Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Kandidatsider

(Omdirigert fra Wikipedia:KUA)
Gå direkte til kandidatene
Våre beste artikler

VENNLIGST LES FØLGENDE FØR DU DELTAR HER: Dette er siden for å foreslå artikler og lister til å bli anbefalte artikler, gode lister og portaler og utmerkede artikler.

For å foreslå artikler/lister og for å delta i diskusjonene her må du ha lest disse kriteriene. Alle artikler som foreslås må oppfylle disse kravene. En nominasjon bør ha en begrunnelse, med vekt på artikkelens kvaliteter. Nominasjonen bør på forhånd være avklart med hovedbidragsyter(e) til artikkelen. Det er ikke noe krav at artikkelen skal være uten mangler før nominasjon. Nominator må likevel anse artikkelen fri for vesentlige mangler på nominasjonstidspunktet, og eventuell hovedbidragsyter (eller andre) bør være innstilt på å bidra til å diskutere og utbedre mangler som blir påpekt i løpet av prosessen.

I løpet av prosessen kan du skrive kommentarer til artikler, og tydeliggjøre ditt syn ved å «stemme» for eller imot. Før en stemmer for/mot en artikkel skal hele artikkelen leses godt. Håpet er at man gjennom denne prosessen i fellesskap får fjernet det som måtte være av eventuelle grammatikk- og formateringsfeil, inkonsistens og faktafeil. De som stemmer mot en nominasjon må begrunne sin stemme, slik at artikkelen kan revideres med sikte på å passere nominasjonen.

Det er ikke nødvendig å ha noen spesielle faglige forutsetninger for å delta i diskusjonene. Wikipedia er basert på arbeidet til generalister med greie allmennkunnskaper som har evne til å lese og forstå en tekst. I kandidatprosessene kan allmenndannelsen være grunnlag for å gi råd om rettskriving, klart språk, wiki-formatering og disponering av teksten. Med allmennkunnskaper kan man også stille gode spørsmål om hvilke utsagn som trenger å kildebelegges, og gode oppklaringsspørsmål til setninger vi ikke forstår. Dersom du i tillegg også har spesielle kunnskaper om et eller flere fagområder, er du desto mer velkommen til å delta.

Vi oppfordrer til å la artikkelvurderingen skje i en vennlig og oppmuntrende tone. Den som har skrevet artikkelen kan være dyktig innen emnet, men likevel være nybegynner på Wikipedia, ha noen særegenheter i rettskrivingen eller mangle din viten om artikkelformatering. Kanskje spesielt i slike situasjoner fortjener artikkelen og hovedbidragsyteren å bli møtt med oppmuntring, også av deg. Alle som skriver her, gjør det gratis og utifra egen motivasjon. En positiv kommentar fra deg kan øke en annen bidragsyters motivasjon, og derved bidra til langsiktig innsats for å gjøre Wikipedia bedre.

Det er ikke krav til antall stemmer i en nominasjonsprosess, men minst én etablert bruker som ikke er hovedforfatter av artikkelen må ha vurdert den. I løpet av diskusjonen kan det påpekes mangler ved artikkelen. Ingen artikkel kan bli godkjent før alle vesentlige innvendinger er tilfredsstillende utbedret eller imøtegått.

Artikler bør fortrinnsvis nomineres til en bestemt status, enten anbefalt eller utmerket. Dersom du ikke er sikker på hvilke av kravene artikkelen oppfyller kan du nominere den til utmerket og sekundært til anbefalt; i såfall lister du den under høyeste forslag (utmerkede). Lister og portaler kan bare nomineres til ett nivå av kvalitetsstatus.


Kriterier for vurdering av artiklerRediger

Vurderingen av en anbefalt artikkel og av lister og portaler varer én uke. Vurderingen av en utmerket artikkel varer to uker.

Anbefalte artikler

En anbefalt artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • ha en viss lengde, og behandle sitt tema forholdsvis grundig
 • være faglig holdbar

I tillegg må den

 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Utmerkede artikler

«Utmerket» er en status som er ment å gis til et mindre antall ekstraordinært omfattende og gjennomarbeidede artikler. En utmerket artikkel :

 • ha et feilfritt språk, med god flyt
 • være omfattende og beskrive sitt emne svært grundig
 • være av fremragende faglig kvalitet
 • ha en god introduksjon
 • være harmonisk satt opp og riktig formatert
 • i regelen ha relevante bilder (men ingen regel uten unntak)

Det er en fordel om de mest relevante bi-artiklene eksisterer, hvertfall hvis de er lenket til i innledningen og det er åpenbart at de er underartikler innen samme tema, men det er ikke noe krav at artiklene skal være fri for røde lenker. De skal vurderes etter egen kvalitet. Den bør vise til noe litteratur (videre lesning) og om nødvendig eller dersom det er naturlig ha referanser.

Gode lister og portaler

Utdypende artikler: Wikipedia:Lister og Wikipedia:Portaler

 • Gode lister bør dekke et vesentlig emne som kan listes opp på en uttømmende måte, og som kan avgrenses etter objektive kriterier
 • Gode lister skal være ryddig redigert, ha en innledning og bør være illustrert med relevante bilder.
 • Alle objekt på listene skal være beskrevet i en egen artikkel. Antall enheter på listen bør være førende for hvor lange enkeltartiklene bør være.
 • Kriterier for gode portaler er bl.a.: organisert rotasjon, rimelig antall felt, grundig bruksanvisning, godt artikkeltilfang og en stabil struktur som forhindrer tomme felt.


Hvordan foreslå artiklerRediger

Bruksanvisning for artikkelnominasjon og kandidatprosessen

For å foreslå en artikkel som anbefalt, følg denne tredelte prosessen: (erstatt sidenavn med navnet på siden du foreslår)

I.
Rediger (sidenavn).

  Skriv inn følgende tekst helt øverstdiskusjonssiden til artikkelen:

{{kandidatartikkel}}
II.
Lag avstemningssiden


For å lage avstemningssiden til artikkelen, skriv inn artikkelens navn etter skråstreken i feltet under, og trykk «Foreslå ny artikkel». Følg instruksjonene. På den siden du kommer til her, kan du spesifisere om du foreslår artikkelen vurdert kun som anbefalt eller som både anbefalt og utmerket.


III.
Legg til en linje på diskusjonssiden.

 Følg   denne lenken   og legg til en linje øverst blant forslagene slik:

{{forslag|sidenavn}}

Så er du ferdig! Du har foreslått en artikkel til å bli anbefalt/utmerket.

Hvis du vil foreslå en artikkel som har vært foreslått tidligere, legger du til (andre nominasjon) etter artikkelnavnet i boksen over, og skriver så {{forslag|Artikkelnavn (andre nominasjon)}} istedet for {{forslag|Artikkelnavn}} som beskrevet over. Du bytter også ut {{kandidatartikkel}} med {{kandidatartikkel|2}} på artikkelens diskusjonsside. (Om du ikke forstår, bare spør om hjelp.)

Hvis du vil skape litt oppmerksomhet rundt nominasjonen kan du posten en kort notis på Wikipedia:Notiser. Du kan for eksempel bruke denne malen:

{{subst:Notis|Artikkelen [[eksempel]] er nominert til [[WP:AA]]. 
Se [[Wikipedia:Kandidatsider/eksempel]]. Mvh. ~~~~ | Notis om kandidatartikkel: [[eksempel]]}}

Når kandidatvurderingen er avsluttet etter én (to) uker, skal den oppsummeres med: {{KAavsluttet|kode |~~~~}} (koder: aa, ua, gl, gp, nei). For selve oppgraderingen av artikler, følg instruksjonene her. Avstemningene for vedtatte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Vedtatte, og avstemningene for avslåtte artikler blir flyttet til Wikipedia:Kandidatsider/Avslåtte. Det skal også settes en mal i artikkelen og på dens diskusjonsside.

Hvis du ønsker å foreslå nedgradering av en utmerket/anbefalt artikkel, så er riktig fremgangsmåte å merke artikkelens diskusjonsside {{UA-vedlikehold}} , og ellers følge veiledningen på Mal:UA-vedlikehold.

Kandidater og kommentarerRediger

Utmerkede artiklerRediger

Anbefalte artiklerRediger

Konsekvenser av global oppvarming for havetRediger

Som vanlig med Frankemann (diskusjon · bidrag): ryddig redigert, viktig klimafaglig stoff. Dette er hans 50. kandidatartikkel, ser det ut til. M O Haugen (diskusjon) 4. nov. 2019 kl. 00:56 (CET)

AnbefaltRediger

 1.   For M O Haugen (diskusjon) 4. nov. 2019 kl. 00:56 (CET)
 2.   For --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. nov. 2019 kl. 13:35 (CET)
 3.   For Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 19:15 (CET)
 4.   For --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 22:54 (CET)

KommentarerRediger

Stort og viktig tema, takk til Frankemann som har tatt jobben. Ikke noe problem med AA for denne, men litt flikking trengs. Umiddelbar kommentar (må printe for å lese skikkelig): Ingressen, særlig de første linjene, har preg av innholdsfortegnelse og sier ikke så mye konkret om hvordan klimaendringen vil slå ut. Nå sier den litt om hvorfor dette er et viktig tema (et punkt som for øvrig kan styrkes). Ingressen burde få frem flere av hovedpunktene både når det gjelder bakgrunn (for eksempel at 93 % av energien fanges opp av havene) og ventede konsekvenser. --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. nov. 2019 kl. 13:43 (CET)

Takk for kommentarer Erik d.y., som jeg er enige i. Har endret noe, men er også litt skeptisk til å utvide for mye. Ta en titt på endringene jeg har gjort nå, synes i alle fall selv at dette har blitt bedre. Ulf Larsen, du er jo god på ingresser, kan ikke du også ta en titt på den nye versjonen? Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 18:35 (CET)
Hva med å ta med noe om økning av havets nivå, f.eks Det anslås at i 2100 vil havets nivå være mellom 40 cm og 70 cm høyere enn i dag.. Ulf Larsen (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 09:29 (CET)
Enig med Ulf. Noen konkrete punkter kan godt tas inn i ingressen. Havnivåøkning er noe alle er opptatt av og der er det noen anslags som er angitt med intervall. --Vennlig hilsen Erik d.y. 12. nov. 2019 kl. 16:30 (CET)
Kort Kjersti-kommentarRediger

Bare en kommentar om overskriften/artikkeltittelen. Jeg ser at den er nokså direkte oversatt fra engelsk, men det er noe språklig rart med den. Det er vel konsekvenser for havet av global oppvarming det er snakk om. Dette er vel ikke en Wikipedia-form, men «Global oppvarming, konsekvenser for havet» ville vært klarere. Slik det står nå, er det litt som om den handler om konsekvenser av "global oppvarming for havet". Dette ble vel (heller) ikke helt presist formulert, men det er noe rart/uklart(?) med tittelen. Kjersti L. (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 16:06 (CET)

Kanskje «Konsekvenser for havet av global oppvarming» passer bedre? --Vennlig hilsen Erik d.y. 10. nov. 2019 kl. 16:29 (CET)
Ja, det var det jeg skrev i min setning tre. Det ser bedre ut, synes jeg. Kjersti L. (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 16:47 (CET)
Enig med Erik d.y. i at «Konsekvenser for havet av global oppvarming» er en bedre tittel. Hadde tenkt at Konsekvenser av global oppvarming skal være hovedartikkelen, under den følger Fysiske konsekvenser av global oppvarming, Sosiale konsekvenser av global oppvarming og Biologiske konsekvenser av global oppvarming. Herværende artikkel blir da en underartikkel til både Biologiske konsekvenser av global oppvarming og Sosiale konsekvenser av global oppvarming. Hvem skal foreta navneendringen? Jeg er redd for å gjøre feil. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Kommentarer fra M14Rediger

Malen Mal:Sfn er brukt uten at den lenker til litteratur. Det bør fikses. Arístegui m. fl. er ikke listet under Litteratur. M14 (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 16:43 (CET)

Var ikke klar over at en egen mal skulle settes inn i litteraturlisten. Har gjort det, men kan ikke se noen spesiell endring av den grunn? Bra du så at Arístegui m. fl. ikke var listet i litteraturlisten. Det skyldes at jeg brukte han som hovedforfatter av kapittel fem av rapporten fra klimapanelet. Dette fordi jeg hentet ut en del informasjon fra spesielt dette kapittelet. Har nå endret til H.-O. Pörtner m. fl., som de blir stående som hovedforfatter av hele rapporten. Hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Malene Mal:Sfn og Mal:SfnRef støtter ikke annet enn formatet etternavn+årstall, ser det ut til. Så når m.fl. skal være med, må en annen metode brukes, det er mulig en:Template:Sfn#Corresponding edits to the Reference section required kan være til hjelp. M14 (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 11:27 (CET)

Ordet kaskaderende brukes flere steder. Det er ikke så vanlig på norsk, og ikke umiddelbart lett forståelig. Kan det skrives om? M14 (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 14:38 (CET)

Nå er det brukt to steder og med et synonym i parentes. Har satt inn andre ord tre andre steder. Ordet brukes mer og mer, i alle fall i tekniske sammenhenger, men kan være enig i at det generelt er et ukjent ord. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
Faguttrykk trengs i mange tilfeller, men det så langt som mulig bør vi bruke allment kjente betegnelser. Generelt prøve å dytte de spesielle ordene inn i parenteser eller «så langt ned» i artikkelen som mulig. Dersom det er lånt fra engelsk kanskje gjengi det engelske også? Kanskje poengtere og forklare uttrykket første gang det brukes? «Kaskaderende brukes i faglitteraturen ....» eller «Med kaskaderende menes....» eller noe slikt. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. nov. 2019 kl. 19:27 (CET)
Kommentar fra Ulf LarsenRediger

Denne setningen: «Observasjoner og beregninger viser at omveltningen i Atlanterhavet har blitt svakere sammenlignet med perioden 1850–1900 (medium konfidens).», hva er «omveltningen i Atlanterhavet»? Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 18:30 (CET)

Ordet «omveltningssirkulasjonen» brukes en del på norsk og er mer beskrivende. Det dreier seg om store havstrømmer som synker (typisk ved polene) eller stiger (typisk ved ekvator).

Denne setningen: «På grunn av global oppvarming skjer det endringer i sirkulasjonssystemene, spesielt i områder hvor dypvann dannes.», hva er «dypvann»? Ulf Larsen (diskusjon) 10. nov. 2019 kl. 18:31 (CET)

Ok, må være dypvannsdannelse, som forøvrig er benyttet andre steder i teksten. Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 11. nov. 2019 kl. 19:14 (CET)
TrygveRediger
Ingressen

Det står: «Påvirkningene kan utløse flere endringer for livet i havet og for klimasystemet,...» Burde det stått «Oppvarmingen kan utløse flere endringer i livet i havet og i klimasystemet»? Endringsforslagene er kursivert. --Trygve Nodeland (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 21:09 (CET)

Hei Trygve Nodeland, preposisjoner er vanskelig. Når jeg ser på dette på nytt lurer jeg på om det heller bør være: «Oppvarmingen kan utløse flere endringer av livet i havet og for klimasystemet»? Kursiv for ordene som er endret relativt til ditt forslag. --Frankemann (diskusjon) 13. nov. 2019 kl. 21:42 (CET)

Det står: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre menneskelige aktiviteter som ikke påvirker klimaet, har potensial til å forverre forholdene som har sammenheng med oppvarming.» Jeg forstår at det dreier seg om beskrivelse av en årsaksrekke, men jeg forstår ikke helt hva som står der. Er det noe i retning av at «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre menneskelige aktiviteter som ikke påvirker klimaet direkte, kan indirekte forverre forhold som igjen fører til oppvarming.»--Trygve Nodeland (diskusjon) 12. nov. 2019 kl. 21:16 (CET)

Nei, her ble nok ditt forslag feil, men min tekst er nok heller ikke tydelig. Hva med dette forslaget: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre menneskelige aktiviteter som ikke påvirker klimaet direkte, kan indirekte forverre forhold i havet skapt av oppvarming.» Her menes nok påvirkning av havet i form av overfiske, forurensning, ødeleggelse av våtmarker, etc. Jeg vil også ta vekk de to ordene som ikke er med i den opprinnelige teksten (lengre ned i artikkelen). Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 13. nov. 2019 kl. 21:42 (CET)
«..kan forverre forhold i havet skapt av oppvarming». Det er altså forhold i havet som er skapt av oppvarming, og som forverres? Det går i sirkel for meg. Du må kanskje forklare om det er forskjeller på «klimaet» og «oppvarmingen»? Er det slik at «havforsuring» (etc.) som ikke er menneskeskapte, kan bli verre når temperaturen stiger?--Trygve Nodeland (diskusjon) 13. nov. 2019 kl. 21:59 (CET)
Hei Trygve Nodeland, hva med denne forenklingen: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre endringer, kan forverre forholdene som oppvarmingen forårsaker.» Vennlig hilsen --Frankemann (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 21:57 (CET)
@Frankemann:Det tror jeg at jeg forstår ihvertfall! Blir det for stivt å skrive: «Havforsuring, oksygentap og redusert utbredelse av sjøis, samt andre endringer, kan ytterligere forverre de forhold som oppvarmingen forårsaker.»? --Trygve Nodeland (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 22:53 (CET)
@Trygve W Nodeland: høres helt fint ut. Jeg har endret. Takk! God natt, hilsen --Frankemann (diskusjon) 14. nov. 2019 kl. 23:01 (CET)

Gode lister og portalerRediger