Østre Landsret er appellinstans for Øst-Danmark når det gjelder byrettene. Med Øst-Danmark forstås Fyn, Sjælland og Bornholm med omkringliggende øyer. I tillegg til dette fungerer Østre Landsret som appellinstans for Retten på Færøerne og for Grønlands Landsret. Avgjørelser fra Sø- og Handelsrettens skifterettsavdeling ankes likeledes til Østre Landsret. Byrettene kan i konkrete sivile saker etter partenes anmodning henvise en sak til landsrettene dersom saken er av prinsipiell karakter.

Østre Landsrets østvendte fasade ut mot Bredgade

Østre Landsret har adresse i Bredgade 59 i København. Rettens lokaler er plassert i Bredgade 59 og 42 samt i Fredericiagade 26.

Domstolen ble opprettet i 1919 samtidig med Vestre Landsret som avløser for Den kongelige Landsoverret samt Hof- og Stadsret. Ved opprettelsen ble Østre Landsret plassert i den nåværende hovedbygningen i Bredgade.

Bygningen i Bredgade var opprinnelig oppført som operahus, men fungerte kun som det i perioden 17021708. I perioden 17201884 fungerte bygningene som kaserne og sjøakademi.

Bygningen ble restaurert i 1768 av arkitekt C.F. Harsdorff. I 1884 brant Christiansborg og Rigsdagen flyttet inn i lokalene i Bredgade. I 1918 flyttet Rigsdagen ut igjen og bygningen ble benyttet som nødlasarett under spanskesyken. Fra 1919 har Østre Landsret benyttet bygningen.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger