Landsret er en domstol i Danmark, opprettet i 1919 som avløsning for landsoverretten. Det er to landsretter: Vestre Landsret og Østre Landsret.

Vestre Landsrets tinghus i Viborg
Østre Landsrets tinghus i København

Vestre Landsret har sete i Viborg, mens Østre Landsret har sete i København. Noen av Vestre Landsrets møter finner imidlertid sted i Århus og Sønderborg og Østre Landsret avholder rettsmøter i Odense.

Vestre Landsret har jurisdiksjon over Jylland, mens Østre Landsret har jurisdiksjon over øyene, samt også de nordatlantiske landsdelene i visse tilfelle. Søndre Landsret hadde sete i Sønderborg i 1920 til 1927. Etter 1927 overtok Vestre Landsret de sønderjyske sakene.