Advarselsmeldinger på tobakksprodukter

etiketter på tobakksprodukter som advarer om de negative virkningene

Advarselsmeldinger på tobakksprodukter er helseadvarsler som vises på emballasjen av sigaretter og andre tobakksprodukter. Det har vært gjennomført i et forsøk på å styrke den alminnelige kunnskapen om farene ved røyking. Advarslene i de ulike landene prøver å fremme de samme budskapene. Varsel for enkelte land er listet opp nedenfor. Slike advarsler er også et vanlig element i tobakksreklame, i de land slik reklame fortsatt er tillatt, som for eksempel i Hellas.

Tysk advarsel på sigarettpakke.

Argentina Argentinas flagg rediger

Generell advarsel

El fumar es perjudicial para la salud – Røyking er skadelig for helsen

Australia Australias flagg rediger

Tidlig i 2006 ble ett nytt initiativ introdusert; Grafiske bilder som viser effektene ved å røyke på sigarettpakkene. Per 1. mars måtte advarslene dekke 30 % av forsiden og 90 % av baksiden.[1] De 10 % av baksiden som ikke er dekket av en advarsel, brukes til følgende melding, "Å selge til mindreårige personer forbudt".

 • Smoking causes peripheral vascular disease
 • Smoking causes emphysema – Røyking forårsaker lungeemfysem
 • Smoking causes mouth and throat cancer – Røyking fører til munn- og halskreft
 • Smoking clogs your arteries – Røyking tetter blodårene dine
 • Don't let children breath your smoke – Ikke la barn pusten din røyk
 • Smoking – A leading cause of death – Røyking – Den ledende dødsårsaken
 • Quitting will improve your health – Hvis du slutter å røyke, vil du forbedre din helse
 • Smoking harms unborn babies – Røyking skader barnet under graviditeten
 • Smoking causes blindness – Røyking forårsaker blindhet
 • Smoking causes lung cancer – Røyking fører til lungekreft
 • Smoking causes heart disease – Røyking fører til hjertesykdommer
 • Smoking doubles your risk of stroke – Røyking dobler risikoen for å få slag
 • Smoking is addictive – Røyking er avhengighetsskapende
 • Tobacco smoke is toxic – Tobakksrøyk er giftig

Aserbajdsjan Aserbajdsjans flagg rediger

I Aserbajdsjan vises en liten merknad: Ministry of Health advarer: Røyking er farlig for helsen, men dette er som regel skrevet i lyse og små skrifter, og den første delen av meldingen er ikke alltid synlig.

Brasil Brasils flagg rediger

Brasil var det andre landet i verden til å vedta en obligatorisk helseadvarsel med bilder på sigarett-pakker.[2] Advarsler og bilder som illustrerer risikoen ved røyking opptar 100% av baksiden av sigarett-pakker. I 2008 la regjeringen frem en tredje gruppe med bilder, rettet mot yngre røykere[2].

Siden 2003 har setningen Este produto contém mer enn 4,7 mil substâncias tóxicas, e nicotina que Causa dependência física ou psíquica. Não existem níveis Seguros para consumo dessas substâncias (Dette produkter inneholder over 4,7 tusen giftige stoffer, og nikotin, som fører til fysisk eller psykisk avhengighet. Det er ingen trygge nivåer for inntak av disse stoffene) blitt vist på alle sigarett-pakker.

Canada Canadas flagg rediger

 
Vedlagt helseadvarsel på innsiden av en sigarettpakke i Canada.

Canadian Tobacco Act krever advarsler trykt på alle tobakksprodukter som selges i Canada. Gjeldende sett med 15 advarsler ble innført i 2000 som erstattet eldre versjoner fra 1994. De 15 helseadvarslene i Canada trykkes tilfeldig på all tobakk, og er skal dekke minst 50% av den synlige overflaten. Importerte sigaretter som skal selges i Canada, og som ikke har advarsler, blir påført klistremerker med advarslene.

Hver advarsel er trykt sammen med en kort forklaring og er ledsaget av et bilde som illustrerer advarselen, for eksempel:

ADVARSEL

Røyking fører til lungekreft

85% av lunge-krefttilfeller er forårsaket av røyking.

80% av lungekreft-pasienter dør innen tre år.

ledsaget av et bilde av en menneskelig lunge som detaljert viser skadene ved langvarig røyking.

På innsiden av emballasjen følger det med et vedlegg der det står om skadevirkningene som røyking forårsaker. I samsvar med kanadisk lov må advarslene på tobakksproduktene som selges i Canada gjengis både på engelsk og fransk.

Europa Europas flagg rediger

 
Alle sigarettpakker som selges i EU-området må vise innholdet i nikotin, tjære og karbonmonoksid på siden av pakken. Her på fransk.

Sigarettpakker og andre tobakksprodukter må inneholde advarsler i samme størrelse og format og bruke samme godkjente tekster (i de aktuelle lokale språk) i alle landene. Bestemmelsene gjelder også tobakksprodukter som selges avgiftsfritt på flyplasser, i havner og på skip i EU-området.

Disse advarslene er vist i svart, fet skrift på en hvit bakgrunn med en tykk svart ramme. I tillegg står landets offisielle helseorginisasjon med liten skrift, som i Irland: "Irish Government Warning", og Latvia med "Veselības ministrija brīdina", Spania med "Las Autoridades Sanitarias Advierten" og Norge med "Sosial- og helsedirektoratet". I medlemsland med mer enn ett offisielt språk, må advarsler vises i alle språk, (for eksempel i Belgia er meldingene skrevet på nederlandsk, fransk og tysk, i Luxembourgfransk og tysk og i Irlandirsk og engelsk).

I 2003 ble det rapportert at salget av sigaretter hadde sunket, knyttet til innføringen av de nye fremtredende etikettene med helseadvarsler.[3]

Østerrike og Tyskland   rediger

Generelle advarsler

 • Rauchen ist tödlich – Røyking er dødelig
 • Rauchen kann tödlich sein – Røyking kan være dødelig
 • Rauchen fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu – Røyking skader deg selv og omgivelsene rundt deg
 
En kartong med sigaretter dekket av tysk helseadvarsel.

Andre advarsler

 • Raucher sterben früher – Røykere dør tidligere
 • Rauchen führt zur Verstopfung der Arterien und verursacht Herzinfarkte und Schlaganfälle – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Rauchen verursacht tödlichen Lungenkrebs – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Rauchen in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Schützen Sie Kinder — lassen Sie sie nicht Ihren Tabakrauch einatmen! – Beskytt barna – ikke la dem puste inn tobakksrøyk
 • Ihr Arzt oder Apotheker kann Ihnen dabei helfen, das Rauchen aufzugeben – Legen din eller ditt apoteket kan hjelpe deg til å slutte å røyke
 • Rauchen macht sehr schnell abhängig: Fangen Sie gar nicht erst an! – Røyking er avhengighetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Wer das Rauchen aufgibt, verringert das Risiko tödlicher Herz- und Lungenerkrankungen – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge-sykdommer
 • Rauchen kann zu einem langsamen und schmerzhaften Tod führen – Røyking kan føre til en smertefull og langsom død
 • Rauchen kann zu Durchblutungsstörungen führen und verursacht impotenz – Røyking kan føre til impotens
 • Rauchen lässt Ihre Haut altern – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Rauchen kann die Spermatozoen schädigen und schränkt die Fruchtbarkeit ein – Røyking kan skade sæden og minske fruktbarheten
 • Rauch enthält Benzol, Nitrosamine, Formaldehyd und Blausäure -

Danmark   rediger

 • "Rygning kan dræbe" – Røyking kan drepe
 • "Rygning er yderst skadelig for dig og dine omgivelser" – Røyking er ekstremt skadelig for deg og dine omgivelser
 • "Rygning nedsætter levealderen" – Røyking nedsetter levealderen
 • "Rygning medfører åreforkalkning og forårsager hjerteanfald og slagtilfælde" – røyking medfører åreforkalkning og forårsaker hjerteinfarkt og slag.
 • "Rygning forårsager dødelig lungekræft" – Røyking forårsaker dødelig lungekreft.
 • "Hvis du er gravid, skader rygning dit barns sundhed" – Hvis du er gravid, skader røykning ditt barns helse.
 • "Beskyt børn mod tobaksrøg − de har ret til selv at vælge" – Verne barnet mot tobakksrøyk – de har rett til å velge.
 • "Din læge eller din apoteker kan hjælpe dig med at holde op med at ryge" – Din lege eller apotek kan hjelpe deg å slutte å røyke.
 • "Rygning er stærkt vanedannende: lad være med at begynde" – Røyking er svært vanedannende, ikke begynn.
 • "Hold op med at ryge, hvis du vil nedsætte risikoen for dødelige hjerte- og lungesygdomme" – Slutte å røyke hvis du vil redusere risikoen for dødelige hjerte og lungesykdommer.
 • "Rygning kan medføre en langsom og smertefuld død" – Røyking kan medføre en langsom og smertefull død.
 • "Få hjælp til at holde op med at ryge: Tlf.nr. 80313131" – Få hjelp til å slutte å røyke: Tlf.nr. 80313131.
 • "Rygning kan nedsætte blodgennemstrømningen og medfører impotens" – røyking kan nedsette blodgjennomstrømningen og medføre impotens.
 • "Rygning ælder huden" – Røyking elder huden.
 • "Rygning kan beskadige sæden og nedsætter frugtbarheden" – Røyking skader sæden og nedsetter fruktbarheten.
 • "Røg indeholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og cyanbrinte" – Røyk inneholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og blåsyre

Finland   rediger

I Finland er helseadvarslene skrevet både på finsk og svensk.

 
Helseadvarsler i Finland
 • Tupakointi on hengenvaarallista / Rökning kan döda – Røyking dreper
 • Tupakointi vahingoittaa vakavasti sinua ja ympärilläsi olevia / Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning – Røyking skader deg selv og omgivelsene rundt deg
 • Tupakoivat kuolevat nuorempina / Rökare dör i förtid – Røykere dør i fortid
 • Tupakointi tukkii verisuonet sekä aiheuttaa sydänkohtauksia ja aivoveritulppia / Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää, joka johtaa kuolemaan / Rökning orsakar dödlig lungcancer – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Tupakointi raskauden aikana vahingoittaa lastasi / Rökning under graviditeten skadar ditt barn – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Suojele lapsia ― älä pakota heitä hengittämään tupakansavua / Skydda barnen ― låt dem inte andas in din tobaksrök – Beskytt barn, ikke la dem puste inn din røyk
 • Lääkäriltä tai apteekista saat apua tupakoinnin lopettamiseen / Din läkare eller ditt apotek kan hjälpa dig att sluta röka – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Tupakointi aiheuttaa voimakasta riippuvuutta. Älä aloita / Rökning är mycket beroendeframkallande. Börja inte röka – Røyking er avhengighetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Lopettamalla tupakoinnin vähennät vaaraa sairastua kuolemaan johtaviin sydän- ja keuhkosairauksiin / Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • Tupakointi voi aiheuttaa hitaan ja tuskallisen kuoleman / Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död – Røyking kan føre til en smertefull og langsom død
 • Pyydä apua tupakoinnin lopettamiseen: puh. 0800 148 484 / Sök hjälp för att sluta röka: tfn 0800 148 484 – For røykeslutt, ring røyketelefon: 0800 148 484
 • Tupakointi aiheuttaa impotenssia ja voi heikentää verenkiertoa / Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens – Røyking kan redusere sædkvaliteten og føre til impotens
 • Tupakointi voi vahingoittaa siittiöitä ja vähentää hedelmällisyyttä / Rökning får din hy att åldras – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Tupakointi voi vahingoittaa Sja vetysyanidia / Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte -

Frankrike   rediger

 
Helseadvarsel på en fransk sigarettpakke
Forsiden av en sigarett-pakke (dekker 30% av overflaten)
Fumer tue
(Røyker dreper)

Baksiden dekker 40% av overflaten med lignende design.

 • Les fumeurs meurent prématurément – Røykere dør tidlig
 • Fumer bouche les artères et provoque des crises cardiaques et des attaques cérébrales – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Fumer provoque le cancer mortel du poumon – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant – Røyking under graviditeten skader ditt barns helse
 • Protégez les enfants : ne leur faites pas respirer votre fumée – Beskytt barn, ikke la dem puste inn din røyk!
 • Votre médecin ou votre pharmacien peuvent vous aider à arrêter de fumer – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Fumer crée une forte dépendance, ne commencez pas – Røyking er avhengihetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Arrêter de fumer réduit les risques de maladies cardiaques et pulmonaires mortelles – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer.
 • Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse – Røyking kan føre til en smertefull og langsom død
 • Faites-vous aider pour arrêter de fumer: téléphonez au 0 825 309 310 (0,15 euro/min) – For røykeslutt, ring røyketelefon: 0 825 309 310
 • Fumer peut diminuer l'afflux sanguin et provoque l'impuissance – Røyking kan redusere sædkvaliteten og føre til impotens
 • Fumer peut nuire aux spermatozoïdes et réduit la fertilité – Røyking skader sæden og reduserer fruktbarhet
 • La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde et du cyanure d'hydrogène -

Hellas   rediger

Helseadvarslene i Hellas er like godt synlig som de i Norge, men til tross for det er Hellas det landet i Europa som har flest røykere, der 45 % av befolkningen røyker.[4]

 • Το κάπνισμα μπορεί να σκοτώσει – Røyking dreper
 • Το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά εσάς και τους γύρω σας – Røyking skader deg selv og omgivelsene rundt deg

Irland   rediger

Toradh caithimh
tobac — bás

Smoking kills

Irland følger EU-standarder, men drev tidligere sitt eget system.

Etter et høyt forlik i januar 2008 ble det vedtatt at advarsler på tobakksprodukter må vises i alle offisielle språk i Irland, dvs. irsk og engelsk.[5]

Ett av følgende generelle advarsler (både i irsk og engelsk språk) som må dekke minst 30% av forsiden:

 • Toradh caithimh tobac — bás – Røyking dreper
 • Déanann caitheamh tobac díobháil thromchúiseach duit agus do na daoine mórthimpeall ort – Røyking skader deg selv og omgivelsene rundt deg

Og ett av følgende advarsler (både i irsk og engelsk språk) som må dekke minst 45% av baksiden:

 • Giorrú saoil tobac a chaitheamh – Røykere dør i fortid
 • Nuair a chaitear tobac, tachtar na hartairí agus is é cúis le taomanna croí agus strócanna
 • Caitheamh tobac is cúis le hailse scamhóg mharfach
 • Má chaitheann tú tobac le linn toirchis, déantar díobháil don leanbán – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Cosain leanaí: ná cuir iallach orthu do chuid deataigh a análú – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk!
 • Féadann do dhochtúir nó do chógaiseoir cabhrú leat éirí as caitheamh tobac – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Is éasca a bheith tugtha do chaitheamh tobac, ná tosaigh leis – Røyking er avhengighetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Má éiríonn tú as tobac a chaitheamh laghdaítear an riosca de ghalair mharfacha chroí agus scamhóg – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • Féadann caitheamh tobac bheith ina chúis le bás mall pianmhar – Røyking fører til en smertefull og langsom død
 • Faigh cúnamh chun éirí as caitheamh tobac: Íosghlao Stoplíne 1850 201 203 – For røykeslutt, ring røyketelefon: 1850 201 203
 • Féadfaidh caitheamh tobac imshruthúfola a laghdú agus bheith ina chúis le héagumas – Røyking kan redusere blodgjennomstrømminga og føre til impotens
 • Caitheamh tobac is cúis le críonadh craicinn – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Féadann caitheamh tobac dochar a dhéanamh don speirm agus laghdaíonn sé torthúlacht – Røyking skader sæden og reduserer fruktbarhet
 • Cuimsíonn deatach beinséin, nítreasaimíní, formaildéad agus ciainíd hidrigine

Andre tobakksprodukter må ha følgende melding:

 • Féadann an táirge tobac seo dochar a dhéanamh do do shláinte agus is táirge andúile é – Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengihetsskapende

Island   rediger

 
Helseadvarsel på Island
 • Reykingar drepa – Røyking dreper
 • Læknirinn þinn eða lyfjafræðingur geta hjálpað þér að hætta að reykja – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Reykingar valda krabbameini – Røyking forårsaker kreft
 • Reykingar eru mjög skaðlegar fyrir þig og þá sem eru nálægt þér – Røyking fører til alvorlige helskeskader for deg og dine omgivelser
 • Reykingar stífla slagæðar og valda kransæðastíflu og heilablóðfalli – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Reykingar valda banvænu krabbameini í lungum – Røyking kan føre til dødelig lungekreft
 • Reykingar á meðgöngu skaða barnið þitt – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Verndaðu börnin – Láttu þau ekki anda að sér tóbaksreyk – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk

Italia   rediger

 • Il fumo uccide / Il fumo può uccidere – Røyking dreper / Røyking kan drepe
 • Il fumo danneggia gravemente te e chi ti sta intorno – Røyking er skadelig for deg selv om omgivelsene rundt deg
 • I fumatori muoiono prima – Røykere dør i fortid
 • Il fumo ostruisce le arterie e provoca infarti e ictus – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Il fumo provoca cancro mortale ai polmoni – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Fumare in gravidanza fa male al bambino – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Proteggi i bambini, non fumare in loro presenza – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk!
 • Il medico o il tuo farmacista possono aiutarti a smettere di fumare – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Specialisti del settore medico possono aiutarti a smettere di fumare – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • Il fumo crea un'elevata dipendenza, non iniziare – Røyking er avhengihetsskapene: Ikke begynn å røyke!
 • Smettere di fumare riduce il rischio di malattie cardiovascolari e polmonari mortali
 • Il fumo può provocare una morte lenta e dolorosa – Røyking fører til en smertefull og langsom død
 • Il fumo provoca il cancro della cavità orale
 • Fatti aiutare a smettere di fumare – La oss hjelpe deg å slutte å røyke
 • Il fumo può ridurre la circolazione sanguigna e causa impotenza – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • Il fumo invecchia la pelle – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Il fumo può danneggiare lo sperma e diminuisce la fertilità – Røyking kan skade sæden og redusere fruktbarheten
 • Il fumo contiene benzene, nitrosammine, formaldeide e acido cianidrico – (Cigarettes contain benzene, nistrosamine, formaldehyde and hydrocyanic acid)

I noen sigarettpakker følger det med flygeblader som vedlegg. Noen pakker inneholder for eksempel alle de ovennevnte advarslene, med mer detaljerte forklaringer og grunner til å slutte å røyke, og råd fra Philip Morris.

Latvia   rediger

 • Smēķēšana nopietni apdraud Jūs un cilvēkus Jums blakus – Røyking skader deg selv og omgivelsene rundt deg
 • Smēķēšana nogalina – Røyking dreper
 • Smēķēšana izraisa neārstējamu plaušu vēzi – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Atmest smēķēšanu Jums var palīdzet Jūsu ġimenes ārsts un farmaceits – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Smēķētaji mirst jauni – Røykere dør i fortid
 • Sargiet bērnus: nelieciet viņiem elpot tabakas dūmus – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk!
 • Smēķēšana grūtniecības laikā kaitē Jūsu bērnam – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Smēķēšana izraisa artēriju nosprostošanos un rada sirdslēkmes un insultu – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag

Malta   rediger

 • Twissija mid-Dipartiment tas-Saħħa: PERIKLU – (Fare – Helse Departementet – Advarsel)
 • It-tipjip joqtol – Røyking dreper
 • Min ipejjep imut żgħir – Røykere dør i fortid
 • It-tipjip isodd l-arterji u jġib l-attakki tal-qalb u l-puplesiji – Røyking skader deg selv og omgivelsene rundt deg
 • It-tipjip jagħmel kanċer fil-pulmun – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Jekk tpejjep waqt it-tqala tagħmel ħsara lit-tarbija tiegħek – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Ipproteġi lit-tfal: iġġelhomx jibilgħu d-duħħan tas-sigaretti tiegħek – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn dn røyk!
 • It-tabib jew l-ispiżjar jgħinuk biex tieqaf tpejjep – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • It-tipjip huwa vizzju, tibdiex tpejjep – Røyking er avhengihetsskapene: Ikke begynn å røyke!
 • Jekk tieqaf tpejjep tnaqas ir-riskju ta' attakki tal-qalb u mard tal-pulmun – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • It-tipjip jista' jwassal għal agunija fit-tul u ħafna uġiegħ – Røyking fører til en smertefull og langsom død
 • Itlob l-għajnuna biex tieqaf tpejjep – 21231247 – For røykeslutt, ring røyketelefon: 21231247
 • It-tipjip inaqqas iċ-ċirkulazzjoni tad-demm u jista' jwassal għall-impotenza – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • It-tipjip ixejjħek – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • It-tipjip jista' jagħmel ħsara lill-isperma u jnaqqas il-fertilità – Røyking kan skade sæden og redusere fruktbarheten
 • Id-duħħan fih il-benżene, in-nitrosamini, il-formaldehyde, u l-idroġen cyanide

Nederland   rediger

 • Roken is dodelijk – Røyking dreper
 • Roken veroorzaakt impotentie – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • Roken veroorzaakt dodelijke longkanker – Røyking fører til dødelig lungekreft
 • Tabaksrook bevat benzeen, nitrosaminen, formaldehyde en waterstofcyanide
 • Uw arts of apotheker kan u helpen te stoppen met roken – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Rokers sterven jonger – Røykere dør i fortid
 • Roken veroorzaakt verstopping van de bloedvaten, hartaanvallen en beroertes – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • Roken tijdens de zwangerschap is slecht voor uw baby – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Bescherm kinderen: laat hen niet uw rook inademen – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk!
 • Roken werkt zeer verslavend; begin er niet mee – Røyking er avhengihetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Stoppen met roken vermindert het risico op dodelijke hart- en longziekten – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • Roken kan leiden tot een langzame, pijnlijke dood – Røyking kan føre til en langsom og smertefull død
 • Roken veroudert uw huid – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Roken kan het sperma beschadigen en vermindert de vruchtbaarheid – Røyking kan skade sæden og redusere fruktbarheten
 • Roken brengt u en anderen rondom u ernstige schade toe – Røyking skader deg selv og dine omgivelser

Norge   rediger

 
Helseadvarsel fra det norske Helse- og omsorgsdepartementet

Alle tobakksvarepakninger for tobakk som skal røykes (sigaretter, sigarer, rulletobakk o.l., skal merkes med to av de følgende advarsler:

En av følgende generelle advarsler, som skal dekke minst 30 prosent av pakningens mest iøynefallende side:

 • Røyking dreper
 • Røyking er svært skadelig for deg og dine omgivelser

Og en av følgende 14 supplerende helseadvarsler som skal dekke minst 40 prosent av pakkens andre brede side:

 • Røyking nedsetter levealderen
 • Røyking fører til forkalking av årene og forårsakar hjarteinfarkt og slag
 • Røyking fører til dødeleg lungekreft
 • Røyking under graviditeten skader barnet
 • Vern barn mot tobakksrøyk, ikke la dem puste inn din røyk
 • Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med røykeslutt
 • Røyking er sterkt avhengighetsskapende: Ikke begynn å røyke
 • Hvis du slutter å røyke vil du minske risikoen for dødelige hjerte- og lungesykdommer
 • Røyking kan føre til ein langsam og smertefull død
 • Få hjelp til røykeslutt – ring Røyketelefonen 800 400 85
 • Røyking kan redusere blodgjennomstrømminga og føre til impotens
 • Røyking fører til tidleg aldring av huda
 • Røyking kan redusere sædkvaliteten og minske fruktbarheten
 • Røyk inneholder benzen, nitrosaminer, formaldehyd og blåsyre

På røykfrie tobakksprodukter som snus og skråtobakk skal følgende helseadvarsel stå trykt på pakningens mest iøynefallende side og dekke minst 30 prosent av denne siden:

 • Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende

Portugal   rediger

 
Helseadvarsel i Portugal
 • Fumar mata – Røyking dreper
 • Fumar provoca o cancro pulmonar mortal – Røyking kan føre til dødelig lungekreft
 • Fumar causa elevada dependência. Não comece a fumar – Røyking er avhengihetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Fumar provoca o envelhecimento da pele – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Fumar prejudica gravemente a sua saúde e a dos que o rodeiam – Røyking fører til alvorlige helskeskader for deg og dine omgivelser
 • Se está grávida: fumar prejudica a saúde do seu filho – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Os fumadores morrem prematuramente – Røykere dør i fortid
 • Fumar bloqueia as artérias e provoca ataques cardíacos e enfartes – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Fumar pode reduzir o fluxo de sangue e provoca impotência – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • Deixar de fumar reduz os riscos de doenças cardiovasculares e pulmonares mortais – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer

Sverige   rediger

 
Helseadvarsel i Sverige
 
Helseadvarsel i Sverige

De første helseadvarslene på sigarettpakker i Sverige kom i 1977.

På forsiden av sigarettpakker og sigaresker står en av disse helseadvarslene, og dekker ca. 30 %

 • Rökning dödar – Røyking dreper
 • Rökning skadar allvarligt dig själv och personer i din omgivning – Røyking fører til alvorlige helskeskader for deg og dine omgivelser

På baksiden av sigarettpakker og sigaresker står en av disse helseadvarslene, og dekker ca. 45 %

 • Om du slutar röka löper du mindre risk att få dödliga hjärt- och lungsjukdomar – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • Rök innehåller bensen, nitrosaminer, formaldehyd och cyanväte -
 • Rökare dör i förtid – Røykere dør i fortid
 • Rökning får din hy att åldras – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Rökning kan försämra blodflödet och orsakar impotens – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • Rökning kan leda till en långsam och smärtsam död – Røyking kan føre til en smertefull og langsom død
 • Rökning kan skada sperman och minskar fruktsamheten – Røyking kan skade sæden og redusere fruktbarheten
 • Rökning orsakar dödlig lungcancer – Røyking fører til dødeleg lungekreft
 • Skydda barnen. Låt dem inte andas in din tobaksrök – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk!
 • Sök hjälp för att sluta röka: fråga din läkare, på apoteket eller Sluta röka-linjen 020-84 00 00 – For røykeslutt, spør din lege, på apoteket, eller ring røyketelefonen 020-84 00 00
 • Rökning ger förträngningar i blodkärlen och orsakar hjärtinfarkt och stroke – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag

På tobakksprodukter som snus og skråtobakk står følgende helseadvarsel:

 • Denna tobaksvara kan skada din hälsa och är mycket beroendeframkallande – Denne tobakksvaren kan være helseskadelig og er avhengighetsskapende

Storbritannia   rediger

 
Helseadvarsel i Storbritannia
 
Helseadvarsel i Storbritannia

I 1971 trykte tobakksselskapene en advarsel på venstre side av sigarettpakker: Røyking kan skade helsa de.

I 1991 strammet EU inn tobakkslovgivningen med følgende helseadvarsel: Tobacco seriously damages health – (Røyking dreper), som ble trykt på forsiden av alle sigarettpakker. En ekstra advarsel ble også trykt på baksiden av sigarettpakker.

EUs ny regelverk som kom i 2003 krevde at alle sigarettpakker ble merket 30 % med en av følgende helseadvarsel på forsiden:

 • Smoking kills – Røyking dreper
 • Smoking seriously harms you and others around you – Røyking fører til alvorlige helskeskader for deg og dine omgivelser

I tillegg må baksiden dekkes 40 % med en av følgende helseadvarsler:

 • Smokers die younger – Røykere dør i fortid
 • Smoking clogs the arteries and causes heart attacks and strokes – Røyking fører til forkalking av årene, hjerteinfarkt og slag
 • Smoking causes fatal lung cancer – Røyking fører til dødeleg lungekreft
 • Smoking when pregnant harms your baby – Røyking under graviditeten skader barnet
 • Protect children: don't make them breathe your smoke – Beskytt barn: Ikke la dem puste inn din røyk!
 • Your doctor or your pharmacist can help you stop smoking – Din lege eller ditt apotek kan hjelpe deg med å slutte å røyke
 • Smoking is highly addictive, don't start – Røyking er avhengihetsskapende: Ikke begynn å røyke!
 • Stopping smoking reduces the risk of fatal heart and lung diseases – Hvis du slutter å røyke, reduseres risikoen for hjerte-og lunge sykdommer
 • Smoking can cause a slow and painful death – Røyking kan føre til en smertefull og langsom død
 • Get help to stop smoking: [telephone]/[postal address]/[internet address]/consult your doctor/pharmacist -
 • Smoking may reduce the blood flow and cause impotence – Røyking kan redusere blodsirkulasjonen og forårsake impotens
 • Smoking causes ageing of the skin – Røyking fører til tidlig aldring av huden
 • Smoking can damage the sperm and decreases fertility – Røyking kan skade sæden og redusere fruktbarheten
 • Smoke contains benzene, nitrosamines, formaldehyde and hydrogen cyanide

Fra oktober 2008 må alle sigarettpakker, i tillegg til helseadvarsler, nå også bære bilder som illustrerer skadevirkningene ved langvarig røyking.

Sveits rediger

Hongkong Hongkongs flagg rediger

India Indias flagg rediger

Sigarettpakker som selges i India er pålagt å bære en av følgende helseadvarsel Smoking Is Injurious To Your Health (Røyking skader din helse) eller Smoking Causes Cancer (Røyking fører til kreft) både på hindi og engelsk. Salg av tobakksprodukter i nærheten av utdanningsinstitusjoner er forbudt, slik som røyking av sigaretter i det offentlige rom.

Indonesia rediger

MEROKOK DAPAT MENYEBABKAN KANKER, SERANGAN JANTUNG, IMPOTENSI DAN GANGGUAN KEHAMILAN DAN JANIN.
(Røyking kan føre til kreft, hjerteinfarkt og skape problemer under graviditet samt påvirke helsen av nyfødte.)

Malaysia rediger

Generell advarsel

Amaran Oleh Kerajaan Malaysia, Merokok Membahayakan Kesihatan – Advarsel av regjeringen i Malaysia: Røyking truer helsen

New Zealand rediger

De første helseadvarslene i New Zealand dukket for første gang opp i 1974. Fra 2008 må alle sigarettpakker, i tillegg til helseadvarsler, nå også bære bilder som illustrerer skadevirkningene ved langvarig røyking.

Pakistan Pakistans flagg rediger

Følgende helseadvarsel står på sigarettpakker i Pakistan: Sigarettrøyking er skadelig for helsen – Ministry of Health, regjeringen i Pakistan.

Filippinene Filippinenes flagg rediger

 • Sigarettrøyking er skadelig for helsen
 • Røyking dreper

Russland Russlands flagg rediger

Singapore Singapores flagg rediger

Somalia Somalias flagg rediger

En liten helseadvarsel i somalisk og engelsk, som bruke på British American Tobaccos sine merkevarer.

Sør-Korea Sør-Koreas flagg rediger

Japan Japans flagg rediger

Taiwan rediger

Thailand Thailands flagg rediger

Tyrkia Tyrkias flagg rediger

Ukraina Ukrainas flagg rediger

 
Helseadvarsel på Ukraina

USA USAs flagg rediger

Venezuela Venezuelas flagg rediger

Se også rediger

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger