Tobakksreklame

Reklame for tobakk og andre nikotinholdige produkter

Tobakksreklame er reklame for å fremme salget av tobakk og tobakksprodukter. Tobakksindustrien har tradisjonelt brukt en mengde reklamekanaler og knep for å lokke nye og gamle kunder, også indirekte gjennom sponsing, for eksempel av idrettsarrangementer. Tobakksreklame er sammen med alkoholreklame blant de mest regulerte formene for markedsføring internasjonalt. Flere land har forbudt slik reklame helt. I Norge er tobakksreklame forbudt ifølge lov om vern mot tobakksskader (opprinnelig lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.) av 9. mars 1973, som trådte i kraft 1. juli 1975. Loven omfatter blant annet forbud mot tobakksreklame (§ 22).

Lysreklame for Langgaards sigaretter på taket av Valkyrie Restaurant på Majorstuen i Oslo i 1939, - for det fengende merkenavnet «Frisco».
Gammelt emaljeskilt med tobakkreklame for Tiedemanns Tobak.
Bygningsrådet i Trondheim kommune tillot i 1949 Carl F. & Glott Forenede Tobakkfabrikker å male denne tobakksreklamen på tre husgavler i byen. Søknaden ble godkjent under forutsetning av at reklamene ble holdt godt ved like.

Tobakksreklame i NorgeRediger

I alle år før forbudet kom, var reklame for tobakk en viktig del av inntektene til aviser og ukeblader. Da kinoer ble vanlige, var vanligvis tobakksreklame en del av det man fikk se. Det ble lagt ned mye kreativitet i å gjøre produktene så fristende som mulig. Mange av symbolene fra den tid hører til ting gamle mennesker husker fra barndom og oppvekst, slik som «bulldogen til Petterøe» med pipa i kjeften og termometeret til «Tiedemands Tobak».

Etterhvert som ny viten om skadevirkningene av røyking og annen tobakksbruk ble kjent, tok de store tobakksprodusentene ute i verden fatt på å sikre seg at reklamen fortsatt eksisterte, men mer fordekt. Varemerker som «Camel Trophy» og armbåndsurene deres samt «Marlboro Classics» sikrer at varen som opprinnelig bar navnet alene ikke blir glemt, selv om Formel 1-bilene ikke lengre har logoen på vanlig sted.

I dag er alle pakninger med tobakksvarer utstyrt med advarsel om helseskader man kan få ved bruk av tobakk. Advarselen ble innført i Norge etter påbud fra Helsedirektoratet, senere stadfestet ved lov. WHO (Verdens helseorganisasjon) har anbefalt at alle verdens land gjør det samme.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger