Wikipedia:Kandidatsider

Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller skrivefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

Ode til ensomhetenRediger

Brukeren AFNDG (diskusjon · bidrag) har laget mange fine artikler om norsk kunstmusikk fra 1900-tallet, og vi hadde en serie kandidatartikler fra hens hånd for 2,5 år siden. Jeg er spesielt imponert over at hen skriver med vekt på det musikkfaglige, slik at artiklene har noe å gi for både lesere og utøvere. M O Haugen (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 13:00 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 13:00 (CEST)
 2.   For Kort artikkel, men kanskje passe for et slikt verk? --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. jun. 2021 kl. 13:59 (CEST)
 3.   For Ja, litt kort, men har artikkelforfatteren ment at det holder så stoler jeg på ham. Frankemann (diskusjon) 12. jun. 2021 kl. 17:18 (CEST)
 4.   For --Trygve Nodeland (diskusjon) 13. jun. 2021 kl. 13:17 (CEST)

KommentarerRediger

 • Ingressen er litt knapp, jeg har utvidet litt.
 • Det er en lang liste under «Se også». Hva med å lage en navigasjonsboks med lenker til Valen-verk i av ulike typer? Vi har ikke så mange slike maler for komponister av kunstmusikk, men for rock/pop har vi mange se feks Mal:Bruce Springsteen.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 11. jun. 2021 kl. 14:02 (CEST)

Navigasjonsmal er en god ide, Erik. Men jeg klarer ikke å bli enig med meg selv om den bør være i én kronologisk rekkefølge eller ha flere kronologier for ulike verktyper. Mvh M O Haugen (diskusjon) 12. jun. 2021 kl. 18:22 (CEST)
Jeg ville nok laget noen hovedkategorier så kronologisk innenfor disse. Feks for Beethoven ville jeg klart ha listet symfoniene for seg, pianoverk for seg, konserter for seg, og "annet". Men det kommer jo litt an på antallet vi har artikler om, med et lite antall så er kronologi tilstrekkelig. --Vennlig hilsen Erik d.y. 13. jun. 2021 kl. 02:21 (CEST)

Jeg har lekt meg litt med å lage en navboks for Mozart ({{Mozart}}), og endte med å sette symfoniene i rekkefølge, mens operaene står alfabetisk. Ikke noen fasit på hva som er best. --Vennlig hilsen Erik d.y. 13. jun. 2021 kl. 11:12 (CEST)

 • Det er alltid mer å si, men når man leser om dette stykket i Berit Kvinge Tjømes Trekkfuglen, er det meste sagt - for «folk flest». En dypere analyse av musikken kan man lese hos henne. Tjøme har ellers notert 44 opusnumre og to verker uten nummer. Ett av de to uten nummer er Psalm 121. Tjøme bruker tittelen Salme 121, men verket ble utgitt første gang i Berlin i 1911, og da var tittelen Psalm 121. Med tanke på navigasjonsmal for Valen ville jeg fulgt opusnumrene i første omgang. Det blir 1, intet, intet, 2, osv. til 44.--Trygve Nodeland (diskusjon) 13. jun. 2021 kl. 13:17 (CEST)
 • Om man går for en navigasjonsmal heller jeg nok personlig mer til Eriks forslag med kategorier og verkene sortert kronologisk under hver kategori. Kategoriene vil jo naturlig nok variere fra komponist til komponist, avhengig av hva de skrev. Men for Valen kunne det f.eks. være Symfonier, Solokonserter, Andre orkesterverker, Kammermusikk, Klaververker, Orgelverker, Sanger, Korverker. Men dette er vel også smak og behag. Om man skulle lage en navigasjonsmal for Alban Berg med bare 6 opusnumre eller så, ville jo sikkert kronologi være mest hensiktsmessig. AFNDG (diskusjon) 13. jun. 2021 kl. 13:44 (CEST)
  • Jepp. Inndelingen i kategorier avhenger av hva komponisten har produsert mest av. Beethoven har feks bare en opera, men mange sonater, så da vil inndelingen der være anderledes enn for Mozart. Dessuten dekker navbokser helst bare artikler vi har, så det vil også avhenge av hva WP faktisk har. Og sikkert bra at inndelingen sjekkes av dere med musikkfaglig kompetanse, sjekke at gir musikkfaglig mening ("store" kategorier som symfonier og operaer klarer til og med jeg....). Vennlig hilsen Erik d.y. 13. jun. 2021 kl. 16:55 (CEST)
   • Jeg har gjort et forsøk nå, med Mal:Fartein Valen. Kronologisk i to grupper. Men to bare med de verkene det allerede finnes artikler om, og jeg ser at AFNDG foreslår en annen struktur, så jeg regner med at mitt forsøk bare er et første utkast. Mvh M O Haugen (diskusjon) 13. jun. 2021 kl. 18:54 (CEST)
    • Savner manglende wikidata-oppføring med tilhørende egenskaper og mulige identifikatorer ? Med vennlig hilsen Migrant (disk.bid.) 13. jun. 2021 kl. 20:53 (CEST)

Alma MahlerRediger

En ny musikerbiografi-kandida fra tidligere arbeid av Kaitil (diskusjon · bidrag); en viktig del av europeisk kulturhistorie og musikkhistorie, framført som en interessant fortelling. M O Haugen (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 12:54 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 12:54 (CEST)
 2.   For Stor underholdning å lese dette! Hilsen Frankemann (diskusjon) 14. jun. 2021 kl. 22:29 (CEST)

KommentarerRediger

Nella LarsenRediger

Forleden kom jeg over dette navnet - på et frimerke, faktisk – og ville lese mer om henne. Så førte google meg direkte til en god, norsk Wikipedia-artikkel, oversatt og etter hvert utvidet av Annelingua (diskusjon · bidrag). Annelingua har lang og god og solid fartstid her på Wikipedia, men har aldri tidligere vært hovedbidragsyter til en kandidatartikkel. Dette er en fin start. M O Haugen (diskusjon) 9. jun. 2021 kl. 23:12 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 9. jun. 2021 kl. 23:12 (CEST)
 2.   For --Trygve Nodeland (diskusjon) 10. jun. 2021 kl. 10:55 (CEST)
 3.   For Ulflarsen (diskusjon) 14. jun. 2021 kl. 23:04 (CEST)

KommentarerRediger

Trygve W Nodelands kommentarer
 • Jeg savner noen ganger kategorien «AA+», og det gjelder i dette tilfellet. Hovedforfatteren gir oss en innholdsrik og meget velskrevet fortelling. For eksempel tar forfatteren seg tid på steder der jeg selv ofte haster forbi, for eksempel i beskrivelsen av objektets far og mor. I linje etter linje kommer det detaljer som det er interessant å lese. Vi får en fortelling i fortellingen. Det er noe å ta etter.
 • Det er likevel noe jeg lurer på og det er bruken av anførselstegn. Der avviker bruken i denne artikkelen med det som vel er normen, se stilmanualen. Vi bruker «disse anførselstegnene» og er det «'sitater' i sitatet» viser vi det med en apostrof på hver side av det «indre» sitat, tror jeg. Kursiv kan vel også vurderes, for eksempel ved bruk av «n-ordet» negro.
 • Det er skrevet om to av bøkene. Overskriften «handlingsresyme» er brukt i det korteste av kapitlene, og kanskje ikke nødvendig?
 • Kapitlet om Quicksand er helt uten referanser, men det gir vel ikke uttrykk for så meget mer enn en objektiv gjengivelse av innholdet som man finner ut av ved å lese boka eller vaskeseddelen. Jeg mistenker hovedforfatteren for å ha lest boken, og det må være tillatt. Det kunne imidlertid ha vært fint om det her også fantes referanser til kritikker eller liknende.
 • Romaners titler gjengis i kursiv, det er korrekt, men «novellers titler» settes i anførselstegn, jf stilmanualen.
 • Sitatet under overskriften «Ekteskap og barn» er ikke oversatt, men det bør det vel være? Jeg er spent på hva «fraternities and sororities» betyr. En som kaller seg Annelingua klarer vel å fortelle oss det?--Trygve Nodeland (diskusjon) 10. jun. 2021 kl. 10:54 (CEST)
 • Et part ting i tillegg:
  • Ingressen: Jeg mener at bruken av formen (1891—1964) ville stått seg her. Med denne kortformen kan man løfte de viktigste ting i biografien høyere opp. Jeg ville også beskåret ingressen for opplysninger om hennes yrke som «sykepleier og bibliotekar» og i hvert fall ikke begynt med det. Det er hennes litterære produksjon vi er opptatt av. De fleste forfattere har vært deltidsforfattere. At hun hadde liten litterær produksjon står kanskje i motstrid til popularitet, men jeg synes ikke det er noen god begynnelse på setningen. Det viktigste er at hun ble godt mottatt i samtiden, eller? At hun var en fremtredende skikkelse innen den amerikanske modernistiske bevegelsen, kan gjerne løftes høyere opp. Men det vil komme tydeligere frem dersom de mindre viktige opplysningene tas bort. I ingressen synes jeg at bruken av sitattegn ikke er så viktig, gitt at sitatet også forekommer lengre ned i artikkelen.
  • En viktig artikkel, det glemte jeg å si. Kanskje kommer jeg på mer. --Trygve Nodeland (diskusjon) 10. jun. 2021 kl. 11:11 (CEST)
   • @Trygve W Nodeland: til dette med referanser i handlingsreferatet. Jeg tenker at det finnes minst to typer handlingsreferat, hvis man kan snakke om karikerte ytterligheter. I det ene tilfellet er det et nøkternt, deskriptivt referat, slik jeg selv har forsøkt i artikkelen Hilderøya (først avsnitt i seksjonen Innhold). I det andre tilfellet er det snakk om en «tolkende gjenfortelling», slike tekstformer som jeg nylig fjernet fra en annen artikkel. I denne artikkelen synes jeg det er mest deskriptivt, men det hadde gjort seg med en referanse i alle fall. Noen steder er teksten grensende til analyse. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 13. jun. 2021 kl. 21:03 (CEST)
Frankemanns kommentarer

Interessant lesning dette, og ganske trist også. Trygve Nodeland stusser på bruk av anførselstegn. Jeg tror at det er så kort tid siden sist jeg leste med opp på stilmanualen at jeg har turt å korrigere rett inn i teksten. Synes også at det var litt påfallende mange avsnitt uten referanse. Det burde hovedforfatter sett på. Hovedforfatter må også se over mine korrigeringer, kanskje jeg har vært for rask noen steder? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 20:30 (CEST)

Det er ikke verst for hovedforfatteren at en leksikonartikkel blir betegnet som trist, det bør oppfattes som en kompliment! Hvilke avsnitt tenker du på særskilt?--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 22:00 (CEST)
Nei, altså jeg tenkte det gjennom hele lesningen. Ikke noe lett liv afro-amerikanerne hadde, men de som kom i en kategori utenom og mellom flere andre fikk det ikke noe bedre. Ja, det var ment som et kompliment til den som skrev artikkelen! Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 22:14 (CEST)
Enig, det jeg egentlig lurte på, var hvilke avsnitt som mangler referanser, og om vi i så fall behøver disse referansene? Skal man kunne lese en bok og fortelle hva som står i den, boken finnes jo?--Trygve Nodeland (diskusjon) 11. jun. 2021 kl. 22:43 (CEST)
Jo, Trygve Nodeland tror at fotnoter til en skjønnlitterær bok det refererer til kan være på sin plass. Men jeg skal ikke være påståelig i et tilfelle som dette. Fotnotene kan jo fortelle hvilke sider informasjonen er hentet fra, det kan være nyttig verifisering og for senere gjennomgang. Ser ut til at avsnittet om romanen Passing har fått referanser. Det får meg til å lure på konvensjonen som er brukt for referanser. Fotnote 27 står både i begynnelsen og slutten av siste avsnitt. Det får leseren til å lure på om det er benyttet andre referanser på noen av setningene mellom disse to fotnotene. Om ikke kan den første fotnoten i avsnittet fjernes. Hva er tenkt Annelingua? Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. jun. 2021 kl. 22:23 (CEST)

Gode lister og portalerRediger

AFI's Greatest Movie MusicalsRediger

Dette er den åttende kandidaten til God liste-status fra AFI's 100 Years…-kåringene (den forrige var Kandidatsider/AFI's 100 Years…100 Movie Quotes for 13 måneder siden). AFI-listene er den grundigste gjennomgangen vi har hatt for å kontrollere om vi har god dekning av filmer fra Hollywoods gullalder, og listene ligger svært nær poenget med gode lister: en god presentasjon av interessant stoff, kombinert med bred dekning av de relevante artiklene. Det er fint at Torfilm (diskusjon · bidrag) er tilbake, og jeg håper han blir så lenge at han både får med seg denne 49. kandidatartikkelen sin, og får laget nr 50. Mvh M O Haugen (diskusjon) 14. jun. 2021 kl. 23:55 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 14. jun. 2021 kl. 23:55 (CEST)
 2.   For --- Løken (diskusjon) 15. jun. 2021 kl. 00:37 (CEST)
 3.   For --Ezzex (diskusjon) 15. jun. 2021 kl. 12:21 (CEST)
 4.   For Fin den! --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jun. 2021 kl. 13:45 (CEST)
 5.   For Kjersti L. (diskusjon) 16. jun. 2021 kl. 11:00 (CEST)

KommentarerRediger

Nå er bare AFI selv oppgitt som kilde. Kunne det være aktuelt med kommentarer til listen fra faglige kilder eller kilder i bransjen? Bare en strøtanke. --Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jun. 2021 kl. 13:47 (CEST)

Godt innspill! Jeg skal lete rundt etter noen andre kilder på dette. --// Mvh Torfilm (diskusjon) 15. jun. 2021 kl. 23:05 (CEST)