Tippen

område i Hønefoss

Tippen er i dag synonym med den store parkeringsplassen foran det nå nedlagte Ringerike Stormarked (også kjent som Stormarkedet), som ligger på Sørsiden i Hønefoss i direkte forbindelse med Hønefoss bru (bybrua over Hønefossen). Adkomst skjer via et eget lyskryss i Kongens gate, der det også er avkjøring til parkeringsplassene i Sentrumskvartalet.

Tippen
For fotballspilleren, se Henry Johansen

Opprinnelsen til navnet rediger

Elva gikk tidligere der Tippen nå ligger. I 1909 ble den første virkelige kraftstasjon bygd i Hønefossen, i forbindelse med utbyggen til Edward Lloyd Limited. Den lå like ved inngangen til Stormarkedet og bidro i sin tid til at Hønefoss fikk gatelys som den andre byen i Norge. I 1920 ble det bygd en større kraftstasjon der, litt lenger opp i fossen. For å få lagt fossen i rør, ble det gravd fram masse med grus og stein som ble tippa ut i elva på nedsiden. Dette tippstedet har siden blitt kjent som Tippen.

Kraftstasjonen fra 1920-åra er i dag kjent som Hønefoss kraftstasjon I eller Hønefoss gamle kraftstasjon. Ved siden av den gamle kraftstasjonen står det en skulptur i bronse som har fått navnet «Ringerikspiken». Skulpturen ble gjort av Ståle Kyllingstad i 1951 og var en gave til byen i forbindelse med åpningen av nye Hønefoss bru i 1952. Ringerikspiken er forsynt med vannfontene og kan sees fra bruhodet på Sørsiden.

Steinen som ble kjørt fram, ble liggende på Tippen noen år. Men så skjedde det i 1920-åra et det ble mye nød og fattigdom i Norge. Det var mange som ikke hadde arbeid og inntekt, derfor satte Hønefoss kommune i gang noe som ble kjent som «nødsarbeid for mat». Folk jobbet for kommunen, men fikk mat i stedet for lønn i form av matbonger de kunne handle for. Mye av nødsarbeidet skjedde på Tippen, der menn satt og knuste og pukka stein.

I dag er Tippen en offentlig parkeringsplass, selv om det i sommerhalvåret hender at det holdes tivoli der. Det finnes også et gatekjøkken der, som faktisk er det eldste gatekjøkkenet på Ringerike. I februar 2007 ble det lagt fram planer om å bygge et større hotell på Tippen.

Fotogalleri rediger

Se også rediger