Vaksiner og religion

Vaksiner og religion har i forskjellige sammenhenger påvirkning på hverandre.

HistorieRediger

Før man fikk de første vaksinene anvendte man inokulasjon. Allerede på denne tiden var det religiøse aspekter i diskusjonen om hvorvidt man skulle la seg immunisere eller ikke. En rekke kirkeledere og leger i Boston dannet i 1798 et forbund som motsatte seg inokulasjon. Dilemmaet var at man i forsøket på å redde liv sto i fare for å forårsake døden hos pasienten man skulle immunisere. Det var også personer som mente at kunstig immunisering måtte regnes som blasfemi fordi man da tuklet med Guds overordnede plan for liv og død.[1] Denne oppfatningen finnes fortsatt i enkelte kristne forsamlinger.[2]

 
Rudolf Steiner (1861–1925) la grunnlaget for antroposofisk medisin som hevder at barnesykdommer er naturlig del av barns utvikling. Han var bekymret for at vaksiner kunne fordrive åndelighet til fordel for materialisme.

Kristne organisasjoner og ledere har historisk bidratt både til å utbre og motarbeide vaksiner. Da den anglikanske prestesønnen Edward Jenner lanserte sin vaksine mot kopper bidro predikanten Rowland Hill til utbredelsen av denne ved å oppfordre til vaksinasjon blant de forsamlinger han talte til. På Island ga man i 1816 prestene ansvaret for å vaksinere folket mot kopper og samtidig loggføre hvem som hadde mottatt vaksinen. En lignende praksis ble også gjennomført i Sverige. I Norge deltok ikke prestene i vaksineringen, men hadde likevel ansvar for å følge opp at alle lot seg vaksinere.[3] Katolske og anglikanske misjonærer deltok i vaksinering av indianere på nordvestkysten av Amerika under en kopperepidemi i 1862.

Mange regnet den første koppervaksinen for å være ukristelig fordi den inneholdt smittestoff fra et dyr. Vaksinemotstanden var mest utbredt i de protestantiske landene, men blant de religiøse motstanderne kom de fleste fra bevegelser utenfor de protestantiske hovedkirkene. Eksempler på dette var kvekere i England og baptister i Sverige.

I 1992 og 1993 var det et omfattende utbrudd av polio i Nederland, til tross for at vaksinedekningen nasjonalt lå godt over det som kreves for å oppnå flokkimmunitet.[4] Problemet var at det i en fundamentalistisk kristen gruppering var en sterk motstand mot vaksinering, og alle de smittede med unntak av en var medlemmer av dette trossamfunnet.[5]

Dagens situasjonRediger

Motstand fra religiøse fundamentalister er en betydelig utfordring i kampen mot smittsomme sykdommer. Taliban har i Pakistan og Afghanistan utlyst fatwa mot poliovaksinen idet de mener vaksinen er en vestlig plan for å sterilisere muslimer.[6] I Pakistan har imidlertid andre islamske ledere og politikere utstedt en motsatt fatwa, altså i vaksinasjonens favør.[7][8] Taliban har kidnappet, banket opp og drept helsepersonell som har arbeidet med vaksineprogrammene, blant disse lederen for Pakistans vaksineprogram.[9] Til dels har USA bidratt til disse konspirasjonsteoriene ved at de organiserte en falsk vaksinekampanje i et forsøk på å spore opp Osama bin Laden.[10]

På begynnelsen av 2000-tallet sto muslimske ledere i Nigeria opp mot poliovaksinen, noe som førte til en oppblomstring av polio i Nigeria og flere andre afrikanske land. Skepsisen økte også til andre vaksiner, noe som utløste epidemier av meslinger. I 2006 sto Nigeria for halvparten av alle nye poliotilfeller på verdensbasis.[11] Også blant kristne grupper har det vært sterk skepsis til vaksiner.[12] I Uganda ble det i 2016 innført en lov hvor foreldre som nekter å vaksinere sine barn kunne risikere fengselsstraff, dette som en reaksjon på at den kristne grupperingen Abajiri nektet å vaksinere sine barn.[13]

Enkelte vaksiner er dyrket frem i cellekulturer hentet fra fostre som ble abortert på 1960-tallet.[14] Den katolske kirke er blant dem som har stilt spørsmål ved de etiske prinsippene bak dette, men har godkjent av vaksinen kan benyttes frem til man eventuelt skulle finne andre måter å produsere vaksinen på.[15]

Noen konservative kristne grupper i USA har motsatt seg vaksiner mot sykdommer som i hovedsak smitter via seksuell kontakt, og argumenterer med at eliminering av risiko for smitte fordrer økt seksuell kontakt.[16] Tilsvarende problemstillinger er også reist i Norge.[17] For øvrig er det stor variasjon i holdningene til vaksiner blant kristne organisasjoner. De fleste større kristne organisasjoner er positive til vaksiner, og kvekerne som tidligere var meget skeptiske til vaksiner anbefaler nå å følge myndighetenes vaksinasjonsprogram.[18] Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige har implementert vaksiner i sitt offisielle humanitære hjelpeprogram, [19] mens det i andre kirkesamfunn har oppstått sykdomsutbrudd grunnet lav vaksinedekning.[20] Tilsvarende utbrudd har også blitt sett blant grupper av ortodokse jøder.[21]

 
Amish-folket har noe lavere vaksinedekning enn befolkningen i USA generelt

I 2014 signerte katolske biskoper i Kenya et opprop hvor det advares mot stivkrampevaksinen som de mener er en konspirasjon for å kontrollere befolkningsveksten.[22][23] Uttalelsene bestrides av det kenyanske helsedepartementet og UNICEF.[24][25] Den katolske kirke eier mange sykehus og helsesentre i Kenya.[26] og omkring 40 % av befolkningen er katolikker.[27]

I USA er det obligatoriske vaksineprogram for barn som skal gå på offentlige skoler.[28] Bortsett i delstatene Mississippi og West Virginia kan man få dispensasjon fra disse av religiøse årsaker, men reglene håndheves forskjellig.[29] Praksisen har medført at foreldre som ikke ønsket å vaksinere sine barn har påberopt seg religiøse overbevisninger i forsøk på å unngå vaksinasjon.[30][31] Den amerikanske legeforeningen har kritisert unntakspolitikken fordi den setter flokkimmuniteten i fare.[32] På flere kristne private skoler har det vært store sykdomsutbrudd fordi vaksinedekningen har vært lav.[33]

Selv om man blant tilhengere av New age og ny-åndelighet også finner mange vaksinemotstandere, er det ikke grunnlag for å si at denne motstanden er religiøst fundamentert. Tilsvarende ser man lavere vaksinedekning hos enkelte religiøse grupperinger uten at skepsisen nødvendigvis er religiøst betinget.[5] Det er en myte at Amish-folket ikke vaksinerer sine barn, men undersøkelser har vist at i den grad disse lar være å vaksinere seg er det primært ikke av religiøse årsaker.[34] Lav vaksinedekning blant Amish-folket har fått mye av skylden for oppblomstringen av meslinger i USA i 2014 etter at en misjonær tok smitten med seg hjem fra en reise til Filippinene.[35]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ From Jenner to Wakefield: The long shadow of the anti-vaccination movement Gresham College
 2. ^ Chilliwack pastor tells congregation vaccines interfere with God’s care The Vancouver Sun
 3. ^ Kopper og koppevirus – 200 år siden første vaksinasjon i Norge Tidsskrift for Den norske legeforening
 4. ^ Immunity to Poliomyelitis in the Netherlands American Journal of Epidemiology
 5. ^ a b Religiøs vaksinefrykt koster liv Stavanger Aftenblad
 6. ^ Religious Opposition to Polio Vaccination Emerg Infect Dis. 2009 Jun; 15(6): 978. (PubMed)
 7. ^ Polio cases jump in Pakistan as clerics declare vaccination an American plot
 8. ^ Pakistanis welcome fatwa for polio vaccination Central Asia Online
 9. ^ Polio-Related Murders Kill More Than the Disease Itself Newsweek
 10. ^ CIA organised fake vaccination drive to get Osama bin Laden's family DNA The Guardian
 11. ^ Wild poliovirus 2000–2008 Arkivert 27. september 2007 hos Wayback Machine. Global Polio Eradication Initiative
 12. ^ Nigeria: Rejection of Polio Vaccine Reaches South AllAfrica
 13. ^ Uganda truer foreldre med fengsel for vaksinenekt Bistandsaktuelt
 14. ^ Folkehelseinstituttet: – Ta imot vaksinene som tilbys! Babyverden
 15. ^ Moral reflections on vaccines prepared from cells derived from aborted human foetuses Arkivert 7. mai 2006 hos Wayback Machine. Pontifical Academy for Life
 16. ^ Pro-family, pro-vaccine—but keep it voluntary Washington Post
 17. ^ Gud og HPV Arkivert 10. oktober 2014 hos Wayback Machine. Dagens Medisin
 18. ^ Vaccine Policy Statement Arkivert 10. oktober 2014 hos Wayback Machine. Quaker Medical Associates
 19. ^ Church Makes Immunizations an Official Initiative, Provides Social Mobilizat The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints
 20. ^ Texas Megachurch At Center Of Measles Outbreak NPR
 21. ^ Measles vaccine developer warns Jewish anti-vaxxers The Times of Israel
 22. ^ Stand by the truth Arkivert 10. november 2014 hos Wayback Machine. Catholic Diocese of Kitui
 23. ^ Catholic Doctors Speak: Tetanus vaccination campaign is all about population control‏ Arkivert 10. november 2014 hos Wayback Machine. MaterCare International
 24. ^ Vaksiner og befolkningskontroll Aftenposten
 25. ^ UNICEF Denies Catholic Bishops’ Claim Kenyan Tetanus Vaccine Is Laced With Birth-Control Hormone CNS News
 26. ^ The Bishops: "What does the tetanus campaign hide?" News.va
 27. ^ Kenya Catholic Church tetanus vaccine fears 'unfounded' BBC News
 28. ^ State Vaccine Requirements National Vaccine Information Center
 29. ^ Anti Vaxxers Lose New York Court Battle IFL Science!
 30. ^ Tror mesling-smitte er fra Gud Arkivert 13. mars 2015 hos Wayback Machine. Vårt Land
 31. ^ Parents use religion to avoid vaccines USA Today
 32. ^ Health and Ethics Policies of the AMA House of Delegates American Medical Association
 33. ^ Faith-Based Objections to Vaccines May Threaten Common Good BeliefNet
 34. ^ Exemptions for Immunization and Risk of Pertussis in New York State, 2000–2011 Pediatrics
 35. ^ «Pasient null» og amish-folket sørget for meslingeksplosjon Dagbladet