Retten på Færøyene

(Omdirigert fra Retten på Færøerne)

Retten på Færøyene er Færøyenes eneste domstol. Den er beliggende i Tórshavn og har dessuten en avdeling på Suðuroy. Færøyene utgjør én rettskrets.

Færøyenes Ret

Domstolen ledes av en såkalt administrerende sorenskriver, som tilsvarer en rettspresident ved en byret i Danmark. Ytterligere én dommer, én rettsassessor og tre dommerfullmektiger er tilknyttet retten. Retten på Færøyene skiller seg fra det øvrige Danmarks retter ved å være kompetent i alle rettssaker, og avholder også sjøforklaringer. Saker avgjort ved Retten på Færøyene kan etterfølgende ankes til Østre Landsret.

Sorenskriveren fungerer dessuten som overformynder og er formann for Erstatningsnævnet, Huslejenævnet, Overfredningsnævnet, Sterilisationsnævnet og Færøernes Ulykkesforsikringsråd.

Retten på Færøyene behandler ca. 5 500 saker årlig.

Eksterne lenkerRediger