Tredje armé (Tyskland)

Tredje armé (3. Armee) var en armé i den tyske hæren under annen verdenskrig.

Armeen ble aktivert 1. september 1939, samme dag som tyske styrker invaderte Polen. Den ble underlagt generaloberst Georg von Küchler, som senere skulle bli feltmarskalk og sjef for Armégruppe Nord.

På begynnelsen av felttoget i Polen inngikk 3. armé i feltmarskalk Fedor von Bocks Armégruppe Nord, sammen med feltmarskalk Günther von Kluges 4. armé. 4 armé skulle ta den polske korridor og gå inn i Østpreussen for å binde de to områdene sammen. 3. armé skulle dele seg i to og angripe fra Østpreussen. En del av 3. armé skulle sydover inn i Modlin, krysse der elvene Wisła og Bug møttes og ta del i angrepet på Warszawa. Den andre delen av 3. armé skulle angripe i nærheten av Narew og langs elven Bug, og fortsette inn i Brest-Litovsk.

Da angrepet på Polen kom i gang, ble en del av 3. armé flyttet mot Den polske korridor for å møte Kluges 4. armé. Både 3. og 4. armé gjennomførte sine planer, og felttoget i Polen endte med triumf for den tyske hæren. Den røde armé hadde angrepet Polen fra øst med en million soldater og avansert vestover for å møte de tyske troppene, til tross for høyere tapstall enn forventet. I Brest-Litovsk ble det holdt en felles tysk-sovjetisk seiersparade.

5. november 1939, kun fem uker etter slutten på felttoget i Polen, ble 3. armé oppløst. 3. armé ble en av de første tyske armeene under annen verdenskrig som ble nedlagt. Rett etter nedleggelsen ble Küchler sjef for den nye 18. armé og ledet denne under Fall Gelb i 1940.