Wikipedia:Kandidatsider

Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller skrivefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

Gode lister og portalerRediger

Liste over Storbritannias statsministreRediger

Dette er ei liste som har stått høyt på min uskrevne ønskeliste over Lister som bør være gode. Løken (diskusjon · bidrag) har gjort jobben både med lista og med å gå gjennom kvaliteten i biografiene. Referanseteknikken er importert fra den engelske versjonen, og er ganske sammenvevet mellom referansene og kobling til litteraturlistene - bortimot uforståelig, synes jeg. Ingressen er ikke perfekt, men da Løken og jeg diskuterte det i forkant av nominasjonen, fant vi ut at ingen av oss var eksperter på emnet. Derimot mistenkte vi at det kan være flere her som har kunnskap og lyst til å bidra til ingressen på denne. M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2020 kl. 22:38 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 19. mai 2020 kl. 22:38 (CEST)
 2.   For Dette er godt håndverk. Jeg skal se om jeg kan ha noe mer å bidra med til innledningen. Erik F. 19. mai 2020 kl. 23:35 (CEST)
 3.   For Pent arbeid! --Vennlig hilsen Erik d.y. 20. mai 2020 kl. 00:22 (CEST)
 4.   For Ulf Larsen (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 09:49 (CEST)
 5.   Imot – foreløpig i alle fall, siden det er en del å rydde opp i. – Ordensherre (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 16:50 (CEST)

KommentarerRediger

Bra at denne kom nå når vi akkurat hadde en diskusjon om kriterier Wikipedia-diskusjon:Kandidatsider. For lister er det foreslått at kriteriet presiseres til «Alle objekt på listene skal som hovedregel være beskrevet i egne artikler. Antall enheter på listen kan være en indikator for hvor grundige enkeltartiklene bør være.» Noen stikkprøver tyder på at det er godt oppfylt.

Kommentar til innledningen: Jeg synes det er bra at slike lister har en innledning som setter kontekst og avgrenser etc. Noen presiseringer jeg ønsker:

 • «Strengt tatt var William Pitt den yngre den første statsministeren i Det forente kongerike Storbritannia og Irland.» - For å forstå hvorfor det er «strengt tatt» bør det opplyses at Irland ble en del av kongeriket i 1801.
 • Det samme for den etterfølgende setning der løsrivelse av republikken (med årstall) er bakgrunn.
 • Det ville også være fint å presisere at Storbritannia oppsto i 1707 ved unionen med Skottland (var det embete tilsvarende statsminister i England eller Skottland?).

Mer prinsipielt spørsmål: Listen har adelige titler. Vi har som hovedregel ikke med i ingress til biografier, så jeg lurer på om det er rett å ha med her. John Major ble «sir» etter at han gikk av. --Vennlig hilsen Erik d.y. 20. mai 2020 kl. 00:34 (CEST)

En betraktning om adelstitlene: Jeg tror vi bør ha dem med. Litteraturen veksler gjerne mellom å omtale britiske statsmenn på deres borgerlige navn og på adelstitler. Hvis jeg har sett «markien av Rockingham» blitt nevnt som statsminister, så er det greit at listen omtaler ham som Charles Watson-Wentworth, 2. marki av Rockingham. Jeg tror også at en slik stil bør være gjennomført for hele listen. Erik F. 20. mai 2020 kl. 01:59 (CEST)
-Enig i at ingressen godt kan utvides og gjøres mer forklarende. Jeg har også noen andre innvendinger mot listen slik den nå er utformet:
-I ingressen står det "I avstemninger blant fagfolk og allmennheten blir Winston Churchill, Clement Attlee og Margaret Thatcher ofte rangert som de mest populære statsministerne." med kildehenvisning til enwi. En ting er at Wikipedia skal ikke være kilde til seg selv, en annen at utsagnet vel ikke er dekkende. Vurderingene og rangeringene det vises til gjelder ikke popularitet, men hvem som har vært de beste eller dyktigste, mest betydningsfulle eller vellykkede basert på ulike kriterier, inkludert vurdering av performance eller i hvor stor grad de fikk gjennomført sin politikk. Mange rangeringer er dessuten begrenset til perioden fra og med 1900-tallet.
-Utgangspunktet er en liste kopiert fra enwi. På enwi har det vært diskusjoner om innhold og utforming, som blant annet har resultert i at monarkkollonnen har forsvunnet. På nowi står den fortsatt og med kongenavn på engelsk. Hvorfor er kongekolonnen relevant?
-Kolonnen med navn, adelstitler og tiltaleformer bør ryddes opp i. Nå står adelstittelen i fet skrift for noen statsministre, konsekvent med storbokstavsfeil etter ordenstallet, og med fransk adelstittel vicomte i stedenfor engelske viscount som også er gangbar norsk Jeg heller til at det er navnet som bør oppgis. Statsministervervet fulgte ikke med adelstittelen. Når statsministrene omtales i litteraturen med utgangspunkt i adelsstatusen, så er det vel sjelden med den komplette adelige tittelen de hadde ved slutten av livet, men vel så gjerne med den høflige tiltaleformen de hadde på tidspunktet de var statsministre eller til og med en kortform (bare i stedet for «lord Wellington»). Man kunne latt navnet stå, kanskje etterfulgt av den vanligste omtaleformen i parentesen der fødsels og dødsår nå står (og istedenfor disse årene).
-Kolonnen "Ministerposter" har en blanding av ministerposter på engelsk og norsk.
-Artikkelen har en omfattende litteraturliste, men lite av denne litteraturen ser ut til å ha blitt faktisk brukt. Er alle poster på litteraturlisten relevante?
-Når det gjelder de underliggende artiklene, virker de som å være av svært ujevn kvalitet. Teksten i Thomas Pelham-Holles, 1. hertug av Newcastle synes f.eks. egentlig å stamme egentlig fra Nordisk familjebok utgitt i 1905 – med de normative vurderinger som leksikonforfatteren for mer enn 100 år siden hadde i oppstyltet svensk oversatt til norsk. Artikkelen om Robert Jenkinson kunne også trenger opprydding, for å nevne en annen underliggende artikkel.
Vennlig hilsen, – Ordensherre (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 16:50 (CEST)
Alt du sier kan ordnes opp i, med unntak av litteraturlisten som jeg har nevnt til Orland er litt for innfløkt for at jeg kunne få gått igjennom den. Hvis du vil prøve er du selvfølgelig velkommen. Jeg kan ta en ekstra runde på biografiene, men jeg hadde også håpet at det kunne bli en dugnad å gå igjennom det i løpet av denne kandidatprosessen. Jeg er ellers bare en vaktmester på denne artikkelen. Har satt sammen hyllen fra engelsk, men har ikke skrapet opp gammel maling for å gjøre den ekstra fin. --- Løken (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 17:12 (CEST)
-Jeg har nå fjernet avsnittet om popularitet. Selv om det er en interessant opplysning, så er den vanskelig å få helt korrekt og referansebelegge ordentlig. Jeg har også prøvd å få fjernet monarkkolonnen, men jeg støter på problemer når jeg skal fjerne resterende. Jeg må prøve igjen senere om ingen andre får det til.
-Når det gjelder ministerposter så har jeg brukt oppslagsnavnet på det meste. Kan du flytte oppslagsnavnet til det du antar er rett, eller komme med forslag til navn her, så kan jeg lett endre det med søk og erstatt-funksjonen.
-Når det gjelder adelstitler, og tiltaleformer kan jeg godt gå igjennom det på nytt. Men før jeg gjør det har jeg ønske om at vi blir enige om vi faktisk skal ha adelstitler i liste, slik Erik F vil, mens dere andre ikke vil. Det enkleste er jo definitivt å ikke ha adelsnavnene. --- Løken (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 20:41 (CEST)
Når det gjelder rangeringene, så tror jeg ikke utfordringen er at det er vanskelig å kildebelegge dette stoffet. Rangeringene er trolig publisert i offentlige kilder, relativt lett tilgjengelige. Og det er eksempelvis et kapittel om rangeringer, og utfordringer med dem, bakerst i Lahlum og Bratberg 2015. Utfordringen er nok mer at det er så mange slike rangeringer at det lett blir omfattende å dekke dem, eller vanskelig å velge hvilke man skal ta med. Vennlig hilsen, – Ordensherre (diskusjon) 20. mai 2020 kl. 20:59 (CEST)

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Når gjelder adelstitler er jeg skeptisk dels fordi noen har blitt tildelt adelstittel sent i karrieren, som Eden og Major, etter at de hadde vært statsminister, Major var ikke «sir» mens han var statsminister. For de som faktisk kom fra et aristokrati har det en viss informasjonsverdi å se med et blikk rekken av adelig statsministre. Ellers bruker vi på WP i utgangspunktet borgerlig navn. Listen blir også ryddigere uten titler. Men det er ingen stor sak.

Jeg la inn mer bakgrunnsstoff om opphavet til statsministerembetet, en typisk engelsk (britisk) historie. Trenger sikkert litt oppstramming og struktur. Vennlig hilsen Erik d.y. 22. mai 2020 kl. 11:56 (CEST)

To forhold: Det ene er min standard innvending, referanser i ingressen. Om mulig bør det unngås. Med andre ord - om det ikke er mulig - så får de være der, verre er det ikke. Det andre forbeholdet er verre. Om en ser på den offisielle britiske listen over «Past Prime Ministers» så er den første britiske statsministeren Henry Addington. Hva gjør vi med det? Ulf Larsen (diskusjon) 22. mai 2020 kl. 23:55 (CEST)

Ulf Larsen: Du må lese den listen på nytt :-) --- Løken (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 00:00 (CEST)
Til Løken: Sikkert noe jeg har oversett, opplys meg. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 00:09 (CEST)
Ulf Larsen: Trykk på CTRL + F og skriv inn Walpole, så ser du at det er tre rubrikker, og at Walpole er nevnt som den første :) --- Løken (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 00:15 (CEST)
Til Løken: Jeg har sett det. At vi har kilder for at statsministerstillingen regnes tilbake til Walpole regnet jeg som en selvfølge, det er ikke der saken ligger. Men britenes offisielle oversikt over dette starter altså med Henry Addington. Om vi drar parallellen til Norge, så skulle det vel noe til for at vi avvek hva regjeringen selv skrev om statsminister osv. Og for å runde av, jeg insisterer ikke på at vi sletter de før Addington, det kan være gode grunner til at vi bør ha listen tilsvarende den på engelskspråklig Wikipedia. Men skal den avvike fra den offisielle oversikten bør vi ha en god begrunnelse for det, synes jeg. Ulf Larsen (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 08:54 (CEST)
Ulf. Se en gang til på den kilden du viser til. Der står det årstall under hvert navn. Addington 1801-1804, og i kolonnen til høyre for denne står det Walpole 1721-1742. Se også på oversikten i venstre kolonne, hvor May står øverst og Walpole nederst. Mvh M O Haugen (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 12:02 (CEST)
@Ordensherre: spørsmålet om referansene er komplisert. Jeg hadde en runde med rydding tirsdag kveld, hvor jeg fjernet litteratur som jeg ikke fant igjen som brukt i referansene. Det var faktisk ikke så mye. Referanseteknikken er ikke etter min smak: det er en fotnote ved hver statsminister, og der er det samlet kortform-henvisninger til flere kilder i én fotnote. Jeg ville nok ha gjort det omvendt: flere fotnoter ved hvert navn, og heller gjenbruk av samme referanse flere steder.
Det er nok henvisninger her til mellomfagsoppgaver om hver av statsministrene. Min vurdering er at dette egentlig er overkill, og at det for denne listas vedkommende hadde vært tilstrekkelig med 4-8 generelle oversiktskilder. Men det er en brutal jobb å skrelle bort hele referanseapparatet, og jeg vil i alle fall ikke gjøre det uten en forutgående diskusjon med flere bidragsytere.
Jeg er enig i at monark-kolonnen kan fjernes, sammen med bruken av «Sir». De gamle adelstitlene bør beholdes, av de grunnene som har vært nevnt tidligere. Mvh M O Haugen (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 12:02 (CEST)
Til M O Haugen: Ser det nå, fikk ikke med meg siste kolonne til høyre. Ulf Larsen (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 14:58 (CEST)

Beklager å komme litt seint inn, men jeg synes faktisk monark-kolonnen har et poeng. Statsministeren er jo (i alle fall formelt) statsoverhodets fremste rådgiver, så det er ikke uvesentlig hvem som var monark. I den første tida var det vel også politisk realitet i dette. I tillegg er det interessant å se gvor mange statsministre de ulike kongene og dronningene har hatt. Hilsen GAD (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 18:05 (CEST)

Det er også muligens fortsatt noe ustødighet når det gjelder adelstitler – skal disse være med når vedkommende er tildelt tittelen etter statsministerperioden? Thomas Pelham-Holles blei 1. hertug av Newcastle i 1756 (altså etter første periode, men før andre periode) – tittelen er med ved begge oppføringer. Robert Walpole blei 1. jarl av Orford i 1842, da han gikk av. Tittelen er ikke med. Hilsen GAD (diskusjon) 23. mai 2020 kl. 18:46 (CEST)

Til spørsmålet på Torget: :I VE er det ikke så vanskelig å bli kvitt monark-kolonnen, men så er det en innenfor som ikke forsvinner. Skal jeg fjerne kolonnen? --Trygve Nodeland (diskusjon) 24. mai 2020 kl. 13:57 (CEST)

Liste over Italias statsministre er det laget en «monark-kolonne». Problemet med å redigere melder seg ved import av tabeller. Man bør lage dem selv. --Trygve Nodeland (diskusjon) 24. mai 2020 kl. 16:44 (CEST)
@GAD, Trygve W Nodeland: GAD har noen gode poenger om hvorfor monark-kolonnen bør være med. (litt jenka dette; to skritt frem og ett tilbake...). Kanskje vi skal tenke en gang til? Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. mai 2020 kl. 10:50 (CEST)