev flere bøker som fikk stor betydning for europeisk filosofi og litteratur omkring århundreskiftet og som seinere er mye sitert. Programmatisk for Nietzsche er setningen Gott ist totGud er død»).
Den irsk-engelske forfatteren Oscar Wilde (1854–1900) var kjent for sitt vidd og sine skarpe kommentarer. Hans aforismer siteres ofte.
Den nederlandske organisasjonen Loesje har siden 1980-tallet sendt ut plakater med aforismer og gullkorn. Teksten her betyr omtrent «å klistre litt rister verden våken» og spiller på bevegelsens tankevekkende plakater og aksjoner.

Ordet aforisme kommer fra det greske aforismós som er avledet av aphorizein, det vil si «å avgrense».

Aforismer, sentenser, litterære sitater og andre gullkorn kalles gjerne «bevingede ord», et uttrykk den greske historiedikteren Homer bruker i Iliaden og Odysseen. I 1863 tok også tyskeren Georg Büchmann i bruk Geflügelte Worte om slike uttrykk.

Sitater fra kjente aforismeforfattere

rediger

Det er en lang rekke berømte personer, særlig forfattere, kunstnere og politikere, som er kjent for sine aforismer eller som blir sitert for sine aforismeliknende formuleringer og uttalelser, for eksempel dramatikerne William Shakespeare og Henrik Ibsen. Lista under viser et lite utvalg kjente aforistikere eller aforismeforfattere som ofte blir sitert og noen tilfeldige bidrag fra disse.[trenger referanse] Personene er ordnet kronologisk etter fødselsår:

 • François de La Rochefoucauld (1613–1680), fransk tenker og forfatter:
  • Alle klager over sin dårlige hukommelse, men ingen over sin dårlige forstand.
  • Det er godt løgnen fins. Tenk om alt du hørte var sant!
  • Å avvise ros er et ønske om å bli rost to ganger.
 • Benjamin Franklin (1706–1790), amerikansk forfatter, vitenskapsmann og diplomat:
  • Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel.
  • Tidlig i seng og tidlig opp er nyttig både for sjel og kropp.
  • Fisken og gjesten lukter vondt den tredje dagen.
 • Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799), tysk naturforsker og satiriker:
  • Ekteskapet er en romantisk fortelling der helten dør i første kapittel.
  • Mange mennesker leser rett og slett bare for å slippe å tenke.
  • Mange mennesker setter heller sin ære i å angre sine synder enn i å unngå dem.
 • William Blake (1757–1827), engelsk maler, mystiker og poet:
  • Overmål av sorg ler, overmål av glede gråter.
  • Alt som lever er hellig.
  • Sannheten blir trodd, bare den forstås.
 • Lev Tolstoj (1828–1910), russisk dikter:
  • Å si at du kan elske en person hele ditt liv, er som å si at et lys vil fortsette å brenne så lenge du lever.
  • Historie er bare en samling mynter og unyttige bagateller, pyntet med en rekke unyttige skikkelser og merkelige navn.
  • En mann vil ofre sin familie for en idé, en kvinne aldri.
 • Mark Twain (1835–1910), amerikanske forfatter og humorist:
  • Vi burde alle være opptatt av fremtiden, for det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.
  • Ryktet om min død er betydelig overdrevet.
  • Det finnes tre slags løgn: løgn, forbannet løgn og statistikk.
 • Friedrich Nietzsche (1844–1900), tysk filosof:
  • Man må ennå ha kaos i seg for å skape en dansende stjerne.
  • Kvinnen var Guds andre feiltakelse.
  • Det som ikke ødelegger meg gjør meg sterkere.
  • Den som vet hvorfor han lever, kan holde ut et hvilket som helst hvordan
 • Oscar Wilde (1854–1900), irsk forfatter og dikter:
  • Egenkjærligheten er begynnelsen på en livslang romanse.
  • Å leve er det sjeldneste i verden; de fleste mennesker bare eksisterer.
  • Livet er altfor viktig til at man kan snakke alvorlig om det.
 • Winston Churchill (1874–1965), engelsk politiker og forfatter:
  • Den beste måten å få et arbeid til å virke vanskelig på, er å utsette det.
  • Dette er ikke slutten. Det er ikke engang begynnelsen på slutten. Men det er kanskje slutten på begynnelsen.
  • Demokrati er den verste styringsformen som finnes, bortsett fra alle de andre som er blitt prøvd opp gjennom tidene.
 • Karl Krisrian Kraus (1874–1936), østerriksk forfatter:
  • Det er med kjærlighet som med pannekaker. Den bør nytes mens den er varm.
 • Storm P (1882–1949), dansk tegner og humorist
  • Livet er en gåte, løsningen står på baksiden.
  • Han nøt aldri alkohol – han tømte den rett ned.
  • Der skal stor karakterstyrke til for at sælge elastik i metervis.
 • Mae West, (1893–1980), amerikansk skuespiller og forfatter:
  • Ekteskapet er en fin institusjon, men jeg er ikke moden for en institusjon ennå.
  • Ta meg på alt, bare ikke på ordet.
  • En buet linje er den vakreste veien mellom to punkter.
 • Ambrose Bierce (1842–1914), amerikansk forfatter og journalist:
  • En brud er en kvinne med en lovende fremtid bak seg.
  • En populær forfatter skriver det folk tenker. En genial forfatter får dem til å tenke noe annet.
  • Å be om unnskyldning er å legge grunnlaget for enda en fornærmelse.
 • Kaj Munk (1898–1944), dansk dikterprest
  • Mangt et feiltrinn tas ved at man står stille.
  • Kvinnen er det lure glimtet i Herrens blikk.
  • De tunge dagene har dypere livsvisdom å gi oss enn makelighetens og medgangens.
 • Stanislaw Jerzy Lec (1909–1966), polsk lyriker og satiriker
  • Utsynet over verden kan man stenge for med en avis.
  • Er det fremskritt om en kannibal bruker kniv og gaffel?
  • For å komme til kilden, må man svømme mot strømmen.
  • Hvordan oppstår pessimisme? Når to optimister støter sammen.
 • Loesje, internasjonal bevegelse som siden 1983 har spredt plakater med tankevekkende aforismer:
  • Velkommen til det offentlige rom. Billetter i entreen.


Noen kjente, norske aforismer

rediger

Se også

rediger

Eksterne lenker

rediger

Det er en mengde nettsteder på internettet som lister opp ordtak og sitater på forskjellige språk. Her er noen få norskspråklige: