Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/November 2005

Oktober 2005 | November 2005 | Desember 2005

November 2005Rediger

Hopperstad stavkirkeRediger

 1.   For Ctande 30. okt 2005 kl.15:19 (UTC) (forslagsstiller)
 2.   For Jon Harald Søby 30. okt 2005 kl.15:25 (UTC) Det er et par underlige formuleringer («kirken i 1878 fra en tegning»), men det blir vel rettet opp snart.
 3.   For Janas 1. nov 2005 kl.14:40 (UTC) Det hadde vært greit med litt flikking på språket samt en (blå) lenke til ciboriet.
 4.   For Elisabethd 1. nov 2005 kl.19:39 (UTC)

KommentarerRediger

Flott artikkel. Den trengte ikke så mye språkvask, men det var en del smårusk i kirkemalen. Det er en uoverenstemmelse på årstallene for restaureringen i kirkemalen (1884–91) og selve artikkelen (1885-90), denne burde vært rettet (før jeg gir min stemme). Elisabethd 1. nov 2005 kl.18:07 (UTC)

Tror vi har brukt litt forskjellige kilder. Det er vanlig at årstall spriker. — Jeblad 2. nov 2005 kl.22:16 (UTC)
Jeg har litt vanskelig for å se at jeg snur setninger. Om slikt ikke blir vasket bort så rett det. — Jeblad 2. nov 2005 kl.22:18 (UTC)

Adolf HitlerRediger

 1.   For Ctande 30. okt 2005 kl.19:31 (UTC) (forslagsstiller)
 2.   For Jon Harald Søby 31. okt 2005 kl.12:54 (UTC) Fremragende artikkel! Jon Harald Søby 31. okt 2005 kl.12:54 (UTC)
 3.   For mali 31. okt 2005 kl.20:45 (UTC) Meget bra artikkel!
 4.   For --Tokle 31. okt 2005 kl.21:14 (UTC)

KommentarerRediger

ParthenonRediger

 1.   For Ctande 30. okt 2005 kl.17:46 (UTC) (forslagsstiller)
 2.   For M. Haugen 30. okt 2005 kl.22:40 (UTC)
 3.   For Cnyborg 4. nov 2005 kl.18:08 (UTC)
 4.   For Jon Harald Søby 4. nov 2005 kl.22:00 (UTC)
 5.   For Mortendreier 5. nov 2005 kl.11:27 (UTC)
 1.   Imot Cnyborg 30. okt 2005 kl.23:22 (UTC)

KommentarerRediger

Det er en god begynnelse, men syns det mangler litt på ar denne er utmerket. --Nina 30. okt 2005 kl.23:00 (UTC)

Jeg jobber litt med den nå. Det var en skjemmende feil i første setning - det ble ikke bygget som takk for Athenes beskyttelse under Perserkrigene, men for å erstatte det eldre Parthenon som ble rasert av perserne. Så jeg går gjennom det hele før jeg avgir stemme. Cnyborg 30. okt 2005 kl.23:08 (UTC)

Jeg har nå stemt mot; denne trenger mye arbeid, både med å rette opp rene feil og å få med viktige opplysninger. Cnyborg 30. okt 2005 kl.23:22 (UTC)
Det kan bli en veldig bra artikkel. Den er godt illustrert, men det er en del punkter som krever mer arbeid, og det er litt for mange røde lenker, også på elementære emner som jeg mistenker at en del av dem faktisk eksisterer med et annet ord eller begrep. Jeg tror denne artikkelen, som har stort potensiale, er blitt nominert litt for raskt. En ting til; jeg rettet surt nedbør til sur nedbør, og jeg snakket i forrige uke med en forsker på Norsk institutt for luftforskning (NILU) og da ble faktisk Athen trukket fram som en meget spesiell by ang. luftkvalitet. Det har med meterologi og topografi å gjøre, forsto jeg, altså flere faktorer som bidrar til nedbrytning av monumentene. Jeg vil anta at et søk kanskje vil avdekke mer informasjon her på eksisterende forskningsprosjekter som beskriver problematikken. --Finn Bjørklid 30. okt 2005 kl.23:34 (UTC)
Jeg har noe litteratur på det med luftkvaliteten et sted; jeg har studert klassisk arkeologi, og har jobbet for Det norske instituttet i Athen tre somre, og da samler man på seg en del skrifter. Jeg har funnet fram bøker om Parthenon og jobber med artikkelen; den har definitivt potensiale, og kan helt sikkert bli en utmerket artikkel, men teksten er nå stort sett en ren oversettelse av den engelske, som er kåret til utmerket men hvor det diskuteres flere punkter, og som er mangelfull og tildels feilaktig. Av andre artikler som bør på plass mener jeg ihvertfall at Phidias, dorisk orden, metope, frise, tempel, temenos og alter er så sentrale at det må finnes i det minste stubber på dem. Cnyborg 30. okt 2005 kl.23:42 (UTC)

Jeg har nå endret stemmen min til for. Artikkelen har blitt veldig mye bedre, og selv om det gjenstår en del røde pekere er det så langt jeg ser ikke kritiske for forståelsen av artikkelen. Den er langt bedre, og mer korrekt, enn de engelske og svenske artiklene, som er utvalgte artikler. Cnyborg 4. nov 2005 kl.18:08 (UTC)

MurmanskRediger

 1.   For Ctande 30. okt 2005 kl.17:57 (UTC) (forslagsstiller)
 2.   For M. Haugen 30. okt 2005 kl.22:49 (UTC)
 3.   For Jon Harald Søby 3. nov 2005 kl.16:42 (UTC)
 4.   For Mortendreier 5. nov 2005 kl.11:26 (UTC)
 5.   For mali 7. nov 2005 kl.10:39 (UTC)

KommentarerRediger

Synes artikkelen er litt for kort til å være utmerket. Avsnittene som er korte, omhandler hele århundrer. 3-4 linjer om andre verdenskrig som er veldig sentral i byens historie er for lite til at denne kan være utmerket. Jeg heller mot å stemme nei, men avventer med å avgi stemme til senere. mali 31. okt 2005 kl.20:42 (UTC)

Jeg tror det ville vært litt suspekt om avsnittene om tiden før grunnleggelsen av byen, 1916, var særlig lengre. Dette er en ung by. Vi har dessuten helt fra begynnelsen av kåret artikler som var kortere enn denne (lar seg måle på "lange sider", Murmansk har er i dag på 14250 bytes), og jeg tror vi ikke er tjent med å legge den listen høyere. Av de 140 utmerketkårede er ca. 20 kortere (den korteste er Saint-Barthélemy, 10232 bytes, den korteste vi kåret var på ca. 9.500 men ble etterhvert forlenget). Det vil skape en uensartet standard hvis vi over tid skulle kreve stadig lengre og lengre minstemål. Vi må sikkert ha et minstemål for lengde (de facto er det på 10.000 bytes, og det synes jeg er greit), men den ytterligere og viktigere vurderingen må gå på andre kvaliteter. Ctande 2. nov 2005 kl.18:36 (UTC)
PS - kommentaren mali hadde om 2. verdenskrig er relevant. Bør vi gjøre noe med. Ctande 2. nov 2005 kl.18:40 (UTC)
Tenkte ikke i farten på at byen ble grunnlagt i 1916, selv om jeg vet det og faktisk har vært der. Fint at avsnittet om krigen ble oppdatert. Jeg har nå stemt for. Skal prøve å legge inn noen bilder fra Murmansk i løpet av kvelden. mali 7. nov 2005 kl.10:39 (UTC)
PPS - Nå er mye om krigen nevnt. Ctande 4. nov 2005 kl.10:26 (UTC)

NovgorodRediger

 1.   For Ctande 30. okt 2005 kl.19:23 (UTC) (forslagsstiller)
 2.   For Jon Harald Søby 3. nov 2005 kl.16:44 (UTC)
 3.   For Mortendreier 5. nov 2005 kl.11:29 (UTC)
 4.   For Harald Hansen 7. nov 2005 kl.11:45 (UTC)
 5.   For mali 7. nov 2005 kl.12:08 (UTC)

KommentarerRediger

 • En god artikkel, selv om jeg savner litt mer om dagens tilstander. Hva lever f.eks. folk av i byen? Harald Hansen 7. nov 2005 kl.11:45 (UTC)