Vest-Norge

region i Norge bestående av fylkene Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Vest-Norge er en region i Norge, som snevrest forstått utgjøres av fylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland utfra en tradisjonell inndeling av landet i fem landsdeler.

I mange andre sammenhenger (som språklig og kulturgeografisk) regnes Vest-Telemark, Hallingdal, Valdres og Gudbrandsdalen fra Nord-Fron til Dovrefjell som en del av Vest-Norge. Til gjengjeld regnes Nordmøre og delvis Romsdal til Midt-Norge. Sørlandet ligger mulig også innenfor Vest-Norge, fordi begrepet Sør-Norge ofte betegner hele Norge sør for Midt-Norge.