DS «Kong Ring»

DS Kong Ring var første dampbåt (hjuldamper) som ble bygget i Norge. Skipet ble bygget på Øya i Hønefoss og sjøsatt på Storelva ved Tippen den 9. juli 1837, rett nedenfor Hønefossen.

Det var grev Johan Caspar Herman Wedel Jarlsberg, rittmester Jens Lange og kjøpmann og sagbrukseier Johan Frederik Thorne i Drammen som sto bak byggingen. Båten skulle brukes til å frakte tømmer, varer og mennesker på elva og i Tyrifjorden. Dampmaskinen om bord utviklet 10 hk og var laget ved Motala Mekaniske Verksted i Sverige, men båten viste seg for svak for oppgaven og ble hugget etter bare 10 års drift. Den ble erstattet av DS «Kong Halfdan» i 1839.

Se ogsåRediger