Tobakksskadeloven

Tobakksskadeloven

Lov om vern mot tobakksskader, kortnavn tobakksskadeloven (opprinnelig lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.) av 9. mars 1973, i kraft 1. juli 1975, er en norsk lov med som har til formål å begrense de helseskader som bruk av tobakk medfører.

Tobakksskadeloven
Lov om vern mot tobakksskader
Coat of arms of Norway.svg
TypeLov
VirkeområdeNorge
MyndighetHelse- og omsorgsdept.
Vedtatt9. mars 1973
Nettsidelovdata.no

Ved lovens ikrafttredelse i 1975 omfattet den blant annet forbud mot tobakksreklame (§ 2), aldersgrense for kjøp av tobakk (§ 5, opprinnelig 16 år, endret til 18 år fra 1. januar 1996) og påbud om merking av tobakksvarer med advarsel om helsefare (§ 3). Et viktig senere tillegg kom 1. juli 1988, rett til vern mot passiv røyking med forbud mot røyking i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang. Denne bestemmelsen ble kalt Røykeloven.[1] Serveringssteder var opprinnelig unntatt forbudet, men det kunne fastsettes nærmere regler i forskrift.

Fra 1. juli 1993 ble det i henhold til forskrift satt krav om røykfrie arealer på restauranter, hoteller og andre overnattings- og serveringssteder. Kravene innebar at minst en tredjedel av bordene, sitteplassene og rommene skulle være røykfrie, og alle fellesarealer skulle være røykfrie. Fra 1. januar 1998 kunne tobakksrøyking kun tillates ved inntil halvparten av bordene og sitteplassene i lokalet. Fra 1. juni 2004 ble serveringssteder helt røykfrie.[2]

Lovens § 12 første ledd slår fast at «I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom.».

Etter annet ledd kan et lokale deles inn i en røyke- og ikke-røykedel, så lenge den røykfrie delen ikke er mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates. Dette gjelder ikke serveringssteder, det vil si lokaler der det foregår servering av mat eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet.

Salg av tobakksvarer fra automat er forbudt (§ 5) og det er forbudt å eksportere snus til andre EØS-land som har utarbeidet forbud mot omsetning av dette substans (§ 9, dvs hele EØS med unntak av Sverige).[3]

Loven het opprinnelig «lov om restriktive tiltak ved omsetning av tobakksvarer m.v.». I 1988 ble lovens tittel endret til «lov om vern mot tobakksskader» og i 2003 til «lov om vern mot tobakksskader».

Fra 1. juli 2014 er det et krav om at inngangspartier til offentlige virksomheter og alle helseinstitusjoner skal være røykfrie.

ReferanserRediger

  1. ^ «Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge». Folkehelseinstituttet (norsk). Besøkt 3. januar 2019. 
  2. ^ «Røykfrie serveringssteder: Samlerapport fra en prospektiv undersøkelse blant ansatte i serveringsbransjen». Folkehelseinstituttet (norsk). Besøkt 3. januar 2019. 
  3. ^ «EØS-tillegget til Den Europeiske Unions Tidende : Nr. 19 | 10. årgang» (PDF). web.archive.org. Den europeiske union via Wayback Machine. 6. oktober 2007. Besøkt 17. juli 2021. 

Eksterne lenkerRediger