Antroposofisk medisin

alternativt medisinsk paradigme basert på ideologien til Rudolf Steiner

Antroposofisk medisin er en holistisk og salutogenetisk tilnærming (filosofi) til medisin som fokuserer på å styrke pasientens organisme og individualitet. Medbestemmelse, autonomi og verdighet blant pasienter er sentrale tema;[1] terapiformer omfattet av antroposofisk medisin, slik som kunstneriske terapiformer, har til hensikt å supplere pasientens mulighet for å bli frisk. Antroposofisk medisin er derfor ikke et alternativ til konvensjonell medisin,[2] men et supplement og en filosofi eller et perspektiv på det å behandle syke. Antroposofisk medisin er en form for komplementærmedisin.[3]

Ita Wegman Klinik i Arlesheim, Sveits

HistorieRediger

Antroposofisk medisin ble grunnlagt i 1921 av den nederlandske legen Ita Wegman i samarbeid med filosofen Rudolf Steiner, som en utvidelse av konvensjonell medisin basert på den spirituelle filosofien antroposofi.[1] Konvensjonell medisinsk behandling, slik som kirurgi og konvensjonelle medikamenter, brukes i den graden de er nødvendige,[3] og personer som praktiserer antroposofisk medisin må være legeutdannet innen konvensjonell akademisk medisin (på denne måten skiller antroposofisk medisin seg fra alternativ medisin), i tillegg til å ha omfattende tilleggsstudier.[1][4][5]

Den første antroposofiske klinikken, grunnlagt av Ita Wegman, ligger i Arlesheim i Sveits, og heter i dag Ita Wegman-klinikken. Frem til 1960-tallet var Wegman-klinikken det eneste antroposofiske sykehuset. I dag finnes det 28 antroposofiske sykehus på verdensbasis, og behandlingstilbud innen antroposofisk medisin i totalt 80 land.[1] Fire antroposofiske sykehus i Sveits og Tyskland er statsfinansiert, tre er universitetssykehus tilknyttet nærliggende universiteter. Flere sveitsiske og tyske universiteter har også professorater innen fagområdet antroposofisk medisin eller komplementærmedisin (hvor antroposofisk medisin utgjør en viktig del), og andre universiteter har undervisningstilbud innen området. International Federation of Anthroposophical Medical Associations anslår at det er 2000 leger som praktiserer antroposofisk medisin på verdensbasis. Basert på utskrivelser av resepter beregnes det at 30 000 leger skriver ut antroposofiske medikamenter.[6] Antroposofisk medisin er per 2012 et fag ved statlige universiteter i Nederland, Italia, Spania, Sveits, Tyskland og Østerrike.[7]

Camphillbevegelsen ble grunnlagt av barnelegen Karl König, som jobbet som lege ved Wegmans klinikk. Mange av ideene som antroposofiske leger, og Camphillbevegelsen, har gått inn for, slik som medbestemmelse og autonomi for pasienter, har også fått gjennomslag i moderne helse- og omsorgstilbud utenfor de antroposofiske organisasjonene, slik som det offentlige helsevesenet.

BehandlingsmetoderRediger

Basert på prinsippet om behandling av mennesket som en helhet er antroposofiske leger ofte svært grundige i sin diagnostikk, og det legges vekt på individuelt tilpasset behandling av hver pasient. Behandlingsmetodene består av en kombinasjon av vitenskapelig fundert behandling og udokumentert alternativ behandling. Noen prinsipper for medisinering synes å være hentet fra homeopatien, og man behandler kreft med misteltein etter Rudolf Steiners hypoteser.[8]

ForskningRediger

Antroposofisk medisin først og fremst er et perspektiv eller filosofi på sykebehandling, og vurdering av behovet for forskning er derfor noe annerledes innenfor antroposofisk medisin enn det man ser i skolemedisinen. Noe av vegringen mot å bruke store randomiserte dobbelblind-undersøkelser baseres på tanken om individualisert pasientbehandling.[9] Noen av prinsippene for antroposofisk medisin mangler også vitenskapelig støtte, deriblant teorien om at det ikke er hjertet som pumper blodet rundt i kroppen eller at et menneskes sykdomsbilde påvirkes av tidligere liv.[10]

Generelt er det i vitenskapelige miljøer skepsis til både prinsippene bak og utførelsen av antroposofisk medisin [11], men den har likevel blitt tatt opp av enkelte universiteter.[12]

OrganiseringRediger

Det finnes en internasjonal legeforening innen antroposofisk medisin, International Federation of Anthroposophic Medical Associations og nasjonale legeforeninger i 31 land, herunder Norske legers forening for antroposofisk medisin i Norge.

Syn på vaksinerRediger

 For det første er det uklart i hvilken grad det kan gi negative virkninger å få så mange vaksiner tidlig i livet. Totalpåvirkningen av moderne vaksinasjonsprogrammer kan være store...For det andre kan det være positivt og viktig for barns utvikling å ha barnesykdommene. Dette betyr at barnet kan få en bedre totalsituasjon ved å ha sykdommene enn om de vaksineres og dermed unngår å bli syke. Dette forutsetter at barnet i utgangspunktet har god helse, får god omsorg og ernæring og lever under alminnelig gode psykososiale forhold 

Arne Enge, antroposofisk lege [13]

Rudolf Steiner betraktet barnesykdommer som en nyttig bestanddel av et barns personlige utvikling, og selv om vaksiner mot slike sykdommer først ble utviklet etter hans død bekymret han seg for at vaksiner i fremtiden ville fordrive åndelighet til fordel for materialisme.[14][15][16][17] Det har fått oppmerksomhet at det ved noen steinerskoler har vært utbrudd av meslinger.[18][19] Norske legers forening for antroposofisk medisin (NLFAM) har uttalt at antroposofien eller de antroposofiske institusjonene ikke er motstandere av vaksiner, og hevder at vaksinedekningen ved norske steinerskoler er omtrent på nivå med offentlig skole.[20]. European Council for Steiner Waldorf Education har også uttalt at de ikke er mot vaksiner, men at foreldrene selv må velge.[21]Det står imidlertid sentralt i den antroposofiske medisin at det er positivt for et barn å gjennomleve barnesykdommer, og mange antroposofer sår tvil om effektivitet og trygghet ved vaksiner.[22][23][24][25][26] Antroposofiske leger er derfor tilbakeholdne med å anbefale vaksiner.[27]

I 2008 ble mange elever smittet av kikhoste ved en steinerskole i California og for å unngå at resten av de uvaksinerte barna skulle bli smittet måtte myndighetene stenge skolen inntil utbruddet var under kontroll.[28] I 1999 ble det i Sverige gjennomført en undersøkelse som viste at bare 18 % av elevene ved steinerskoler hadde mottatt MMR-vaksine mot 93 % på andre skoler.[29] Tilsvarende undersøkelser fra USA har vist samme tendens.[30] Det har vært en rekke sykdomsutbrudd ved europeiske steinerskoler som følge av manglende vaksinering og tildels organiserte forsøk på å spre smitte.[31][21][32][33][34]

Motstanden mot vaksiner blant antroposofiske leger kommer som regel til syne gjennom et ønske om å individualisere, altså at det gjøres en individuell vurdering for hvert barn hvilke vaksiner de skal få og når.[13] Denne holdningen blir ofte et skalkeskjul for den mer direkte vaksinemotstanden. I 2015 etablerte den norske antroposofiske legen Sigurd Nes Foreningen for Fritt Vaksinevalg sammen med to andre leger.[35] Foreningens første initiativ var et foredrag med den amerikanske vaksinemotstanderen Suzanne Humphries. Nes er samtidig styremedlem i Norske Legers Forening For Antroposofisk Medisin.[36] Også styreleder Anette Bender har uttalt seg kritisk om vaksiner.[37]

Myten om at MMR-vaksinen forårsaker autisme basert på Andrew Wakefields forfalskede forskning, har også fotfeste blant antroposofer. Den norske antroposofen Trond Skaftnesmo har utgitt boken Folkefiender der han prøver å renvaske Wakefield.[38]

ReferanserRediger

 1. ^ a b c d Kienle, Kiene and Albonico, Anthroposophic Medicine, Schattauer 2006 ISBN 3-7945-2495-0, Chapter 3 and 6
 2. ^ Girke, Matthias "Was ist Anthroposophische Medizin?", Komplementäre und Integrative Medizin, v. 49, nr. 9, 1 September 2008, pp. 10-12
 3. ^ a b Klotter, Jule (May 2006). Anthroposophical Medicine. Townsend Letter for Doctors and Patients, 24(1):274.
 4. ^ von Rohr et al., "Experiences in the realisation of a research project on anthroposophical medicine in patients with advanced cancer", Schweiz Med Wochenschr 2000;130:1173–84
 5. ^ Cantor, I. S., and Rosenzweig, R. (December 1997). Anthroposophic perspectives in primary care. Primary Care, 24(4):867-87. PMID 9386260 Reprint copy
 6. ^ http://www.ivaa.info/?p=72
 7. ^ http://www.ivaa.eu/?p=16
 8. ^ Mistletoe American Cancer Society
 9. ^ Some Thoughts on the Problems Which are Connected with Randomized and Blind Clinical Studies Arkivert 14. januar 2014 hos Wayback Machine. AnthroMedLibrary
 10. ^ The Heart Is Not A Pump Rudolf Steiner Research Center
 11. ^ Holistic unit will 'tarnish' Aberdeen University reputation The Guardian
 12. ^ Anthroposophic Medicine Arkivert 5. februar 2014 hos Wayback Machine. University of Michigan
 13. ^ a b Ja til mer individualisert vaksinering! Mat&Helse
 14. ^ Antroposofisk medisin Arkivert 6. januar 2014 hos Wayback Machine. Antroposofisk Selskap i Norge
 15. ^ Om vaksinasjon og verdensbilder Fri Tanke
 16. ^ Vaccination Arkivert 6. oktober 2014 hos Wayback Machine. AnthroMedLibrary
 17. ^ En vaksine mot ånden Skepsis.no
 18. ^ Frykter utbrudd av meslinger NRK
 19. ^ Frykter store utbrudd av meslinger VG
 20. ^ Uttalelse fra NLFAM om frykten for meslingeutbrudd Arkivert 6. januar 2014 hos Wayback Machine. Antroposofisk Selskap i Norge
 21. ^ a b Anthroposophy - A Risk Factor for Noncompliance With Measles Immunization The Pediatric Infectious Disease Journal
 22. ^ Disse vaksinene mangler barnet ditt Din Side
 23. ^ Vidarkliniken deltar i kampanj mot barnvaccination Arkivert 6. januar 2014 hos Wayback Machine. Dagens Medicin
 24. ^ The Vaccination Question Arkivert 7. januar 2014 hos Wayback Machine. AnthroMedLibrary
 25. ^ What do you do if your child has a fever? Arkivert 8. januar 2014 hos Wayback Machine. Community Supported Anthroposophical Medicine
 26. ^ Är massvaccination mot mässling nödvändig? Medikament nr 5, 2000, s. 14-19.
 27. ^ Antroposofisk medisin Helse- og Omsorgsdepartementet
 28. ^ Whooping cough outbreak closes private school in El Sobrante SFGate
 29. ^ Ernst, E (2008). «Anthroposophic medicine: A critical analysis». MMW Fortschritte der Medizin. 150 Suppl 1: 1–6. PMID 18540325. 
 30. ^ School Vaccine Opt-Outs Rise In Private Schools Increases Risk Of Disease Outbreak, Physicians Say Huff Post
 31. ^ Här smittas barnen med flit Arkivert 6. januar 2014 hos Wayback Machine. ETC Stockholm
 32. ^ Who Gets Measles in Europe? Oxford Journals: The Journal of Infectious Diseases
 33. ^ Vaksinenekt og bevisst smitte Tønsbergs Blad
 34. ^ Föräldrar kan ha smittat sina barn med vilje Arkivert 16. januar 2014 hos Wayback Machine. Göteborgs-Posten
 35. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret: Foreningen For Fritt Vaksinevalg - Min Kropp, Mitt Samtykke Brønnøysundregistrene
 36. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret: Norske Legers Forening For Antroposofisk Medisin Nlfam Brønnøysundregistrene
 37. ^ Her mangler hver tredje elev vaksine Tønsbergs Blad
 38. ^ - Oddekalv har alliert seg med ekstreme! Vepsen

LitteraturRediger

 • Bott, Victor, An Introduction to Anthroposophical Medicine, ISBN 1-85584-177-0
 • Douch, Geoffrey, Medicine for the Whole Person: A Guide to Anthroposophical Treatment ISBN 0-86315-362-3
 • Wolff, Otto and Husemann, Friedrich, The Anthroposophic Approach to Medicine ISBN 0-88010-031-1.

Eksterne lenkerRediger