Åpne hovedmenyen

Ukenummer

Kalendarisk inndeling av året i nummererte arbeidsuker.

Ukenummer er en kalendarisk inndeling av året i nummererte arbeidsuker. I henhold til standarden ISO 8601 inndeles året i 52 eller 53 uker, og ukene starter på mandag (ukens døgn 1) og slutter på søndag (ukens døgn 7). Alle uker er hele uker (består av syv døgn). Ved hvert årsskifte hører uken til det året hvor de fleste av ukens døgn er eller sagt på en annen måte: uken hører til det året som torsdagen er i; uke nummer 01 vil altså ha minst fire døgn i det nye året. For eksempel var mandag 29. desember 2008 døgn 1 i uke nummer 01 i 2009 (2009-W01-1), og søndag 3. januar 2010 var døgn 7 i uke 53 i 2009 (2009-W53-7). I Skandinavia ble ukenummering slik som i ISO 8601 innført mandag 1. januar 1973. Samtidig ble ukens første døgn endret fra søndag til mandag. Slik uke­nummerering brukes nå i flertallet av europeiske land.

I dag, søndag 20. oktober 2019 (2019-W42-7), er det uke nummer 42 i året 2019.

Ett gjennomsnittlig år i den gregorianske kalenderen består av nøyaktig 52,1775 uker, altså har 17,75 % av alle årene en uke nummer 53; så i gjennom­snitt vil det gå 5,6338 år mellom hver gang en uke nummer 53 begynner.

En uke som er nummerert med et oddetall vil bli etterfulgt av en uke nummerert med et partall, unntatt uke nummer 53 som alltid blir etterfulgt av uke nummer 01.

UkenummerreglerRediger

Ukenummerreglene i henhold til ISO 8601 kan summeres opp i tre punkter: [1]

 • Regel 1: En ISO-uke begynner alltid på mandag (1) og slutter på søndag (7).
 • Regel 2: Uke nummer 01 inneholder alltid årets første torsdag (midterste døgn i uken).
 • Regel 3: Det er alltid 52 eller 53 ISO-uker i et gitt år.
  Et år har en uke 53 bare hvis det korresponderende året begynner på torsdag eller er et skuddår som begynner på onsdag eller torsdag.

Fra disse reglene følger at:
– inntil de tre siste døgnene (mandag, tirsdag og onsdag) i desember kan tilhøre uke nummer 01.
– i januar vil uke nummer 52 og 53 aldri ha en arbeidsdag (mandag – fredag), 1. januar betraktes ikke som arbeidsdag.
– i januar vil uke nummer 01 alltid ha minst én arbeidsdag (mandag – fredag), 1. januar betraktes ikke som arbeidsdag.
– uke nummer 01 begynner senest torsdag (så uke nummer 01 vil alltid ha minst fire døgn i det nye året).
4. januar er alltid i uke nummer 01.

Definisjonsmessig varierer ISO-året bare seks døgn i forhold til den gregorianske (og den julianske) kalenderen (tre døgn for tidlig og tre døgn for sent).

Utregning av ukenummerRediger

Det er enkelt å beregne ISO-ukenummeret for en dato:

Ukenr = (10 + dagsnr − ukedagsnr) div 7
hvor dagsnr = 1 → 365/366, ukedagsnr = 1 → 7 (se regel 1) og div betyr heltallsdivisjon (dvs. at resten etter en divisjon taes ikke med).[2]

– En dato som får ukenummer 0 som resultat, tilhører den siste uken i det forrige året (uke nummer 52 eller 53).
– En dato som får ukenummer 53 som resultat, kan tilhøre uke nummer 01 i det neste året.

Eksempler:
Finn ukenummeret for torsdag 1. september 2016 (skuddår):
Ukenr = (10 + 245 − 4) div 7 = 251 div 7 = 35.

Finn ukenummeret for søndag 3. januar 2016:
Ukenr = (10 + 3 − 7) div 7 = 6 div 7 = 0.
Siden søndagen ligger bare tre døgn etter årsskiftet, må datoen høre til den siste uken i 2015, uke nummer 53.

Finn ukenummeret for mandag 29. desember 2014:
Ukenr = (10 + 363 − 1) div 7 = 372 div 7 = 53.
Siden mandagen ligger bare tre døgn før årsskiftet, må datoen høre til den første uken i 2015, uke nummer 01.

TabellerRediger

Søndagsbokstav(er) samt ukedager, datoer og ukenummer ved begynnelsen og slutten av et år
Ukedager og datoer
i begynnelsen av januar
Virkning Ukedager og datoer i slutten
av desember (ved normalår1)
Søndags-
bokstav(er)2
1
Man.
2
Tir.
3
Ons.
4
Tor.
5
Fre.
6
Lør.
7
Søn.
Uke nr. 01
begynner
Årets første
ukenummer
Årets siste
ukenummer
1
Man.3
2
Tir.
3
Ons.
4
Tor.
5
Fre.
6
Lør.
7
Søn.
G F 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. januar 01 01 neste år 31.
F E 1. 2. 3. 4. 5. 6. 31. desember
forrige år
01 01 neste år 30. 31.
E
D
1. 2. 3. 4. 5. 30. desember
forrige år
01 01 neste år,
53 ved skuddår1
29. 30. 31.
D C 1. 2. 3. 4. 29. desember
forrige år
01 53 28. 29. 30. 31.
C B 1. 2. 3. 4. januar 53 forrige år 52 27. 28. 29. 30. 31.
B A 1. 2. 3. januar 53 ved skuddår forrige år,
52 ved normalår forrige år
52 26. 27. 28. 29. 30. 31.
A
G
1. 2. januar 52 forrige år 52,
01 neste år
ved skuddår1
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

1 Bruk datoen(e) på neste linje ved skuddår.
2 Den andre søndagsbokstaven brukes bare i skuddår fra skuddårsdagen og ut året.
3 Første dato i årets siste uke.

Datoer med fast ukenummer for alle år
unntatt skuddår som begynner på torsdag
Måned Datoer Ukenummer
Januar   4. 11. 18. 25. 01 – 04 Gjelder også for skuddår
som begynner på torsdag.
Februar   1.   8. 15. 22. 05 – 08
Mars   1.   8. 15. 22. 29. 09 – 13
April   5. 12. 19. 26. 14 – 17
Mai   3. 10. 17. 24. 31 18 – 22
Juni   7. 14. 21. 28. 23 – 26
Juli   5. 12. 19. 26. 27 – 30
August   2.   9. 16. 23. 30. 31 – 35
September   6. 13. 20. 27. 36 – 39
Oktober   4. 11. 18. 25. 40 – 43
November   1.   8. 15. 22. 29. 44 – 48
Desember   6. 13. 20. 27. 49 – 52
Datofrekvens i forskjellige uker ved årsskifter
Ukenr. 27. des. 28. des. 29. des. 30. des. 31. des. 1. jan. 2. jan. 3. jan. 4. jan.
52 96,75 % 82,25 % 68 %     53,75 % 39,25 % 25,25 % 10,75 % 0 %    0 %
53   3,25 % 17,75 % 17,75 % 17,75 % 17,75 % 17,75 % 17,75 % 14,5 %   0 %
52 + 53 100 % 100 % 85,75 % 71,5 % 57 %     43 %     28,5 %   14,5 %   0 %
01 0% 0% 14,25 % 28,5 % 43 %     57 %     71,5 %   85,5 %   100 %    
Alle ukenes tidligste og seneste datoer
Ukenr. Begynner tidligst Slutter tidligst Begynner senest Slutter senest
01 29. desember
forrige år
  4. januar   4. januar 10. januar
02   5. januar 11. januar 11. januar 17. januar
03 12. januar 18. januar 18. januar 24. januar
04 19. januar 25. januar 25. januar 31. januar
05 26. januar   1. februar   1. februar   7. februar
06   2. februar   8. februar   8. februar 14. februar
07   9. februar 15. februar 15. februar 21. februar
08 16. februar 22. februar 22. februar 28. februar
09 23. februar 29. februar
(skuddår)
  1. mars   7. mars
10   1. mars   7. mars   8. mars 14. mars
11   8. mars 14. mars 15. mars 21. mars
12 15. mars 21. mars 22. mars 28. mars
13 22. mars 28. mars 29. mars   4. april
14 29. mars   4. april   5. april 11. april
15   5. april 11. april 12. april 18. april
16 12. april 18. april 19. april 25. april
17 19. april 25. april 26. april   2. mai
18 26. april   2. mai   3. mai   9. mai
19   3. mai   9. mai 10. mai 16. mai
20 10. mai 16. mai 17. mai 23. mai
21 17. mai 23. mai 24. mai 30. mai
22 24. mai 30. mai 31. mai   6. juni
23 31. mai   6. juni   7. juni 13. juni
24   7. juni 13. juni 14. juni 20. juni
25 14. juni 20. juni 21. juni 27. juni
26 21. juni 27. juni 28. juni   4. juli
27 28. juni   4. juli   5. juli 11. juli
28   5. juli 11. juli 12. juli 18. juli
29 12. juli 18. juli 19. juli 25. juli
30 19. juli 25. juli 26. juli   1. august
31 26. juli   1. august   2. august   8. august
32   2. august   8. august   9. august 15. august
33   9. august 15. august 16. august 22. august
34 16. august 22. august 23. august 29. august
35 23. august 29. august 30. august   5. september
36 30. august   5. september   6. september 12. september
37   6. september 12. september 13. september 19. september
38 13. september 19. september 20. september 26. september
39 20. september 26. september 27. september   3. oktober
40 27. september   3. oktober   4. oktober 10. oktober
41   4. oktober 10. oktober 11. oktober 17. oktober
42 11. oktober 17. oktober 18. oktober 24. oktober
43 18. oktober 24. oktober 25. oktober 31. oktober
44 25. oktober 31. oktober   1. november   7. november
45   1. november   7. november   8. november 14. november
46   8. november 14. november 15. november 21. november
47 15. november 21. november 22. november 28. november
48 22. november 28. november 29. november   5. desember
49 29. november   5. desember   6. desember 12. desember
50   6. desember 12. desember 13. desember 19. desember
51 13. desember 19. desember 20. desember 26. desember
52 20. desember 26. desember 27. desember 2. januar
neste år
53 27. desember 2. januar
neste år
28. desember 3. januar
neste år
Alle datoer for mandag i alle uker med utgangspunkt i ukedagen 1. januar
Når ukedagen
1. januar er
mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag,
begynner
uke nr.
på mandag …
Normalår Skuddår Normalår Skuddår Normalår Skuddår Normalår Skuddår Normalår Skuddår Normalår Skuddår Normalår Skuddår
01   1. jan. 31. des. forrige år 30. des. forrige år 29. des. forrige år   4. jan.   3. jan.   2. jan.
02   8. jan.   7. jan.   6. jan.   5. jan. 11. jan. 10. jan.   9. jan.
03 15. jan. 14. jan. 13. jan. 12. jan. 18. jan. 17. jan. 16. jan.
04 22. jan. 21. jan. 20. jan. 19. jan. 25. jan. 24. jan. 23. jan.
05 29. jan. 28. jan. 27. jan. 26. jan.   1. feb. 31. jan. 30. jan.
06   5. feb.   4. feb.   3. feb.   2. feb.   8. feb.   7. feb.   6. feb.
07 12. feb. 11. feb. 10. feb.   9. feb. 15. feb. 14. feb. 13. feb.
08 19. feb. 18. feb. 17. feb. 16. feb. 22. feb. 21. feb. 20. feb.
09 26. feb. 25. feb. 24. feb. 23. feb.   1. mar. 29. feb. 28. feb. 27. feb.
10   5. mar.   4. mar.   4. mar.   3. mar.   3. mar.   2. mar.   2. mar.   1. mar.   8. mar.   7. mar.   7. mar.   6. mar.   6. mar.   5. mar.
11 12. mar. 11. mar. 11. mar. 10. mar. 10. mar.   9. mar.   9. mar.   8. mar. 15. mar. 14. mar. 14. mar. 13. mar. 13. mar. 12. mar.
12 19. mar. 18. mar. 18. mar. 17. mar. 17. mar. 16. mar. 16. mar. 15. mar. 22. mar. 21. mar. 21. mar. 20. mar. 20. mar. 19. mar.
13 26. mar. 25. mar. 25. mar. 24. mar. 24. mar. 23. mar. 23. mar. 22. mar. 29. mar. 28. mar. 28. mar. 27. mar. 27. mar. 26. mar.
14   2. apr.   1. apr.   1. apr. 31. mar. 31. mar. 30. mar. 30. mar. 29. mar.   5. apr.   4. apr.   4. apr.   3. apr.   3. apr.   2. apr.
15   9. apr.   8. apr.   8. apr.   7. apr.   7. apr.   6. apr.   6. apr.   5. apr. 12. apr. 11. apr. 11. apr. 10. apr. 10. apr.   9. apr.
16 16. apr. 15. apr. 15. apr. 14. apr. 14. apr. 13. apr. 13. apr. 12. apr. 19. apr. 18. apr. 18. apr. 17. apr. 17. apr. 16. apr.
17 23. apr. 22. apr. 22. apr. 21. apr. 21. apr. 20. apr. 20. apr. 19. apr. 26. apr. 25. apr. 25. apr. 24. apr. 24. apr. 23. apr.
18 30. apr. 29. apr. 29. apr. 28. apr. 28. apr. 27. apr. 27. apr. 26. apr.   3. mai   2. mai   2. mai   1. mai   1. mai 30. apr.
19   7. mai   6. mai   6. mai   5. mai   5. mai   4. mai   4. mai   3. mai 10. mai   9. mai   9. mai   8. mai   8. mai   7. mai
20 14. mai 13. mai 13. mai 12. mai 12. mai 11. mai 11. mai 10. mai 17. mai 16. mai 16. mai 15. mai 15. mai 14. mai
21 21. mai 20. mai 20. mai 19. mai 19. mai 18. mai 18. mai 17. mai 24. mai 23. mai 23. mai 22. mai 22. mai 21. mai
22 28. mai 27. mai 27. mai 26. mai 26. mai 25. mai 25. mai 24. mai 31. mai 30. mai 30. mai 29. mai 29. mai 28. mai
23   4. jun.   3. jun.   3. jun.   2. jun.   2. jun.   1. jun.   1. jun. 31. mai   7. jun.   6. jun.   6. jun.   5. jun.   5. jun.   4. jun.
24 11. jun. 10. jun. 10. jun.   9. jun.   9. jun.   8. jun.   8. jun.   7. jun. 14. jun. 13. jun. 13. jun. 12. jun. 12. jun. 11. jun.
25 18. jun. 17. jun. 17. jun. 16. jun. 16. jun. 15. jun. 15. jun. 14. jun. 21. jun. 20. jun. 20. jun. 19. jun. 19. jun. 18. jun.
26 25. jun. 24. jun. 24. jun. 23. jun. 23. jun. 22. jun. 22. jun. 21. jun. 28. jun. 27. jun. 27. jun. 26. jun. 26. jun. 25. jun.
27   2. jul.   1. jul.   1. jul. 30. jun. 30. jun. 29. jun. 29. jun. 28. jun.   5. jul.   4. jul.   4. jul.   3. jul.   3. jul.   2. jul.
28   9. jul.   8. jul.   8. jul.   7. jul.   7. jul.   6. jul.   6. jul.   5. jul. 12. jul. 11. jul. 11. jul. 10. jul. 10. jul.   9. jul.
29 16. jul. 15. jul. 15. jul. 14. jul. 14. jul. 13. jul. 13. jul. 12. jul. 19. jul. 18. jul. 18. jul. 17. jul. 17. jul. 16. jul.
30 23. jul. 22. jul. 22. jul. 21. jul. 21. jul. 20. jul. 20. jul. 19. jul. 26. jul. 25. jul. 25. jul. 24. jul. 24. jul. 23. jul.
31 30. jul. 29. jul. 29. jul. 28. jul. 28. jul. 27. jul. 27. jul. 26. jul.   2. aug.   1. aug.   1. aug. 31. jul. 31. jul. 30. jul.
32   6. aug.   5. aug.   5. aug.   4. aug.   4. aug.   3. aug.   3. aug.   2. aug.   9. aug.   8. aug.   8. aug.   7. aug.   7. aug.   6. aug.
33 13. aug. 12. aug. 12. aug. 11. aug. 11. aug. 10. aug. 10. aug. 9. aug. 16. aug. 15. aug. 15. aug. 14. aug. 14. aug. 13. aug.
34 20. aug. 19. aug. 19. aug. 18. aug. 18. aug. 17. aug. 17. aug. 16. aug. 23. aug. 22. aug. 22. aug. 21. aug. 21. aug. 20. aug.
35 27. aug. 26. aug. 26. aug. 25. aug. 25. aug. 24. aug. 24. aug. 23. aug. 30. aug. 29. aug. 29. aug. 28. aug. 28. aug. 27. aug.
36   3. sep.   2. sep.   2. sep.   1. sep.   1. sep. 31. aug. 31. aug. 30. aug.   6. sep.   5. sep.   5. sep.   4. sep.   4. sep.   3. sep.
37 10. sep.   9. sep.   9. sep.   8. sep.   8. sep.   7. sep.   7. sep.   6. sep. 13. sep. 12. sep. 12. sep. 11. sep. 11. sep. 10. sep.
38 17. sep. 16. sep. 16. sep. 15. sep. 15. sep. 14. sep. 14. sep. 13. sep. 20. sep. 19. sep. 19. sep. 18. sep. 18. sep. 17. sep.
39 24. sep. 23. sep. 23. sep. 22. sep. 22. sep. 21. sep. 21. sep. 20. sep. 27. sep. 26. sep. 26. sep. 25. sep. 25. sep. 24. sep.
40   1. okt. 30. sep. 30. sep. 29. sep. 29. sep. 28. sep. 28. sep. 27. sep.   4. okt.   3. okt.   3. okt.   2. okt.   2. okt.   1. okt.
41   8. okt.   7. okt.   7. okt.   6. okt.   6. okt.   5. okt.   5. okt.   4. okt. 11. okt. 10. okt. 10. okt.   9. okt.   9. okt.   8. okt.
42 15. okt. 14. okt. 14. okt. 13. okt. 13. okt. 12. okt. 12. okt. 11. okt. 18. okt. 17. okt. 17. okt. 16. okt. 16. okt. 15. okt.
43 22. okt. 21. okt. 21. okt. 20. okt. 20. okt. 19. okt. 19. okt. 18. okt. 25. okt. 24. okt. 24. okt. 23. okt. 23. okt. 22. okt.
44 29. okt. 28. okt. 28. okt. 27. okt. 27. okt. 26. okt. 26. okt. 25. okt.   1. nov. 31. okt. 31. okt. 30. okt. 30. okt. 29. okt.
45   5. nov.   4. nov.   4. nov.   3. nov.   3. nov.   2. nov.   2. nov.   1. nov.   8. nov.   7. nov.   7. nov.   6. nov.   6. nov.   5. nov.
46 12. nov. 11. nov. 11. nov. 10. nov. 10. nov.   9. nov.   9. nov.   8. nov. 15. nov. 14. nov. 14. nov. 13. nov. 13. nov. 12. nov.
47 19. nov. 18. nov. 18. nov. 17. nov. 17. nov. 16. nov. 16. nov. 15. nov. 22. nov. 21. nov. 21. nov. 20. nov. 20. nov. 19. nov.
48 26. nov. 25. nov. 25. nov. 24. nov. 24. nov. 23. nov. 23. nov. 22. nov. 29. nov. 28. nov. 28. nov. 27. nov. 27. nov. 26. nov.
49   3. des.   2. des.   2. des.   1. des.   1. des. 30. nov. 30. nov. 29. nov.   6. des.   5. des.   5. des.   4. des.   4. des.   3. des.
50 10. des.   9. des.   9. des.   8. des.   8. des.   7. des.   7. des.   6. des. 13. des. 12. des. 12. des. 11. des. 11. des. 10. des.
51 17. des. 16. des. 16. des. 15. des. 15. des. 14. des. 14. des. 13. des. 20. des. 19. des. 19. des. 18. des. 18. des. 17. des.
52 24. des. 23. des. 23. des. 22. des. 22. des. 21. des. 21. des. 20. des. 27. des. 26. des. 26. des. 25. des. 25. des. 24. des.
53 28. des. 28. des. 27. des.

UkedatoerRediger

Ukedatoer kan brukes i arbeidslivet der arbeidsuker overlapper årsskiftet: yyyy-Www-d. «yyyy» indikerer et ISO-år, «W» indikerer at de to neste siffer («ww») er ukenummeret i dette året (fra 01 til 52 eller 53) og «d» markerer ukedagen fra 1 til 7, der 1 er mandag og 7 er søndag. Ukenummereringen er slik at uken skal tilhøre det året som de fleste av ukedagene er i. For eksempel kunne onsdag 31. desember 2008 bli skrevet som 2009-W01-3, og fredag 1. januar 2010 kunne bli skrevet som 2009-W53-5:


desember 2008
Uke Ma Ti On To Fr
(49) 01 02 03 04 05 06 07
(50) 08 09 10 11 12 13 14
(51) 15 16 17 18 19 20 21
(52) 22 23 24 25 26 27 28
(1) 29 30 31 01 02 03 04

januar 2010
Uke Ma Ti On To Fr
(53) 28 29 30 31 01 02 03
(1) 04 05 06 07 08 09 10
(2) 11 12 13 14 15 16 17
(3) 18 19 20 21 22 23 24
(4) 25 26 27 28 29 30 31

Eksempler:

 • Eksempel regel 1
4. januar 1993 er en mandag (1993-01-04)
1993-01-03 → 1992-W53-7
1993-01-04 → 1993-W01-1
4. januar 1998 er en søndag (1998-01-04)
1997-12-28 → 1997-W52-7
1997-12-29 → 1998-W01-1
1998-01-04 → 1998-W01-7
 • Eksempel regel 2
Året starter på en torsdag
1998-01-01 → 1998-W01-4
1998-12-31 → 1998-W53-4
Året er skuddår og starter på en onsdag
1992-01-01 → 1992-W01-3
1992-02-29 → 1992-W09-6 (skuddår)
1992-12-31 → 1992-W53-4
Året er ikke skuddår og starter på en onsdag
1975-01-01 → 1975-W01-3
1975-02-29 → eksisterer ikke (ikke skuddår)
1975-12-28 → 1975-W52-7
1975-12-29 → 1976-W01-1 (ikke skuddår)

Andre systemerRediger

Flere land har ukenummersystem som er forskjellig fra ISO-standarden. Minst seks nummersystemer er i bruk:[3][4]

Første ukedag Årets første uke inneholder Kan tilhøre to uker Brukes av/i
Mandag 4. januar Første torsdag 4 – 7 døgn av året Nei[5] De fleste land i Europa og andre land som følger ISO 8601.
Lørdag 1. januar Første fredag 1 – 7 døgn av året Ja De fleste land i Midtøsten.
Søndag 1. januar Første lørdag 1 – 7 døgn av året Ja USA, Canada, Israel, Syd-Afrika, India, Hongkong, Macau, Taiwan, Japan, og de fleste land i Latin-Amerika.

I Skandinavia og flere andre europeiske land ble ukenummer også brukt før 1973. Da ble året avsluttet med uke 53 hvis uke 52 sluttet før 31. desember, men dette ukenummeret fortsatte ikke over i det nye året; uke 1 begynte alltid med 1. januar uansett ukedag. Dermed kunne deler av den samme uken få to forskjellige ukenummer. Ukens første døgn var søndag og dermed var siste døgn i uken lørdag.

Det er enkelt å beregne ukenummeret for en dato på denne gamle måten:

Ukenr = (13 + dagsnr − ukedagsnr) div 7
hvor dagsnr = 1 → 365/366, ukedagsnr = 1 (søndag) → 7 (lørdag) og div betyr heltallsdivisjon (dvs. at resten etter en divisjon taes ikke med).

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

 1. ^ Excel treats weeks in a strange way (gjelder ikke for nyere versjoner av Excel).
 2. ^ Ukenummerformel, VG Debatt, 08.10.12 16:59.
 3. ^ Ukenummer sortert etter definisjon, besøkt 19. oktober 2012.
 4. ^ Kalenderuker, besøkt 19. oktober 2012.
 5. ^ En dato kan enten tilhøre den siste uken i året (nummer 52 eller 53) eller den første uken i året etter (nummer 01).

Eksterne lenkerRediger