Wikipedia:Tinget/Arkiv/2011-02

Arkiv
Dette er et arkiv over inaktive diskusjoner fra Wikipedia:Tinget. Vennligst ikke gjør endringer her. Ønsker du å fortsette en gammel diskusjon, ta det opp på den aktive diskusjonssiden.
Arkiv
Arkiv
Tidligere arkiv

Arkiv fra før 2007
Arkiv fra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2021

januar
februar
mars

Notis om kandidatartikler 88Rediger

Artikkelen Aspergers syndrom er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Aspergers syndrom
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 13. jan 2011 kl. 12:18 (CET)

Velkommen til 10-års jubileum for Wikipedia!Rediger

Da er det klart at det blir organisert feiring av Wikipedias 10-års jubileum, også i Norge! Arrangementet vil finne sted i Oslo på dagen, altså den 15. januar. Håper mange har anledning til å komme!

Litteraturhuset (Kvernelandrommet) lørdag 15. januar klokken 1600 til 1800, samt videre treff etterpå.

Det blir engasjerte ord å få høre og kake å få smake, og trolig mere til. Detaljert program kommer de nærmeste dagene! Mvh festkomiteen, Ooo86 5. jan 2011 kl. 15:38 (CET)

Arrangementet har nå sin egen side hos Wikimedia Foundation.
Mvh festkomiteen, Bjoertvedt 5. jan 2011 kl. 20:15 (CET)

Programmet kan ikke publiseres før alle deltakere er klarert, men vi kan allerede nå love artige overraskelser og dagsaktuelle innslag. Sett av dagen!
Mvh, Bjoertvedt 7. jan 2011 kl. 17:02 (CET)

De som planlegger å komme må ikke, men kan, skrive seg på deltagerlisten. Mvh Ooo86 9. jan 2011 kl. 11:17 (CET)
Er vi sikre på at alle som kan være interesserte har fått med seg dette nå? Eller skal vi sette opp en CiteNotice de to siste dagene? Hogne 12. jan 2011 kl. 15:35 (CET)
Det blir vel kanskje litt heftig, CiteNotice når jo absolutt alle som bruker dette nettstedet, og det jo kun en brøkdel som kan tenkes å være interessert. Vil tro at vi når de fleste ved Tinget, og litt til. mvh - Ulf Larsen 12. jan 2011 kl. 15:53 (CET)
Rommet som er reservert tviler jeg på at er i stand til å ta i mot alle potensielle deltagerene vi får med SiteNotice... Har gått ut endel målrettede invitasjoner, i tillegg til Tinget/Samfunnshuset, og noe særlig mer enn det får vi ikke inn der... Laaknor 12. jan 2011 kl. 16:34 (CET)
En SiteNotice bør i så fall fortelle om at det skjer noe både i Oslo og Bergen og evetuelt andre steder. --Nina 12. jan 2011 kl. 21:25 (CET)

Program i Oslo 15. januar kl. 1600–1900Rediger

 • 1600: Litteraturhuset, Kvernelandrommet. Konferansier Jarle Vines
 • 1600–1745: Kåserier, kommentarer og hilsener m.m:
 • Bruker nummer 1 Jimmy Wales, Wikipedia (skjerm)
 • Teknologidirektør Håkon Wium Lie, Opera Software
 • Professor Francis Sejersted, Fritt Ord
 • Førsteamanuensis Espen Andersen, ved institutt for strategi og logistikk, BI
 • Ulf Larsen, (bidragsyter Wikipedia), Kritisk blikk på Wikipedias historie
 • 1800: Debatt mellom Ottar Grepstad (hovedredaktør Allkunne) og Erlend Bjørtvedt (Wikimedia Norge)
Debattleder: Torgeir Waterhouse, IKT-Norge
 • Jubileumskake, mingling, sosialt samvær
Det blir bevertning og inspirerende innslag.
Velkommen!Det er ikke mulig å holde en debatt mellom «Allkunne» og «Wikipedia», det er derimot mulig å holde en debatt mellom en representant for eierne av Allkunne og en representant for Wikimedia Norge. Jeg tror det er lurt om dere er litt tydeligere på dette. Ta en debatt hvor dere representerer dere selv, ikke Wikipedia og ikke Wikimedia Foundation. Det ser veldig flashy ut å skulle være «Wikipedia», men det er rett og slett ikke riktig. Det eneste dere kan gjøre er å sette deres egne ord på de enkeltes posisjoner, og en noe ullen «konsensus», men ikke forsøk å opptre i en rolle hvor dere påberoper dere mer ansvar og tyngde enn dere faktisk har. — Jeblad 13. jan 2011 kl. 20:16 (CET)
Korrigert, det står nå som følger: «1800: Debatt mellom Ottar Grepstad (hovedredaktør Allkunne) og Erlend Bjørtvedt (bidragsyter Wikipedia)». Ulf Larsen 13. jan 2011 kl. 20:35 (CET)
Det er nå gjort enda enklere: "Wikimedia Norge"). Velkommen!, Bjoertvedt 14. jan 2011 kl. 00:52 (CET)

...og i BergenRediger

Velkommen - tar et uformelt treff fra kl.1600 og utover hos «Naboen» (kjelleren der, hvor minst 2 bord vil være okkupert en god stund framover.Der er trådløst internett, og god (POV) mat og drikke fåes kjøpt. (Naboen ligger på hjørnet Neumannsgate og Sigurdsgate vis a vis tidligere Turnhallen.) Kjelleren har ikke bordbestillingg, men jeg har avtalt at vi kan komme i flokk og enkeltvis og gå når det passer innen lukketiden. Kontakt meg på E-mail, slik at jeg vet hvor mange bord vi må bre oss på. Jeg beholder hatten på en tid, slik at noen kjenner den igjen. Bjørn som tegner 10. jan 2011 kl. 23:20 (CET) PS jeg glemte å si at saken var LØRDAG førstkommende. DS


Nye verktøy for arbeid med kilder og vedlikehold?Rediger

Hvordan skal det gå med 10-åringen wikipedia? Jeg mener å se noen utviklingstrekk på internett og noen hos oss selv som peker på at mer systematisk arbeid med kilder og vedlikehold blir viktigere enn før.

Videre utviklingen av internett består mindre i å fylle store huller på sentrale kunnskapsområder, mer å levere troverdig informasjon på en pedagogisk god måte. Utvalg av informasjon blir viktigere. De fleste proffe nettsteder tar en ”full overhaling” med få års mellomrom, der informasjon som ikke lenger er relevant nok blir tatt bort. Brukerne blir vant til dette og får mindre og mindre tålmodighet med høystakker av informasjon der kvaliteten er vekslende og uberegnelig. Wikipedia har ikke en strategi som legger opp til slike gjennomganger. Da vil oppdatering og andre kjennetegn på troverdighet komme mer på spissen for oss enn for mange andre.

Bidragsytere på wikipedia har som regel spesialinteresser og jobber innen noen kunnskapsområder. På noen områder finnes prosjektsider, men det er vel en erfaring at de er for langt unna jobbingen med artiklene og fort går i dvale. Vi må tilrettelegge bedre for å stimulere direkte folks arbeid innen interesseområdene. Og vi må gjøre alt for å støtte med oppmerksomhet og verktøy det å drive vedlikehold og rydding på mange artikler – det er de manges små bidrag som er wikipedias viktigste fortrinn.

Et mulig nytt verktøy er en egen fane for Kilder og vedlikehold på hver kategori. Kategorinivå fordi kilder og vedlikeholdsoppgaver er likeartede for artiklene i en kategori. For kildebruk vil fordelene være:

 • Her kan den enkeltes kildens beskaffenhet beskrives: tett på primærkilder eller bygger den på sekundærkilder, kunnskap som taler for og mot troverdighet, ulike utgaver av bok, tilgjengelighet, hvilke fagtidsskrifter er spesielt relevante for dette området osv.
 • I tilknytning til omtale av en kilde kan de som kjenner kilden godt si noe om hvilke infoelementer som kan trekkes ut og legges til mange artikler i kategorien (det er ikke alle slike muligheter man realiserer selv)
 • Det er lavere terskel for å bidra med kildekunnskap på et kunnskapsfelt der man jobber med artikler og som man kjenner godt enn generelt, dermed får vi mer ut av bidragsyterne
 • Det å få en oversikt over kildesituasjonen innen en kategori senker terskelen for bidragsytere, både nye og de som er rutinerte på andre felter og kan ha lyst på noe nytt i wikijobbingen
 • Kildefane med oversikt over bøker, tidsskriftartikler osv. som er relevante for mange artikler innen kategorien kan motvirke tendensen til bare å bruke nettkilder, særlig i små artikler.
 • Hvor på internett kilder er å finne, eller hvor ellers de er å finne (antikvariater, bokhandel, hvilke bibliotek, bestilles fra organisasjoner eller lignende), er nyttig informasjon. Amatører har ikke adgang til forskningsverdenes biblioteker og tidsskriftbaser, og det er bruk for tips om hvor man tross alt slipper til.
 • Erfarne brukere som tar pause eller gir seg, og folk med spesialinnsikt, får en ny mulighet til å legge kunnskapen etter seg, til glede for leserne og nye brukere.
 • Leserne ser lettere hvordan bidragsyterne jobber med kildebruk.

For arbeidet med vedlikehold kan fordelene være:

 • Fanen gir impuls til å dokumentere, for et avgrenset kunnskapsfelt, hva som forandrer seg regelmessig (f.eks. befolkningstall – når på året kommer hvilken statistikk) – hvor ofte skal hvilke informasjonselementer endres for å tilfredsstille forventninger til oppdaterthet – hvilke nettkilder vil normalt inneholde det som endrer seg
 • Fanen kan være en innfallsport til å bli faglig tryggere for de som jobber med små forbedringer og oppdateringer på mange artikler, jf. over om strategi å fremheve løpende arbeid i små porsjoner
 • Fanen vil være spesielt aktuell for oversatte artikler, som er særlig utsatt for å bli liggende i oppdateringsskyggen etter at oversettelsen er ”ferdig” særlig utsatt, f.eks. ved at det oppgis hvilket språk som er best å sjekke mot, jf. nederlenderen som i 2010 påberopte seg en wikiversjon der Trond Giske var kulturminister,
 • Og den vil være særlig relevant for biografier av nålevende og geografiartikler, som leses mye, de er begge generelt vedlikeholdsintensive kategorier.

Fanen kan inneholde verktøy som f.eks. gir bidragsytere (f.eks. alle registrerte) mulighet for å kjøre lenkesjekk på kategorinivå, det vil det være eksponensielt økende behov for ettersom tekst- og lenkemengden øker og gjennomsniottsnettstedet rundt oss stadig øker kvaliteten på oppdatering.Et annet verktøy kan være besøksstatstikk for kategorinivå med alle underliggende artikler, for å blinke ut hvilke som blir mye lest og bør prioriteres når det gjelder vedlikehold. Jeg fant her om dagen overvåkingsfunksjonen på kategorinivå som gir melding om alle nye artikler i kategorien, og den er allerede gull verd.

Hvorfor kan ikke disse behovene dekkes av Diskusjonsfanen, portaler eller prosjekter? Diskusjonssidene inviterer til å ha ulike standpunkter til eller oppklare spesifikke spørsmål, i en usystematisk rekkefølge. Det viser seg at sidene sjelden gir en systematisk gjennomgang av kilder og vedlikeholdsbehov. Prosjektene har få deltakere og lav aktivitet? Jeg tipper at dette har å gjøre med at disse funksjonene ikke er nært nok knyttet til artiklene. Vi må lære av portaler og underprosjekter som går i stå at verktøy må være der den spennende jobben og oppmerksomheten er, og det er – og skal være – som faner i kategoriene og artiklene. Om fane er tingen er jeg ikke sikker på, men at kilder og vedlikehold blir viktigere suksessfaktorer er jeg overbevist om. Helge Høifødt 13. jan 2011 kl. 21:45 (CET)

En «vaskesedel for kilden»? Vi har en liste av beskrevne kilder på 5000+ oppføringer som vi kan bruke til noe slikt. Vi kan legge på to analyser hvor en er hvilken kilder som er brukt i kategorien og en er hvilken kategorier hvor kilden er brukt… Jeg vakler litt mellom at vaskesedelen er prosjektinfo, hjelpesider eller noe som skal i hovedrommet. Det enkleste hadde vel vært å ha et eget kilderom, men så var det problemet med lenking mellom navnerom. Beskrivelsen av kildene er tenkt brukt som grunnlag for artikler om de enkelte kildene (~1000 oppføringer), og også referansemateriale om emner (~3000 oppføringer). Brukt for å lage vaskesedler kan det antakelig brukes som det er. — Jeblad 14. jan 2011 kl. 07:24 (CET)
Jeg synes Helge Høifødt har interessante ideer om hvordan kvalitet og kildebruk kan forbedres og at vi kan legge det på kategoritreet. I såfall bør det vel være en slags markering av at det finnes slik informasjon, en mulighet er at det ved en slik utfyllende fane i en kategori automagisk legges til i underliggende artikler. Ser vi på Østkant og vestkant i Oslo så ville den da i tillegg til de to kategoriene den har i dag, også fått en egen kildekategorilenke som f.eks pekte til kategorien Oslo, hvor den overordnede kildefanen da lå.
Kategorisystemet vårt er virkelig en «skjult diamant» som jeg tror vi kan hente ut mer av og dette er et spennende forslag slik sett. mvh - Ulf Larsen 14. jan 2011 kl. 10:26 (CET)

Endring bot-politikkRediger

Etter at det ble innført globalt botflagg foreslår jeg at vi strammer inn lokale boter:

For interwiki-roboter som kjører pywikipediabot-scriptet trengs kun en godkjennelse av en byråkrat for at den skal få bot-status.

endres til

For interwiki-roboter med lokal språklig tilknytning som kjører pywikipediabot-scriptet trengs kun en godkjennelse av en byråkrat for at den skal få bot-status. Interwiki-roboter uten lokal tilknytning henvises til globalt botflagg.

Det er en fordel at bot-operatører "øver" på et språk de kan før de ber om globalt botflagg. Etter at de har anskaffet slikt flagg kan de kjøre interwikibot her uten at vi trenger gi dem lokalt flagg. ZorroIII 14. jan 2011 kl. 07:41 (CET)

Jeg er enig i denne endringen. Det er nødvendig å la våre egne mulig fremtidige botoperatører få øve seg, det får vi til med dette. Vi blir imidlertid ikke øvelseswiki for andre, men det tror jeg ikke vi egentlig har kapasitet til å overvåke og derfor ikke bør ta på oss ansvar for. Haros 14. jan 2011 kl. 08:12 (CET)
Enig i endringen. Globalt botflagg bør holde for alle «ikke lokale». Stigmj 14. jan 2011 kl. 08:17 (CET)
Foreslår en presisering «For interwiki-roboter med lokal språklig tilknytning som kjører pywikipediabot-scriptet trengs kun en godkjennelse av en byråkrat for at den skal få bot-status. Interwiki-roboter som kjører dette scriptet og mangler lokal tilknytning henvises til globalt botflagg.» Da må sære script vurderes lokalt samtidig som lokale iw-boter kan fortsette. Setningen ble ikke helt god, kanskje noen kan reformulere den. — Jeblad 14. jan 2011 kl. 08:24 (CET)
Det høres fornuftig ut. Tiltredes. Både ZorroIIIs forslag og presiseringen (som kjører dette scriptet). nsaa (disk) 14. jan 2011 kl. 17:31 (CET)
Det er beskrevet i neste setning hva som er prosedyre for ikke pywikipedia-interwiki-boter: For andre slags botter må eieren forklare hva den gjør og om nødvendig gjøre noen testendringer for å illustrere det. Dette usignerte innlegget ble skrevet av ZorroIII (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Bug i logoen vårRediger

Ville bare nevne at jeg har rapportert en bug som påvirker logoen vår. Det er ikke lenger mulig å endre logoen ved å endre Fil:Wiki.png slik det var før. -- Hans-Petter 15. jan 2011 kl. 09:13 (CET)

Wikipedia på engelsk har nå en jubileumslogo i stedet for den ordinære Wikipediakloden. Kanskje noe å tenke på for oss også? Jubileet kan ikke stå særlig mye lengre i aktuelt-boksen, den har nå stått i en tidagers tid allerede og det blir ganske snart behov for å bytte bilde. Vennlig hilsen, Ordensherre 15. jan 2011 kl. 10:50 (CET)
Jeg har byttet logo (kan hende at det tar litt tid før alle ser den), men problemet er at Atluxity eller noen andre lokale administratorer ikke får byttet logoen, fordi den nå ligger beskyttet på Commons. Vi har veldig få nordmenn vi kan få tak i for å bytte logo "med en gang", og det er litt dumt... Laaknor 15. jan 2011 kl. 10:53 (CET)
Nå ser jeg den! Det hjalp med en oppfrisiking i nettleseren. –Ordensherre 15. jan 2011 kl. 11:01 (CET)
Personlig mener jeg det er en fordel om logoen holdes uforandret gjennom slike festivitaser. — Jeblad

Notis om kandidatartikler 89Rediger

Artikkelen Danmarks kulturkanon er nominert til WP:GL. Se Wikipedia:Kandidatsider/Danmarks kulturkanon
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. MHaugen 15. jan 2011 kl. 17:23 (CET)

Artikkelen Lucas Cranach den eldre er nominert til WP:AA. Se Wikipedia:Kandidatsider/Lucas Cranach den eldre
Dette er en notis for å informere om hendelser i Wikipedia-prosjektet, ikke et diskusjonsinnlegg. M Haugen 16. jan 2011 kl. 19:06 (CET)