Vestre Landsret

Vestre Landsret er appellinstans for Jylland når det gjelder byrettene og er dessuten førsteinstans i enkelte tilfeller. Vestre Landsrets hovedsete er plassert i Viborg og retten består av en president og 38 landsdommere.

Vestre Landsrets bygninger i Viborg
Vestre Landsret bygning fra 2014

Vestre Landsret ble opprettet i 1919 da den avløste Landsoverretten for Nørrejylland. I forbindelse med opprettelsen ble rettens hovedbygning i Viborg oppført og tatt i bruk i januar 1920. Hovedbygningen ligger på Stænderpladsen i Viborg og er tegnet av arkitekten Christoffer Varming. Foran hovedindgangen til Vestre Landsret står en byste av juristen Anders Sandøe Ørsted. Midt på Stænderpladsen står statuen Retfærdigheden, utført av billedhuggeren Anker Hoffmann. På Stænderpladsen finner man enda et minnesmerke med tilknytning til Vestre Landsret, nemlig minnestenen for Jyske Lov, reist i forbindelse med 700-årsjubileet for lovens ikrafttredelse i 1241.

Som institusjon er Vestre Landsret landets eldste med forbindelse til Gorm den gamles tid. Viborg menes å ha vært såkalt rettsstad i mer enn 1450 år.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger