Sø- og Handelsretten

Sø- og Handelsretten er en domstol i København som behandler handelssaker og sjøsaker. Det er borgerlige saker, som krever behandling av sakkyndige. Sø- og Handelsretten består av en president, to visepresidenter, to dommere og et antall sakkyndige.

I saker vedrørende sjøulykker er det ved denne domstolen mannskapet fra det pågjeldende skip skal avgi sjøforklaring, hvis ikke en annen byrett har den stedlige kompetanse.

Eksterne lenkerRediger