2. divisjon (Norge)

hærens fredsorganisasjon på Østlandet i perioden 1911 til 1940
For inndelingen av seriespill i idrett, se Seriesystemet

2. divisjon var hærens fredsorganisasjon på Østlandet i perioden 1911 til 1942. Divisjonen bestod av Vestoppland infanteriregiment nr. 6 (IR 6) (tidigere Vestoplandenes infanteriregiment), Østoppland infanteriregiment nr. 5 (IR 5) (tidligere Østoplandenes infanteriregiment), Akershus infanteriregiment (IR 4) (tidligere Østre Akershus infanteriregiment), Feltartilleriregiment nr. 2 (AR 2), Oppland dragonregiment nr. 2 (DR 2) (tidligere Oplandenes dragonregiment), Garden, forsvarets skoler, Akershus slott og festning, og Kongsvinger festning.

Divisjonens kommandodistrikt (Distriktskommando) bestod av Akershus fylke minus lensmannsdistriktene sør for Nordstrand, Buskerud fylke, Hedmark fylke og Buskerud fylke minus Kongsberg by og lensmannsdistrikene langs Numedalslågen fra Sandsvær til Uvdal.

Divisjonen ble opprettet i henhold til forsvarsordningen av 1911. Fram til 1930 hadde den standkvarter på Elverum. Standkvarteret ble da flyttet til Akershus slott og festning i Oslo. Divisjonsjefen ble da også samtidig kommandant på Akershus slott og festning.

Av Hærens skoler skoler i Oslo var Befalsskolen for kavaleriet, Befalsskolen for artilleriet, 2. divisjons Forskole og Befalsskolen for ingeniørvåpenet underlagt 2. divisjon.

Sjefer rediger

Krigsoppsett (KOP) rediger

Ved mobilisering skulle divisjonen sette opp en feltbrigade, (Brig 2) og være en del av Østlandet kommandodistrikt. Distriktet var direkte underlagt Hærens overkommando (HOK).

Nøytralitetsvakten 1939–1940 rediger

I mars 1940 hadde Vestoppland infanteriregiment nr. 6 (IR 6) avgitt to landevernskompanier til forsvar av landsiden til marinens hovedbase på Karljohansvern i Horten. Landevernkompani nr. 3 (Lvkp 3) ble tatt til fange 9. april i Horten, men ble satt fri og sendt til Hønefoss. Den 11. april kom kompaniet til Nøkleby der kompaniet leverte inn sine effekter og ble dimmitert.[1]

Østoppland infanteriregiment nr. 5 (IR 5) hadde satt opp bataljon nr. 2 (II/IR 5) på Lillehammer den 27. mars 1940. Bataljonen lå på Trandum fra 30. mars til 9. april 1940 og deltok i kampene på Romerike.[2]

Felttoget i Norge i 1940 rediger

Mobiliseringoppsettingen rediger

Den 9. april om klokken 6 om morgenen fikk divisjonen mobiliseringsordre om oppsetting av 2. feltbrigade. Første mobiliseringsdag skulle være 11. april.[3]

Kampgrupper rediger

I løpet av 10. til 12. april dannet det seg fire kampgrupper av de styrkene 2. divisjon skulle mobilisere. Inn i disse avdelingene gikk også Garden og hærens skoler. Tre pionerkompanier av Ingeniørregimentet ble tildelt Gruppen Mork. De to sambanskompaniene ble tildelt Gruppen Mork og Gruppen Hiort. Også skolene ble tildelt gruppene.

Feltartilleriregiment nr. 2 (AR 2) rediger

Regimentets skulle ved mobilisering oppsettes på Gardermoen. Batteriene var oppsatt med hestetrukne feltkanoner av typen 7,5 cm feltkanon M 1901.

Garden rediger

Gardens 4 kompanier var oppsatt med 3 kompanier i Oslo og ett på Terningmoen.

Oppsetninger utenfor feltbataljonene rediger

Det ble satt opp skiløperkompanier med frivillige som vesentlig kom fra Oslo gjennom Nordmarka. Kompaniene ble satt opp på Brandbu av Infanteriregiment nr. 6 (IR 6).

Sten Abels kompani som 11. kompani (Kp 11/IR 6)

Philip Hansteens kompani som 12. kompani (Kp 12/IR 6)

Sørkedalen kompani som 13. kompani (Kp 13/IR 6)

Kampgruppene rediger

2. divisjon* – Kampgrupper
Hønefossgruppen Totengruppen Hedmarksgruppen Østerdalsgruppen H.M Kongens Garde
Gruppen Mork Gruppen Dahl Gruppen Hvinden-Haug Gruppen Hiort Selvstendig
Ringerike-Hadeland Mjøsas vestside-Gausdal Minnesund-Lillehammer
Dombås-Åndalsnes
Kongsvinger-Elverum-Røros Oslo
IR 6 / Ådalsgruppen IR 4 IR 5 4. Gardekompani (Kp 4)
Slått sammen med Totengruppen 18. april Kapitulert 29. april i Gausdal Kapitulerte 3. mai på Åndalsnes Oppløst 24. april i Østerdalen Underlagt Bataljon Torkildsen 16. april

Kapitulasjon rediger

Divisjonen kapitulerte på Rindal 3. mai 1940. Divisjonen var forlagt i Vistdal etter å ha trukket seg ut av kampene i Romsdal dagene før.[4]

Referanser rediger

  1. ^ Hertzberg, Niels (1960). Operasjonene på Ringerike og Hadeland. Oslo: Gyldendal. 
  2. ^ Krigen i Norge 1940. Oslo: Gyldendal. 1953. 
  3. ^ Undersøkelseskommisjonen av 1945 (1947). Innstilling fra Undersøkelseskommisjonen av 1945. Oslo: Aschehoug. 
  4. ^ Munthe-Kaas, O. (1883–1981) (1955). Krigen i Norge 1940. Oslo: Gyldendal. s. 289. 
  • Note 1; Under felttoget i Norge i 1940 ble betegnelse 2. divisjon brukt

Litteratur rediger