Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller skrivefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

Wilhelm FurtwänglerRediger

Interessant biografi fra sentrum av tysk musikkliv på 1900-tallet. Skrevet for 7 år siden av Kaitil (diskusjon · bidrag), og hentet fram igjen nå i en raptus av nygamle AA-kandidater. M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:43 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:43 (CEST)
 2.   For --Trygve Nodeland (diskusjon) 20. jun. 2021 kl. 23:33 (CEST)

KommentarerRediger

Trenger litt flikk.

 • Artikkelen bruker "direksjon" om dirigenters virke. Høres ikke ut som god norsk.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 19. jun. 2021 kl. 14:13 (CEST)

Ifølge SNL og Gaukstads musikkleksikon er nok direksjon det riktige fremmedordet her. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 18:14 (CEST)

Referanser

 • Det mangler referanser enkelte steder og enkelte steder er referanseformatet brukt for merknader.

--Vennlig hilsen Erik d.y. 21. jun. 2021 kl. 10:33 (CEST)

Ingress

Artikkelens ingress inneholder det jeg oppfatter som en relativt streng dom over Furtwängler. Han hevdes å ha bidratt til å «legitimere regimets kulturpolitikk». Det var det jo noen som mente, men andre ikke. Opplysningen om at han forble i Tyskland i motsetning til «andre fremtredende tyske kunstnere» går vel i samme retning: Han burde ha reist. Han var ikke medlem av NSDAP, men... Jeg synes det er en krevende øvelse å beskrive tyskeres stilling under nasjonalsosialismen. De som reiste var vel som oftest jøder, som flyktet for sitt liv. Det trengte Furtwängler ikke frykte for, med mindre han, som alle andre tyskere, gikk for langt i å kritisere makthaverne. I dette tilfellet finnes det forklaringer på Furtwänglers handlinger og som er sitert i artikkelen på engelsk. Den jødiske kunstneren Ernst Lothar skal ha sagt:

«He was totally German and he remained so, despite the attacks. This is why he did not leave his defiled country, which was later counted to him as a stain by those who did not know him well enough. But he did not stay with Hitler and Himmler, but with Beethoven and Brahms»

Ifølge samme artikkel mente Goebbels at Furtwängler var en motstander av ham:

«Furtwängler has never been a National Socialist. Nor has he ever made any bones about it, which Jews and emigrants thought was sufficient to consider him as one of them, a key representative of so-called 'inner emigration'. Furtwängler['s] stance towards us has not changed in the least.»

Dersom Goebbels mente at Furtwängler ikke var nasjonalsosialist, hvordan kan vi tro at ingen andre så det samme? Dersom de så det samme som Goebbels, kan han da ha bidratt til å legitimere kulturpolitikken? Jeg finner ikke at noen av kildene støtter legitimeringspåstanden. Jeg er for å nevne alle mulige detaljer som viser hvilke konsesjoner som Furtwängler og andre mer eller mindre frivillig ga til makthaverne. Men vi skal ikke mene så mye om det. Kanskje ikke noe. --Trygve Nodeland (diskusjon) 20. jun. 2021 kl. 11:23 (CEST)

Enig i det, vi skal ikke mene noe. Men her var nok skribentens meningsytring bare tilsynelatende, fordi navnene på de som felte strenge dommer var forenklet bort i ingressen. Har forenklet videre, men fakta er (under tvil) beholdt. --Kaitil (diskusjon) 20. jun. 2021 kl. 18:26 (CEST)

Passacaglia (Irgens-Jensen)Rediger

Interessant, godt dekkende og faglig relevant om et av 1900-tallets viktigste kunstmusikk-verk. Skrevet for 2 år siden av AFNDG (diskusjon · bidrag), og hentet fram igjen nå i en raptus av nygamle AA-kandidater. Jeg er (som nevnt i forrige uke) spesielt imponert over at hen skriver med vekt på det musikkfaglige, slik at artiklene har noe å gi for både lesere og utøvere. M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:47 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2021 kl. 19:47 (CEST)
 2.   For --Kaitil (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 09:30 (CEST)
 3.   For Artikkelen er skrevet med stigende vanskelighetsgrad! Veldig flott.--Trygve Nodeland (diskusjon) 21. jun. 2021 kl. 16:34 (CEST)
 4.   For Ulflarsen (diskusjon) 21. jun. 2021 kl. 18:26 (CEST)
 5.   For Lyttet på verket mens jeg leste over. Fin musikk og god artikkel! Frankemann (diskusjon) 23. jun. 2021 kl. 22:13 (CEST)

KommentarerRediger

Fin artikkel om et sentralt norsk verk! Et par småting: det samme Stravinskij-sitatet er brukt to steder. Etter min mening fungerer sitatet best i den sammenhengen det kom. Artikkelens to siste setninger er forvirrende sammen: «TV-opptaket starter litt ute i verket, på slutten av innledningen. Men framførelsen har imidlertid med orgel, spilt av Nils Henrik Asheim». Menes ganske enkelt «TV-opptaket starter litt ute i verket, på slutten av innledningen. Framførelse med orgel spilt av Nils Henrik Asheim»? --Kaitil (diskusjon) 19. jun. 2021 kl. 09:30 (CEST)

Gode lister og portalerRediger