Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte/Juli 2013

Juni 2013 | Juli 2013 | August 2013

Juli 2013Rediger

Europa (måne)Rediger

I samråd med Cocu foreslår jeg denne artikkelen nominert. Den har høy prioritet i underprosjektet astronomi, og omhandler den sjette største månen i solsystemet. Ranværing (diskusjon) 14. jun 2013 kl. 07:13 (CEST)

UtmerketRediger

 1.   For Ranværing (diskusjon) 14. jun 2013 kl. 07:13 (CEST)
 2.   For Underprosjektet om astronomi kan ikke roses nok. Erik F 16. jun 2013 kl. 15:21 (CEST)
 3.   For Ctande (diskusjon) 21. jun 2013 kl. 13:04 (CEST)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 00:38 (CEST)
 5.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 22:09 (CEST)

KommentarerRediger

Europa er en av de fire galileiske månene. Fra før av er artiklene Io og Ganymedes UA; Io, Europa og Ganymedes inngår i en baneresonans, og de tre artiklene henger sammen også av den grunn. Europa er interessant på grunn av dens muligheter for å huse liv.

Artikkelen ble opprinnelig oversatt fra den engelske (som er UA), men er forbedret gjennom språkvask og utvidelser. Ranværing (diskusjon) 14. jun 2013 kl. 07:13 (CEST)

Denne setningen:

«Månen fullfører et omløp på 3,55 dager og har en baneresonans med Io og Ganymedes.»

Hva slags dager? Jorddager eller Jupiterdager? Og er det ikke bedre å skrive har baneresonans med, dvs sløyfe en? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 20. jun 2013 kl. 19:36 (CEST)

Endret til jorddager, og sløyfet en foran baneresonans. Ranværing (diskusjon) 20. jun 2013 kl. 21:47 (CEST)

Denne setningen:

«Hypotesen foreslår at varmeenergi fra tidevannsbøyning gjør at havene forblir flytende og driver geologisk aktivitet på samme måte som platetektonikk.»

Tilsvarende på engelsk har tidal flexing, lenket som da går til Tidal acceleration, med interwikilenke til Tidevannsakselerasjon. Så jeg undres om det blir mer passende å bruke sistnevnte i stedet for tidevannsbøyning? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 18:46 (CEST)

Har endret dette, og lagt inn ordet tidevannsakselerasjon (med en lenke). Ranværing (d) 23. jun 2013 kl. 21:55 (CEST)

Denne setningen:

«Europa har planetmasse og hadde vært en dvergplanet dersom den gikk i bane direkte rundt solen.»

Sjekket engelskspråklig Wikipedia og de har artikkel om planetmasse, dessverre er den kun på engelsk, men en kan kanskje legge en kort forklaring i parentes, f.eks planetmasse (masse for når et romobjekt kan ha et annet objekt som satelitt), eller hva vi kan si kort om det. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 19:33 (CEST)

Jeg valgte å legge inn to fotnoter om dette:
«En planetmasse i solsystemet er et parameter som benyttes i utarbeidelsen av efemerider. Hvis planeten har naturlige satelitter kan dens masse beregnes ut fra Newtons gravitasjonslov og Keplers tredje lov. Massen kan også utledes fra planetens virkning på banen til andre planeter.»
«19 av månene i solsystemet har stor nok masse til å tilfredsstille kravene i definisjonen av en planet eller en dvergplanet. Den internasjonale astronomiske union vedtok imidlertid i 2006 en definisjon på planeter og dvergplaneter som utelukker naturlige satelitter, selv om deres fysiske beskaffenhet ikke skiller dem fra dvergplaneter.»
-- Ranværing (d) 23. jun 2013 kl. 22:30 (CEST)
La også inn, etter en tankestrek, at massen er stor nok til å gi Europa hydrostatisk likevekt. Ranværing (d) 23. jun 2013 kl. 22:48 (CEST)

Denne setningen:

«Europa ble oppdaget av Galileo Galilei i 1610[6] og muligens uavhengig av Simon Marius rundt samme tid. »

Mulig det er meg som leser den helt feil, men jeg undres over hvem som var uavhengig av hvem. Kan vi ikke bare sløyfe uavhengig, eventuelt legge inn muligens også av? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 25. jun 2013 kl. 18:43 (CEST)

Bra noen er våken her. Sløyfet både muligens og uavhengig av. Oppdagelsen til Marius er ikke noe «muligens», men et historisk faktum. Galilei oppdaget månene 7. januar og Marius 8. januar 1610. Men Galilei klarte ikke å skille Io fra Europa før neste dag. Ergo oppdaget de dem samtidig. Galilei er kreditert oppdagelsen fordi han først publiserte den. Endret setningen til:
«Europa ble oppdaget av Galileo Galilei i 1610[6] og av Simon Marius rundt samme tid. »
Ranværing (d) 25. jun 2013 kl. 20:31 (CEST)

Denne setningen:

«Med en eksentrisitet på 0,009 er banen nesten sirkulær, og inklinasjonen relativt til det jovianske ekvatorplanet er kun 0,470°.»

-jeg undres om det er korrekt med relativt til, eller bør det stå relativ til, dvs uten avsluttende t. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 18:37 (CEST)

Endret. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:16 (CEST)

Denne setningen:

«Derfor er der et sub-joviansk punkt på Europas overflate hvor Jupiter tilsynelatende henger direkte over.»

Om jeg forstår begrepet rett så er det forklart i setningen. Samtidig kan det muligens virke forvirrende på lesere og om artikkelen Polene til astronomiske legemer hadde oversatt den engelske passasjen om samme så kunne vi lagt en intern lenke til den. Alternativt kan det legges inn en kort fotnote. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 18:52 (CEST)

La inn en forklarende fotnote. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:35 (CEST)

Denne setningen:

«Den ultimate kilden til denne energien er Jupiters rotasjon, som tappes av Io gjennom tidevannet den hever på Jupiter og overføres til Europa og Ganymedes av baneresonansen.»

-taper vi noe om vi sløyfer Den ultimate og bare skriver Kilden til denne energien? Enklere er som kjent bedre, om vi ikke mister presisjon. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 19:05 (CEST)

Endret. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:37 (CEST)

Denne setningen:

«men er likevel mer massiv enn alle kjente måner i solsystemet som er mindre enn den til sammen.»

-virker upresis, bør sjekkes mot tilsvarende på engelsk. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 19:28 (CEST)

Endret. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:42 (CEST)

Denne setningen:

«Data om magnetfeltet fra Galileo-sonden viste at Europa har et fremkalt magnetfelt gjennom vekselvirkning med Jupiters magnetfelt»

-er det tydeligere om det omskrives slik:

«Data om magnetfeltet fra Galileo-sonden viste at Europa har et magnetfelt, fremkalt gjennom vekselvirkning med Jupiters magnetfelt»

Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 19:43 (CEST)

Gjorde det enda enklere:
«Data fra Galileo-sonden viste at Europas magnetfelt blir fremkalt gjennom vekselvirkning med Jupiters magnetfelt ...» Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:47 (CEST)
Og rettet en typo som oppstod under rettingen, grunnet et katteslagsmål utenfor huset under rettingen. :-) Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:50 (CEST)

Denne setningen:

«Dette kan skyldes at overflaten roterer noe raskere enn det indre, fordi det underjordiske havet kobler overflaten fra den steinete mantelen, og fordi Jupiters gravitasjon trekker på den ytre isskorpen.»

-i stedet for kobler overflaten fra, kan vi i stedet si frikobler overflaten? Virker for meg enklere og tydeligere. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 19:49 (CEST)

Endret. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 00:55 (CEST)

Denne setningen:

«Mot slutten av 2008 ble det foreslått at Jupiter kanskje holder Europas hav varme ved å generere store planetariske tidevannsbølger på planeten på grunn av sin lille, men eksisterende skjevhet.»

-hvilken skjevhet? Bør utdypes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 20:59 (CEST)

Endret til aksehelning. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 01:05 (CEST)

Avsluttende kommentar: Godt jobbet, undres imidlertid på om det er mulig å stramme inn artikkelen noe, virker som endel informasjon gjentas, dvs gjengis flere steder. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 22:11 (CEST)

Jeg har fjernet en del gjentagelser under bearbeidelsen av teksten, men det er vel muligens flere. Ranværing (d) 27. jun 2013 kl. 01:33 (CEST)

Er ikke denne nominasjonsprosessen snart avsluttet? Ranværing (d) 1. juli 2013 kl. 23:45 (CEST)


Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. M O Haugen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 06:29 (CEST)


Anna RogstadRediger

I anledning stemmerettsjubileet synes jeg dette er en passende kandidat. Litt kort, men favner det vesentlige. Erik F 23. jun 2013 kl. 23:38 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Erik F 23. jun 2013 kl. 23:38 (CEST)
 2.   For Kaitil (diskusjon) 24. jun 2013 kl. 09:22 (CEST)
 3.   For Se kommentar 3s (diskusjon) 24. jun 2013 kl. 20:48 (CEST)
 4.   For Ranværing (d) 24. jun 2013 kl. 21:19 (CEST)
 5.   For Haakon K (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 00:50 (CEST)
 6.   For Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 26. jun 2013 kl. 09:52 (CEST)
 7.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun 2013 kl. 20:18 (CEST)

KommentarerRediger

God 100-årstiming! Lengden akkurat passe og språket flyter fint, les: jeg falt ikke av, men leste hele teksten. Disposisjonen kunne kanskje gjennomgås, vi kan ikke være bekjent at den på SNL er bedre... Og bør avsnittet «Utmerkelser» omdøpes til «Ettermæle» el.lign.? Det å bli gravlagt, selv på Vår Frelser, er nok en posthum utmerkelse, men? Det ville gjort seg med et aldri så lite avsnitt med en analyse over av hva hun har betydd, men det er kanskje selvsagt/kommer godt nok fram i teksten ellers? --Kaitil (diskusjon) 24. jun 2013 kl. 09:22 (CEST)

Etter min mening står utmerkelser-avsnittet seg best i sin nåværende form, men det skal selvfølgelig være mulig å bake inn analyser i hovedbolkene. Skal se på det! Erik F 24. jun 2013 kl. 13:31 (CEST)

Jeg har føyet til at hun mottok Kongens fortjenstmedalje i gull i 1922 i avsnittet om utmerkelser. Ellers er jeg enig med Kaitil over her i at det bør fremkomme litt mer om hva hun har betydd. Det er mulig det er nok bilder i artikkelen? Det ligger flere på DigitaltMuseum hvor hun er avbildet mens hun underviser piker på Sagene skole. Jeg kan godt laste dem opp på Commons om det er interesse for det. Fint at du har tatt tak i artikkelen, Erik! Mvh.Anne-Sophie Ofrim (diskusjon) 24. jun 2013 kl. 13:44 (CEST)

Et sympatisk initiativ, godt taimet. Men språket er litt telegramaktig, med korte overganger («…hvorvidt begrenset stemmerett for kvinner var et akseptabelt subsidiært standpunkt for Kvindestemmeretsforeningen, hvilket Krog mente det ikke var.») - så jeg tror vi skal koste på oss noen runder med vaskedugnad i løpet av uka med kandidatprosess. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 24. jun 2013 kl. 15:09 (CEST)

 • Var tittelen til de parlamentariske lederne (evt. kun den aktuelle lederen) på Stortinget i 1911 «parlamentarisk fører»? Det klinger rart for meg, men om det er tidsriktig terminologi, bør vi selvsagt beholde det.
 • Avsnittet om kranglingen om nominasjonsplasser mellom Høyre og Frisinnede Venstre i 1912 virker litt for langt mtp den lille betydningen som kommer fram for biografoibjektet for min smak. Kunne dette ha blitt endret litt på, slik at det handler mer om Rogstad?
 • Jeg stemmer for AA, siden artikkelen slik jeg ser det kommer innenfor, om man ser kun på det som står i denne. Jeg verken kjenner personen eller har lest kildene, så jeg tar et forbehold om at artikkelen er dekkende og riktig ift dette. Mvh 3s (diskusjon) 24. jun 2013 kl. 20:41 (CEST)
Til det første punktet ditt: Jepp, det var en helt standard (og uladet) betegnelse på lederen for stortingsgruppen. Av åpenbare årsaker sluttet man med denne betegnelsen etter krigen. Mvh. Kjetil_r 24. jun 2013 kl. 20:49 (CEST)
Takk til Morten for språkvask. Last gjerne opp bilder, Anne-Sophie. Vi trenger uansett å utvide repertoaret på Commons. Jeg har forkortet avsnittet om nominasjon noe, i tråd med innspillet fra 3s. Jeg tror det skal være mer vinklet mot Rogstads skjebne som politiker nå. Til punkt 1 fra 3s så har Kjetil rett. Erik F 25. jun 2013 kl. 10:11 (CEST)

Denne setningen:

«Den offentlige skolen i byen var delt mellom en betalingsskole og en friskole i årene 1866–1892.»

Er den relevant for artikkelen? Undres om den like gjerne kan sløyfes. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun 2013 kl. 18:43 (CEST)

Tja, den er med for å bidra til å sette hovedpersonen inn i en historisk kontekst, men er ikke strengt nødvendig. Flere med synspunkter på dette? Erik F 27. jun 2013 kl. 19:28 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 06:30 (CEST)


Jens HundseidRediger

Dette er en litt kortere artikkel enn hva jeg vanligvis ville ha nominert til AA, men vi har presedens (se Wikipedia:Kandidatsider/Håkon Five og Wikipedia:Kandidatsider/Ivar Aavatsmark) for at artikler med dette omfanget om mellomkrigspolitikere er kurante AA-kandidater.

Det er vel kun ca. tre og en halv times skriving som ligger til grunn for artikkelen (med noen timers lesing av kilder i tillegg, så klart), men jeg føler likevel at den møter AA-kravene (den er av en «viss lengde, og behandler sitt tema forholdsvis grundig», er «faglig holdbar», «har en god introduksjon», er «harmonisk satt opp og riktig formatert» og har bra språk og «god flyt».

Jeg viser også til kommentaren min her, og mener det samme holder for Hundseid. Man kan argumentere for at statsminister-biografier bør være noe lengre, men nå var jo også Hundseid en usedvanlig svak statsminister som fikk utrettet lite politisk. Mvh. Kjetil_r 22. jun 2013 kl. 20:39 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For (som forslagsstiller) Kjetil_r 22. jun 2013 kl. 20:39 (CEST)
 2.   For Finn Rindahl (diskusjon) 22. jun 2013 kl. 21:57 (CEST)
 3.   For Støtter artikkelforfatter i at lengde er passelig og kravene oppfylt. Erik F 24. jun 2013 kl. 10:55 (CEST)
 4.   For Ranværing (d) 24. jun 2013 kl. 21:18 (CEST)
 5.   For Kaitil (diskusjon) 25. jun 2013 kl. 10:23 (CEST)
 6.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 27. jun 2013 kl. 17:19 (CEST)

KommentarerRediger

 1. Formuleringen «Som ung mann skal Hundseid ha vært både høyremann og venstremann.» er noe upresis, men jeg formoder at den er dekket av referansen til Borgen s. 249.
 2. «Som Bondeparti-kandidat lykkes endelig Hundseid å bli valgt inn på Stortinget for Telemark i 1924.» gir inntrykk av at dette var første gang han stillte for Bondepartiet. Hvem stillte han for i 1921? I flg NBL var han medlem av Bondepartiet fra oppstarten i 1920, og Norsk Landmandsforbund var en forløper for dette.
 3. I flg NBL var Hunseid «sentral da Bondepartiet 1931 ble skilt fra Bondelaget» - dette gjør meg nysgjerrig, særlig siden Wikipedias artikkel om Senterpartiet sier at båndene ble brutt allerede i 1922.
 4. Jeg savner noe om hva han faktisk gjorde eller skrev under krigen, 12 års straffarbeid bare for (påstått tvunget) medlemskap i NS virker litt vel drøyt. Det burde kanskje også nevnes at han avslo et tilbud fra Reichskommisariat om å lede et nytt Bondesamband som skulle erstatte Bondelaget.
 5. Artikkelen er skuffende kort, og det er bra :) Som regel når jeg leser gjennom en kandidatartikkel blir jeg lettet når (hvis) jeg nærmer meg slutten. Denne artikkelen er kort og poengtert, stoff som kan finnes i andre artikler gjennom internlenker er ikke repetert unødig her og artikkelen fokuserer på det vesentlige i Hunseids karriere. Godt disponert, fin språkflyt og ikke minst godt kildebelagt. Jeg anbefaler gjerne denne artikkelen. Finn Rindahl (diskusjon) 22. jun 2013 kl. 21:56 (CEST)
Jeg tillater meg å endre kommentaren din så den bruker nummererte punkter å det er lettere for andre å følge diskusjonen.
 1. Kilden finnes på bokhylla.no, så du har anledning til å slå den opp selv. Den sier «Opprinnelig skal Hundseid ha vært Høyremann, senere svingte han over til Venstre». Synes du den nåværende formuleringen vår antyder at han var begge deler på samme tid? Jeg er litt usikker på hvordan vi skal formulere det uten at det blir direkte avskrift.
 2. Jeg er usikker på dette. Skal se hva jeg finner i morgen. Forresten: En annen kilde jeg har lest (men som jeg ikke siterte) sier at han var han motstander av opprettelsen av Bondepartiet. Jeg er ikke sikker på hvem han stilte for i 1921, men kan grave mer i dette i morgen.
 3. Forstår ikke hva poenget ditt er – det mangler noe i setningen i anførselstegn.  
 4. Vel, ingen av kildene går i detalj på hva han faktisk skrev til støtte for NS, så det er ikke helt godt å si. Jeg kan også her grave mer i morgen, men jeg tviler på at jeg finner allverdens. Det med Bondesambandet er definitvt et godt poeng som jeg skal innarbeide i artikkelen.
 5. Jeg ser frem til hvordan du kommer til å slite med artikkelen om Vidkun Quisling når jeg er ferdig og nominerer den til utmerket!  
Mvh. Kjetil_r 22. jun 2013 kl. 22:23 (CEST)
 1. «Skal ha vært» er jo et unnvikende uttrykk som bør unngås, mulig det er bedre å sitere Borgen direkte der.
 2. Vi bør finne ut hvem han stilte for i 1921, men iflg wikipedia var det landmandsforbundet og ikke det nystiftede Bondepartiet som stilte til valg. Om han skulle ha representert et annet parti i 1921 ville det være såpass oppsiktsvekkende at kildene burde ha nevnt det.
 3. ordet «sentral» var kuttet men ikke pastet, jeg har redigert det inn. Dette er uansett først og fremst et problem for artikkelen om Senterpartiet og/eller for NBL...
 4. Godt godt, det med bondesambandet har jeg fra NBL-bioen, om du finner andre kilder er jo det å foretrekke.
 5. Da gjør jeg som jeg pleier, venter til Ulf og de andre korrekturheltene har gjort seg ferdig og stemmer slik de andre gjør. Finn Rindahl (diskusjon) 22. jun 2013 kl. 22:43 (CEST)
 1. Dette har nå blitt presisert av en annen bidragsyter.
 2. Det ser ut som at overgangen fra Landmandsforbundet til Bondepartiet var en gradvis prosess over en to-tre år, der de fleste i bevegelsen var med i begge. Det er riktig at det formelt var Landmandsforbundet som stilte til valg i 1921, og det var først i 1924 at det stod Bondepartiet på stemmesedlene. Ingen av kildene skriver rett ut at Hundseid stilte for Landmandsforbundet i 1921, men jeg vil nesten anta at kildene hadde gjort et poeng av det om han stilte for noen andre. Jeg synes ikke vi bør gå mer inn på dette i Hundseid-artikkelen så lenge det ikke ser ut til å være noen faktisk kontrovers rundt hvem han stilte for, men jeg har omformulert dette avsnittet litt og også lagt til noe mer stoff.
Mvh. Kjetil_r 23. jun 2013 kl. 12:02 (CEST)
4) Jeg har utvidet avsnittet om andre verdenskrig nå. Jeg fant ikke noe konkret hva Hundseid skal ha skrevet i avisene til støtte for NS, men jeg innarbeidet stoff om Bondesambandet, om Hundseids rolle som fylkesmann, og argumentasjonen for at Norges Bondelag skulle slutte seg til NS. Sistnevnte to punkter gjør det vel lettere for leseren å forstå bakgrunnen for at han ble dømt for landssvik etter krigen. Mvh. Kjetil_r 23. jun 2013 kl. 13:05 (CEST)
1) Jeg liker fortsatt ikke «skal ha vært»-formuleringen, men men...
 • Forøvrig synes jeg det er gode presiseringer/utvidelser som er gjort siden jeg først kommenterte. Finn Rindahl (diskusjon) 23. jun 2013 kl. 13:15 (CEST)

Tillot meg å omformulere litt i ingressen. Fjernet også en unnvikende «skal ha vært»-formulering som «ser ut til» å være unødvendig pga. sitatet som følger rett etter. Formuleringer som «bredere fokus» virker uklare på oss underklassefolk, så jeg foretok en liten justering der også. Dessuten en stilistisk begrunnet fjerning av «var blitt»-formuleringer som kom svært tett på hverandre. Sjekk endringen «ble lik som forgjengerens» til «nær identisk med forgjengerens», jeg er ikke sikker på om det er dekning for «nær identisk» (i det minste var Hundseid en endring). Reverser endringene om ønskelig, dette er bagateller i en alt i alt god og interessant artikkel. Kaitil (diskusjon) 25. jun 2013 kl. 10:23 (CEST)

Takk for gode endringer. Både «lik» og «nær identisk» kan forsvares synes jeg; med unntak av Kolstad -> Hundseid var det vel ikke andre endringer i regjeringen enn at fungerende og konstituerte statsråder fra Kolstads sykeleie ble gjort permanente, men dette er vel en liten endring i seg selv slik at «nær identisk» er best. Mvh. Kjetil_r 27. jun 2013 kl. 00:12 (CEST)

En liten ting: Man kan vurdere å skrive «parlamentarisk fører» i stedet for «parlamentarisk leder». Førstnevnte var det vanlige uttrykket i Hundseids samtid, men jeg gikk for sistnevnte siden «fører» fort virker fremmed for en moderne leser (ref denne kommentaren). Ingen stor sak, kanskje, da jeg ser kildene bruker dem litt om hverandre. Mvh. Kjetil_r 27. jun 2013 kl. 00:17 (CEST)

Jeg synes artikkelen er litt tynn tatt i betraktning alt kildematerialet som finnes. Det bør hentes noe stoff fra May-Brith Ohman Nielsens doktoravhandling. Jeg viser f.eks. til sidene 476–477 om Hundseid som gruppeformann. Mvh. M14 (diskusjon) 27. jun 2013 kl. 13:10 (CEST)

De fleste artikler kan skrives lengre, men jeg oppfatter deg ikke som om du mener at det er viktige sider ved Hundseids liv som er helt utelatt? Mvh --M O Haugen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 06:33 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 06:33 (CEST)


TjuvholmenRediger

Oslos byutvikling fanger stor interesse, og Tjuvholmen er mye lest. Den nomineres til anbefalt, siden den dekker det som så langt er av stoff av dette nye strøket i hovedstaden, som fortsatt vil være under utbygging til uti 2014. Historien er tross alt mindre viktig enn det nye som skapes der, derfor er historiekapitlet plassert bak i dette tilfellet. I og med at det skjer så mye nytt mener jeg det må være greit å ha et bildegalleri, bildene får her stor betydning for å forstå det man leser. Helge Høifødt (diskusjon) 29. jun 2013 kl. 20:40 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Haakon K (diskusjon) 1. jul 2013 kl. 07:54 (CEST)
 2.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 1. jul 2013 kl. 18:51 (CEST)
 3.   For Ctande (diskusjon) 3. jul 2013 kl. 23:26 (CEST)
 4.   For Finn Rindahl (diskusjon) 5. jul 2013 kl. 13:21 (CEST)
 5.   For Ranværing (d) 6. jul 2013 kl. 01:50 (CEST)
 6.   For Ingenting å utsette på Helges artikler om Oslo. Erik F 8. jul 2013 kl. 08:22 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg blir litt forvirret her, først og fremst om «Holmen». Av kart og tekst er «Holmen» del av «Tjuvholmen» (sør)vest for Aker Brygge. Hva betyr det da når det i historiedelen heter at «Akers mekaniske verksted lå fra 1854 på Holmen, der Aker brygge ligger i dag.» Jeg savner en tydelig beskrivelse av hvor den (en gang omflødde) holmen Tjuvholmen lå, når den ble landfast ved fyllinger og hva forholdet mellom «Holmen» (som en av tre deler av nye Tjuvholmen) og den opprinnelige Tjuvholmen er. Finn Rindahl (diskusjon) 30. jun 2013 kl. 01:43 (CEST)

Holmen som en av tre deler av nye Tjuvholmen og Holmen som området som i dag er Aker brygge er forsøkt gjort mer eksplisitt. Den historiske Tjuvholmen lå der dagens T ligger, og jeg trenger et råd om hvordan det ev. skal klargjøres. Lenken til kartet fra 1860 hjelper de som er i tvil. Når det gjelder oppfyllingen som gjorde T landfast skjedde har jeg ikke funnet kilder med tidfesting, så der tar jeg imot tips, og er på utkikk. Helge Høifødt (diskusjon) 30. jun 2013 kl. 12:47 (CEST)
Takk, det ble klarere. Jeg tror jeg ville hatt seksjonen om historie og navn først, og ikke sist, i artikkelen. Videre er framstillingen i den seksjonen ikke ordnet kronologisk, noe som på meg virker uryddig. Iflg Oslo før og nå s.14 ble knausen sprengt bort på 1900-tallet. Søk på Tjuvholmen i Oslo byleksikon ga endel mulige tilleggsopplysninger, bl a om funnet av rombeporfyr. I flg Kongens nye by : Christiania 1624-1648 s.133 foregikk henrettelser på Tjuvholmen første halvdel av 1600-tallet. Det ble bare noen spredte bemerkninger utifra søk hod nasjonalbibl. her - håper å kunne komme sterkere tilbake senere i kandidatperioden. Finn Rindahl (diskusjon) 30. jun 2013 kl. 22:01 (CEST)
PS Navnet kan åpenbart ikke stamme fra 1700-tallet når det forekommer i en innskrift fra 1616... :) Finn Rindahl (diskusjon) 30. jun 2013 kl. 22:03 (CEST)

Fin artikkel. Håper hovedbidragsyter følger den opp fram til utbygginga av området er ferdig slik at den ikke blir utdatert. Haakon K (diskusjon) 1. jul 2013 kl. 07:54 (CEST)

Takk. Ja, jeg vil følge opp ettersom utbyggingen blir ferdig, med bilder og tekst. Og etter 2014 avtar jo behovet for stadig oppdatering. Helge Høifødt (diskusjon) 1. jul 2013 kl. 07:59 (CEST)

Denne setningen:

«Tjuvholmen, opprinnelig cirka 5 dekar stor og kupert, har en nedskrevet historie fra 1700-tallet som rettersted, senere landsted, havnehage for kyr, pottemakeri, offentlige bad for damer og herrer henholdsvis på øst- og vestsiden og byens første sosialistmøter.»

Lang setning, bør deles og slutten bør presiseres, husmøter eller samling utendørs? Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 1. jul 2013 kl. 17:14 (CEST)

Takk for flere innspill, som jeg nå har forsøkt å ivareta i artikkelen. Helge Høifødt (diskusjon) 5. jul 2013 kl. 08:49 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 09:35 (CEST)


RegjeringskvartaletRediger

Denne er vurdert av flere andre erfarne brukere til å være aktuell for utmerket, så jeg nominerer den til oppgradering. Helge Høifødt (diskusjon) 29. jun 2013 kl. 22:50 (CEST)

For AA-nominasjonen, se Wikipedia:Kandidatsider/Regjeringskvartalet.

UtmerketRediger

 1.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 21:47 (CEST)
 2.   For Ctande (diskusjon) 3. jul 2013 kl. 23:26 (CEST)
 3.   For Godt dekkende om nåtiden. Erik F 8. jul 2013 kl. 08:21 (CEST)
 4.   For Ranværing 11. jul 2013 kl. 06:48 (CEST)

KommentarerRediger

Synes dette blir litt rart da, området trolig står foran store forandringer i relativ nær fremtid pga relativt store ombygninger etter terrorsaken i 2011. Og skal den holde stempelet som utmerket, bør den jo også være oppdatert til tider med ny informasjon. Mvh Migrant (diskusjon) 30. jun 2013 kl. 23:27 (CEST)

Bør det inn mer om hvilke bygninger som brukes etter 22.7. og innholdet i planene som ble lagt fram forrige uke og debatten om riving? Hvor mye wikipedia skal ha om planer som kanskje ikke blir noe av er et skjønnsspørsmål, jeg er tilhenger av å unngå at det får en dominerende plass. Men vil gjerne ha ditt synspunkt på vekting. Oppdatering av hva som blir vedtatt revet og bygget og så faktisk gjennomført skal vi klare. Helge Høifødt (diskusjon) 1. jul 2013 kl. 06:59 (CEST)

Denne setningen:

« «Kvartalet» består av ni bygninger på ca. 185 000 kvm. med ca. 45 430 arbeidsplasser, medregnet R6, byggetrinn 6 med adresse til Teatergata og Keysers gate, som ble tatt i bruk i juni 2012.»

Kan det stemme? 185 tusen kvm delt på 45 tusen arbeidsplasser gir omlag 4 kvm pr arbeidsplass, virker noe snaut, selv for staten. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 18:57 (CEST)

I seksjonen Bygningene og forvaltning står samme antall personer oppgitt, mens totalt areal er 15 millioner kvadratmeter. Da får vi rundt 350 kvm per ansatt, det blir vel litt i andre retningen... Fint om hovedbidragsyter kan ta en ekstra titt på de tallene. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 20:40 (CEST)

Vi burde hatt et passende bilde til seksjonen om Empirekvartalet, prøvde å finne noe, men synes som det eneste vi har er militærhospitalets bygning slik det nå står gjenreist, og det er vel litt fusk... :-) Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 20:15 (CEST)

Det hadde vel vært passende med et «overlegg» i OpenStreetMap, tilsvarende hva en finner på artikkel om Oslo, (klikk kart til høyre for koordinater), det er jo en ganske elegant løsning. BjørnN har forsøkt å legge inn på toolserver for artikkel om Tjuvholmen, men kan visst ta noen dager før den er oppdatert. Ellers synes jeg det er en fin og viktig artikkel. Mvh - Ulf Larsen (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 21:50 (CEST)

Har rettet tall, feilen oppsto 30. juni ved wikifisering. Lagt til to bilder av Empirekvartalet fra digitaltmuseum.no. Helge Høifødt (diskusjon) 2. jul 2013 kl. 22:07 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en utmerket artikkel. Haakon K (diskusjon) 18. jul 2013 kl. 22:43 (CEST)


MykinesRediger

Ryddig og tillitvekkende om en av Færøyenes sjarmerende småøyer. Hovedforfatter er Efloean (diskusjon · bidrag), og Ooo86 (diskusjon · bidrag) har bidratt. Et nytt teamarbeid fra Færøyprosjektet, altså. Vi har som kjent mange gode artikler derfra tidligere. M O Haugen (diskusjon) 19. jul 2013 kl. 12:02 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 19. jul 2013 kl. 12:02 (CEST)
 2.   For Grrahnbahr (diskusjon) 19. jul 2013 kl. 18:48 (CEST)
 3.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 20. jul 2013 kl. 18:50 (CEST)
 4.   For 3s (diskusjon) 22. jul 2013 kl. 11:20 (CEST)
 5.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 22. jul 2013 kl. 19:35 (CEST)
 6.   For Haakon K (diskusjon) 23. jul 2013 kl. 17:57 (CEST)
 7.   For Ctande (diskusjon) 25. jul 2013 kl. 14:35 (CEST)

KommentarerRediger

Bare en liten pirk: «Mykines ligger i prinsippet én time foran vesteuropeisk tid, men benytter samme tidssone som resten av Færøyene.» Hva menes med «i prinsippet»? Det er vel bare hvilken tid som faktisk benyttes som bestemmer hvilken tidssone et område ligger i? Hvis man skulle følge meridianene man ser ute i havet på kartet, ligger nesten hele Vestlandet og deler av Nord-Norge i prinsippet utafor den sentraleuropeiske tidssona, mens blant annet hele Spania i prinsippet ligger i den vesteuropeiske tidssona. Haakon K (diskusjon) 19. jul 2013 kl. 21:59 (CEST)

Fin artikkel, men jeg synes følgende tekstlinje er uklar og referanseløs: «Frem til det siste individet døde i 1998, ble en spesiell type katter holdt som husdyr på øya. Den hadde sterke fremben, og minnet etter sigende om den norske lundehunden, som også ble avlet opp til det formål å fange lundefugler i ulendt terreng.» Det er altså en egen katterase, men uten navn eller betegnelse, som noe forvirrende sammenlignes med en hund. Sammenligning med andre katteraser hadde vært mer hensiktsmessig, og jeg antar generelt at det er lite hensiktsmessig å bruke katter for å fange lundefugl, hvis det var hensikten med sammenligningen. Dette punktet må utvides og utbedres. --Finn Bjørklid (diskusjon) 20. jul 2013 kl. 18:50 (CEST)
Jeg har omformulert setningen om tidssone til følgende: «Geografisk ligger Mykines vest for vesteuropeisk tid, men benytter samme tidssone som resten av Færøyene.» Mykines er den eneste av øyene som geografisk faller utenfor GMT. Opplysningen om katterasen kom fra nettstedet til gjestgiveriet på øya. Denne delen av nettstedet later til å være førstehåndskunnskap, og jeg har ikke lyktes i å finne faglige kilder som understøtter dette. For å unngå all tvil, har jeg strøket akkurat det avsnittet. Erik F 22. jul 2013 kl. 00:11 (CEST)
Jeg tror kanskje vi skal parkere det tidssonemomentet helt. Kartet viser jo at praktisk talt ingen land ligger helt innenfor «sin» tidssone; og vi har vel ikke tilsvarende opplysninger i artikkelen om Finnmark, heller? Mvh M O Haugen (diskusjon) 22. jul 2013 kl. 11:25 (CEST)
Helt i orden for meg å stryke setningen, så jeg gjør det nå. Erik F 22. jul 2013 kl. 12:45 (CEST)
Enda mer jeg ikke visste noe om! Jeg ser noen planter på lundefuglbildet. Ettersom fauna har fått et eget avsnitt, kanskje floraen der også er interessant, i den grad den eksisterer? Noen som vet? mvh Kjersti L. (diskusjon) 23. jul 2013 kl. 12:38 (CEST)
Floraen er nok svært begrenset, men skal se hva jeg kan få til! Erik F 25. jul 2013 kl. 13:19 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 26. jul 2013 kl. 14:21 (CEST)


Liste over honningetereRediger

Brukeren Nanako (diskusjon · bidrag) har vært med oss i halvannet år, og gjør ryddige, saklige og solide ting. Dette er det første hen gjør som kan karakteriseres som en liste-kandidat. Jeg hadde aldri hørt om honningetere før, men det er altså en spurvefamilie som lever i Australia og Oseania. Lista i seg selv inneholder bare det aller nødvendigste - artsnavn og noen basislenker; men det finnes utdypende informasjon i artikkelen honningetere, og de enkelte artsartiklene har grundig og tillitvekkende kildebruk. M O Haugen (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 11:11 (CEST)

God listeRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 11:11 (CEST)
 2.   For --Finn Bjørklid (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 14:21 (CEST) (med forbehold for min begrensede kunnskap i emnet )
 3.   For - absolutt. Bjoertvedt (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 23:57 (CEST)
 4.   For Haakon K (diskusjon) 9. jul 2013 kl. 00:17 (CEST)
 5.   For Med forbehold mht artikkelens faglige innhold. Ulf Larsen (diskusjon) 9. jul 2013 kl. 12:39 (CEST)
 6.   For Ranværing (d) 10. jul 2013 kl. 05:54 (CEST)
 7.   For Trurl (diskusjon) 10. jul 2013 kl. 21:42 (CEST)
 8.   For ! --Kaitil (diskusjon) 12. jul 2013 kl. 18:49 (CEST)
 9.   For4ing (diskusjon) 31. jul 2013 kl. 20:31 (CEST)

KommentarerRediger

Det er vanskelig å vurdere denne faglig for meg, men som wikiepdianer synes dette å være en god liste; ingen røde lenker etc. Teksten virker også god, skjønt en setning, «...omfattende tilpassinger for å 'stille' i luften, men mindre medlemmer av familien 'stiller' som kolibrier...» Jeg har hørt at kolibrier står stille i luften, men mulig at denne setningen bør utvides med en setning til som forklarer eller utdyper ny-verbet «å stille» for de som ikke er innforstått. --Finn Bjørklid (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 14:21 (CEST)

Jeg omskrev det til «å stå stille». Mvh --M O Haugen (diskusjon) 8. jul 2013 kl. 16:52 (CEST)
Jeg er ikke enig i Haugens omskriving. «Å stille» er et vanlig faguttrykk blant ornitologer. Det brukes om en spesiell type flukt der fuglen står stille i lufta. Tårnfalk er vel den fuglen i Norge som er mest kjent for å stille. Andre wikier har en egen artikkel om emnet, se de:Rüttelflug. Vi bør heller opprette en ny artikkel og lenke dit. Trurl (diskusjon) 10. jul 2013 kl. 21:40 (CEST)
Det høres ut som om Trurls løsning er bedre enn mn nødløsning. Mvh M O Haugen (diskusjon) 11. jul 2013 kl. 21:28 (CEST)

Dette er ikke mitt felt, for å si det slik, men jeg bare lurer på utvalgskriteriene for listen. Er dette er fullstendig og komplett liste over alle typer honningetere? Er listen hentet i sin helhet fra én bestemt kilde? Synes forøvrig det var fornuftig å skille listen fra artikkelen, med tanke på lister-kontra-artikkel-diskusjoner som har vært tidligere. Grrahnbahr (diskusjon) 11. jul 2013 kl. 02:12 (CEST)

Slekter i listen er fullstendig men det mangler slekter i listen! Beklager. Jeg baserte på en ufullstendig listen av slekter. Jeg sjekked idag: Det mangler 15 slekter med totalt 38 arter. Kilde for fullstendighet av slektene: *Meliphagidae (TSN 178808). Integrated Taxonomic Information System. Hentet ut 11. juli 2013.. Jeg vil skrive disse artiklene. Mvh --Nanako (diskusjon) 11. jul 2013 kl. 19:11 (CEST)
Er ingenting å beklage, er fornøyd med alle som skriver artikler her. Var et enkelt spørsmål om utvalgskriterier fra min side, mener det hadde vært en fordel om dette kommer fram i artikkelen. Om det er en komplett liste, er det greit om det står. Mener listen kunne ha vært utmerket liste, selv uten å være komplett, dersom et saklig utvalgskriterium var lagt til grunn (listet opp i et bestemt verk, eller at praktiske hensyn har gjort komplett liste uoverkommelig). Forslår å bare la diskusjonen stå åpen inntil videre. Grrahnbahr (diskusjon) 11. jul 2013 kl. 20:09 (CEST)

Dette kan være en krevende øvelse med mange tunger rett i munner. Først må du bestemme deg for hvilken liste du vil bruke, de finnes i mangfold og skiller seg i henhold til hvilke faglige autoriteter de følger, hvor de geografisk og fagområdemessig har autoritet, er de oppdaterte i henhold til ny kunnskap, osv. Andre spørsmål du bør stille er om de er anerkjente i Europa, eller i dette tilfellet i det norske ornitologiske miljøet. Det beste var om valget var gjort en gang for alle for hele nowiki. Fordeler inkluderer noenlunde samsvar med andre wikipedia-artikler innenfor en eller flere klasser i biologien, og at enhver ny biologiskribent slipper å finne opp hjulet igjen og igjen. Akkurat nå har du oppgitt to kilder(?), ITIS som dekker det meste av dyreriket og Clements Checklist 6.7 som er spesialisert på fugler. Andre spørsmål er inklusjon/ekslusjon av utdødde takson, sortering alfabetisk eller systematisk, osv, osv.176.11.155.138 13. jul 2013 kl. 11:26 (CEST)

 
Fin innspurt med karnevalshonningeter som den siste!

På grunnlag av innspill i prosessen har Nanako utvidet lista med flere arter; og opprettet flere artikler. Det er pr nå femten røde lenker til noen av de sist tilføyde artene. Jeg har stor respekt for den innsatsen som er gjort til nå, og foreslår at vi venter noen dager til på at de siste røde lenkene skal fylles ut. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 28. jul 2013 kl. 19:34 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en god liste. M O Haugen (diskusjon) 31. jul 2013 kl. 21:33 (CEST)