Den polske korridor

Koordinater: 54°21′N 18°20′Ø Den polske korridor var tilnavnet brukt om det smale polske landområde som strakk seg opp til Østersjøen og avskilte fristaten Danzig og Østpreussen fra Det tyske rike i mellomkrigstiden .

Kart over Polen og omgivelser 1938

Området tilhørte Polen ettersom det ble tilkjent det da landet gjenvant sin selvstendighet etter første verdenskrig som et resultat av Versaillestraktaten.

Dette område var Polens forbindelse til havet i perioden 19191939. Samtidig var «korridoren» en av de utløsende årsakene til andre verdenskrig; Tysklands krav på jernbaneforbindelse og en «ekstraterritoriell motorvei» mellom Østpreussen og de øvrige delene av Det tyske rike skulle avstås av Polen.

Polskspråklighet i 1912

Da korridoren ble til var befolkningen blandet. Men de fleste av kommunene var overveiende polsktalende (eventuelt med mange kasjuber som talte et slavisk språk tett opp mot polsk).

Etterhvert ble den tyske befolkningsandelen mindre, noe som primært skyldtes tysk fraflytning, men også noe polsk tilflytting. Befolkningen i Den polske korridor bestod i 1930 av ca. to millioner mennesker, hvorav 78 % var polakker eller kasjuber, 19 % tyskere, og 3 % jøder. Den tyske og jødiske minoritet bodde fortrinnsvis i byene og utgjorde de fleste av de beskjeftigede i industrier og håndverk. Rundt 94 % av befolkningen var katolsk. Det var også små protestantiske og jødiske minoriteter. Særlig i Toruń (Thorn) var befolkningen blandet både etnisk, språklig og konfesjonelt. Der var det tyskspråklige segmentet i flertall (tyskere, tyskspråklige jøder). I Zempelburg utgjorde jødene flertallet.

I årene 1944 til 1947 ble den tyske befolkning fordrevet fra den tidligere tyske korridor, slik at den etterpå var nesten utelukkende polsk og kasjubisk befolket.

LitteraturRediger

  • Helmuth Fechner: Deutschland und Polen, Holzner Verlag, Würzburg 1964
  • Leszek Belzyt: Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815–1914. Marburg 1998, ISBN 387969267X
  • Richard Blanke: Orphans of Versailles: The Germans in Western Poland 1918-1939, University of Kentucky Press, 1993, ISBN 0-8131-1803-4