Norsk Lovtidend

(Omdirigert fra «Norsk lovtidend»)

Norsk Lovtidend er en offentlig publikasjon etablert i 1877.[1] Den utgis av Lovdata på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.[2] Den inneholder alle lovvedtak, grunnlovsvedtak, provisoriske anordninger, Stortingets skattevedtak og forskrifter. Den kan også inneholde andre forvaltningsavgjørelser og overenskomster med fremmede stater.

Hvis ikke tidspunktet er angitt, trer en lov eller forskrift i kraft én måned etter den dag da den er blitt kunngjort i Norsk Lovtidend, jf. lov om Norsk Lovtidend m.v. § 3.[3] Det er i moderne tid meget sjelden at ikrafttredelsestidspunktet ikke er angitt i loven eller forskriften.

Norsk Lovtidend er inndelt i to avdelinger. Avdeling I inneholder regelverk som dekker hele landet, mens Avdeling II inneholder regionale og lokale forskrifter.[4]

Publiseringen av Norsk Lovtidend har siden 2001 skjedd elektronisk på Lovdatas nettsider.[5] Utgiftene til trykking og utsendelse av en papirutgave ble dekket gjennom en abonnementsordning.[6] Aller siste papirutgave ble utgitt i februar 2017, etter å vært trykt i 140 år.[7]

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger