Øya (Hønefoss)

tidligere øy i Hønefossen

Øya i Hønefossen (og Hønefoss) er synonym med det området hvor Hønefoss Brug, Ringerike Stormarked og Hønefoss kraftstasjon I ligger i dag. Øya tilhørte Kvernbergsund-ødegård (gnr. 45) og eksisterte i tiden før Hønefossen ble temmet. Den gangen var fossen mye større, i det den hadde tre nedløp. I tillegg til Storfossen, som er synonym med dagens foss, fantes også den såkalte Høgbrofossen og Litlefossen. Litlefossen gikk langs det vi nå kaller Fossveien, mens Høgbrofossen gikk mellom disse. Øye lå mellom Høgbrofossen og Storfossen.

Historisk bykart over Hønefoss fra 1888

Øyabakken (bakken opp fra krysset mellom Hønefoss bru, Arnemannsveien og Kongens gate) er oppkalt etter Øya. Lokalhistorien er også full av historier om folket på Øya, der det skal ha vært lovløse tilstander både på 1600- og 1700-tallet.

Øyasamfunnet og oppgangssageneRediger

Det var oppgangssagene rundt Hønefossen som dannet grunnlaget for både samfunnet på Øya og senere byen. Man antar at de første sagene kan ha blitt bygget omkring 1620. Før dette var det møllekvernene som dominerte. I 1640 er det 6 sager i drift rundt fossen. Noen år senere var de blitt 18, men på det meste var det hele 23 sager der (om man skal tro alle kildene).

«Oppgangssaga» er en større skulptur laget av Knut Steen. Den ble gitt i gave fra Hønefoss Sparebank til Ringerike kommune i forbindelse med bankens 100-årsjubileum i 1976. Skulpturen ble opprinnelig plassert i bybruas sørende, men fordi den har rennende vann skapte den problemer for trafikken. Mange mente dessuten at den heller skulle vært plassert ut i fossen, og dit ble den omsider flyttet i 1987.

Norges første dampskipRediger

Norges første egenbygde dampskip ble sjøsatt i Hønefoss i 1837, nedenfor fossen som ga navn til byen. Dampbåten fikk navnet DS «Kong Ring» og ble bygget på Øya i Hønefossen, før fossen fikk endret sine nedløp. Båten skulle frakte tømmer og varer på elva og over Tyrifjorden til Svangstrand i Lier, men de viste seg snart å være for svak for oppgaven. En ny og kraftigere dampbåt, som fikk navnet «Halvdan Svarte», ble derfor bygget på Randsfjord i Jevnaker og fraktet over Eggemoen og sjøsatt på elva nedenfor Øya.

Se ogsåRediger