Wikipedia:Kandidatsider

(Omdirigert fra Wikipedia:KUA)
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av gode lister og portaler varer minst én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer minst to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel bør:

 • være godt skrevet, uten grammatikk- eller skrivefeil
 • ha en godt disponert tekst som presenterer emnet på en ryddig og helhetlig måte
 • være passe lang. Lange tekster bør redigeres slik at deler av stoffet flyttes ut i egne artikler.
 • være i samsvar med Wikipedias retningslinjer for nøytralitet, verifiserbarhet, og ingen originalforskning
 • gi en faglig korrekt presentasjon av emnet og vise til relevante og pålitelige kilder

I tillegg bør den:

 • ha en velskrevet introduksjon, som oppsummerer artikkelen i korte trekk
 • være satt opp og formatert i tråd med gjeldende stilidealer
 • være illustrert med relevante bilder. Bildene skal ha korrekt utfylt lisensbeskrivelse og må gjerne utstyres med alternativ tekst for skjermlesere.
 • ikke gjøre bruk av materiale beskyttet av opphavsrett.
 • ha avklart eventuelle større uenigheter om stoffet, og oppdatere vesentlige endringer i emnet
Utmerkede artikler

Alle kriteriene for «anbefalt» gjelder også for «utmerkede artikler». I tillegg bør en utmerket artikkel:

 • beskrive sitt emne med vekt på nyanser og variasjon, ikke bare som én trend/hendelse
 • presentere flere ulike meninger og tolkningstradisjoner om emnet
 • gjenspeile relevant faglitteratur om emnet
 • sette emnet inn i en større sammenheng
 • være oppdatert faglig og innholdsmessig

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, ihvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig presentert, med godt språk, fyldig innledning, i tråd med stilmanualene og ha en stabil redigeringshistorie.
 • De bør også være illustrert med relevante bilder. Disse må ha en korrekt utfylt bildelisens og en alternativ tekst for skjermlesere
 • Alle enhetene på listene skal være beskrevet i egne artikler. Lister med mange enheter kan ha kortere underartikler enn lister med få artikler, men alle enkeltartiklene bør være over stubbnivå.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel|type=aa/ua/gl/gp}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du legge inn en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}
Wikipedia:Portal/Oppslagstavle kan du også legge inn en notis om kandidatvurderingen ved hjelp av Mal:La stå.

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i selve artikkelen ({{anbefalt}}, {{utmerket}}, {{god liste}} eller {{god portal}}) og på dens diskusjonsside ({{anbefalt artikkel}}, {{utmerket artikkel}}, eller {{gode lister}}

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket eller anbefalt artikkel, er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside med {{UA-vedlikehold}}, og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

Egil Ulvan RederiRediger

Jeg prøver meg på å nominere egen artikkel til AA for første gang. Denne artikkelen ble opprettet i april, og har siden den gang gjennomgått store endringer. Jeg har brukt mye tid på å lese om rederiet, og har god tro på at jeg dekker det meste som er relevant i artikkelen. Artikkelen har etter min mening et godt språk og er ryddig satt opp. Bildene i artikkelen er utstyrt med alternativ tekst og byline. Rederiet har også fått egen kategori på Commons og en oppdatert Wikidata side. Mvh. Vasmar1 (diskusjon) 13. jul. 2021 kl. 19:39 (CEST)

AnbefaltRediger

 1.   For Mvh. Vasmar1 (diskusjon) 13. jul. 2021 kl. 19:39 (CEST)
 2.   For – Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 13. jul. 2021 kl. 20:40 (CEST)
 3.   For Gitt at småting blir utbedret. --Infrastruktur (D | B) 13. jul. 2021 kl. 21:41 (CEST)
 4.   For M O Haugen (diskusjon) 14. jul. 2021 kl. 19:00 (CEST)
 5.   For (skjønt en logo ville vært fint i infoboksen) Kimsaka (diskusjon) 15. jul. 2021 kl. 10:50 (CEST)
 6.   For Anders. Dette usignerte innlegget ble skrevet av 2A02:2121:34F:164B:3D8D:991F:C68D:B4BB (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)
 7.   For Ulflarsen (diskusjon) 15. jul. 2021 kl. 16:31 (CEST)
 8.   For --Trygve Nodeland (diskusjon) 15. jul. 2021 kl. 20:57 (CEST)
 9.   For --Vennlig hilsen Erik d.y. 16. jul. 2021 kl. 11:53 (CEST)
 10.   For Fint med grundig næringslivsstoff! Erik F. 17. jul. 2021 kl. 14:25 (CEST)
 11.   For Bra med gode artikler om notable bedrifter! Frankemann (diskusjon) 20. jul. 2021 kl. 19:17 (CEST)

KommentarerRediger

  Kommentar Jeg synes artikkelen er velskrevet, har med gode bilder, er informativ og har et variert utvalg av kilder. Passer fint på Wikipedia etter mitt skjønn.– Mvh. Abuluntu👨🏼‍💻💬 13. jul. 2021 kl. 20:41 (CEST)

Takk for hyggelig tilbakemelding og råd under artikkelproduksjonen!   --Mvh. Vasmar1 (diskusjon) 13. jul. 2021 kl. 22:26 (CEST)
 • Fin artikkel. Har ikke peiling på skriving så akkurat den biten skal jeg ikke kommentere, men det er helt klart lagt ned betydelig med arbeid i artikkelen. Det er bare en ting jeg synes bør forbedres, og det er sammendraget på starten. Den tidlige historien til bedriften kan godt kuttes ut der, det holder å si når og hvor bedriften ble stiftet og av hvem. Ellers kan man fylle på med status presens. Noen utvalgte tall fra infoboksen, hvor hovedkontoret ligger, ansatte, omsetning, størrelsen på flåten og typer skip, hovedbeskjeftigelser, samarbeidspartnere og slikt. Opererer de kun i Norge, eller også i utlandet? Er de børsnotert? Evt. andre ting som er vesentlige. --Infrastruktur (D | B) 13. jul. 2021 kl. 21:41 (CEST)
  Gjort Takk for tips. Har endret på den, men er usikker på om resultatet ble bra..? Var det noe lignende du tenkte på? --Mvh. Vasmar1 (diskusjon) 13. jul. 2021 kl. 22:25 (CEST)
  Seal of approval.   --Infrastruktur (D | B) 14. jul. 2021 kl. 21:03 (CEST)

Opplysningen om at «Rederiet ble for stort til å driftes ved siden av jobben som kaptein» er ikke belagt med kilder. Uansett synes jeg nok at dette er en opplysning som er av privat karakter, og ikke er notabel i leksikonet. --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. jul. 2021 kl. 14:48 (CEST)

Jeg tenker motsatt av Trygve; jeg synes det er en viktig opplysning når det vokser fra å være «ei skute» til å bli «et rederi». Ellers har jeg funnet noen nye kilder som jeg tror kan være av interesse:
Mvh M O Haugen (diskusjon) 14. jul. 2021 kl. 19:00 (CEST)
Dersom rederiet ble så stort at det var behov for en egen administrativ ledelse, kan man skrive det. Det samme gjelder dersom virksomheten utviklete seg videre til et konsern, osv. Det gir innsikt i rederiet, gitt at vi får vite noe mer. Men bare å si at jobben ble for stor for kapteinen, gjør kapteinen til artikkelobjekt og det bør han ikke være. Trygve Nodeland (diskusjon) 15. jul. 2021 kl. 08:19 (CEST)
Det er relevant poeng at virksomheten vokste fra en skute til et rederi, men opplysningen kan gjøres mer generell (altså at det ble for egen administrativ ledelse). Og det bør belegges kilder. Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jul. 2021 kl. 11:21 (CEST)

  Kommentar Bra med solide artikler om bedrifter! Særlig når det blir satt i geografisk og historisk kontekst som her, da forteller det dessuten noe mer enn bare om akkurat denne bedriften. Men et par ting:

 • Ingressen sier at rederiet drives av familien, mulig at ingressen også kan si noe kort om eierforholder per 2021? Dvs er det forsatt familien som eier det meste?
 • Økonomi: Artikkelen har relativt lite opplysninger om økonomien. Omsetning er nevnt, men er det mulig å finne noen andre greie nøkkeltall feks verdien av eiendeler og aksjer? Gjerne utvikling over tid dersom det ikke blir for krøkkete.

Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jul. 2021 kl. 11:44 (CEST)

Hei @Erik den yngre! Takk for tips. Det er fortsatt familien som eier det meste, etter det jeg har funnet ut. Jeg er usikker på hvor jeg finner slike nøkeltall, som er gode og pålitelige. Er det noe og hente her og her? --Vasmar1 (diskusjon) 15. jul. 2021 kl. 12:38 (CEST)
Ja det tror jeg er gode kilder. Du kan også titte i årsmeldingen for selskapet, det er pålitelig kilde til nøkkeltall. Dersom det er konsernstruktur med mange datterselskaper kan det være vanskelig å nøste opp i, men 700 milioner i eiendeler høres rimelig ut, det tilsvarer rundt 100 millioner per skip? Vennlig hilsen Erik d.y. 15. jul. 2021 kl. 13:24 (CEST)

Det er to seksjoner om historie: Historie + 2000-tallet. Det er en del lange tekststykker uten mellomoverskrifter, tror det er lurt å se på disposisjonen og lage litt mer tematisk/kronologisk inndeling. Vennlig hilsen Erik d.y. 16. jul. 2021 kl. 11:52 (CEST)

Takk for tips. Jeg liker det godt slik det er satt opp nå, men om du har en lur idé som passer bedre kan jeg prøve å endre på det. Mvh Vasmar1 (diskusjon) 16. jul. 2021 kl. 20:55 (CEST)
@Vasmar1: Jeg har gjort noen småendringer. Det viktigste er å skille ut situasjonen per nå (dvs 2020 eller 2021) og historie. Dernest ville det vært fint med mer tematisk inndeling: En kronologisk opplisting er tungt å lese for den som ikke kjenner forholdene, så det ville være fint med noe å feste blikket på feks "laks og oppdrett" eller "stykkgods" eller andre passende overskrifter som karakteriserer driften. Vennlig hilsen Erik d.y. 19. jul. 2021 kl. 19:17 (CEST)

Gode lister og portalerRediger