Trangviksposten

Trangviksposten var et norsk vittighetsblad i form av en fiktiv lokalavis, forfattet av redaktør Jacob Hilditch og utgitt i Aftenpostens søndagsnummer fra 1899 til 1907.

Redaktør Syvertsen i Trangviksposten i Theodor Kittelsens strek.
Figurer fra Trangviksposten

Trangviksposten er en satire over norske lokalaviser og de sosiale forholdene i norske småbyer slik det må ha fortonet seg de siste tiårene av 1800-tallet. Det fiktive «Trangvik» ligger tilsynelatende, slik man kan lese mellom linjene i Trangviksposten, et sted ved kysten mellom Horten og Kristiansand. Trangvikspostens redaktør «Syvertsen» fører en daglig kamp mot sin argeste konkurrent, Trangvik Tidende.

Ut over parodien inneholder Trangviksposten også elementer av småbyens kollektivbiografi, slik en også finner det i diktsuitene Spoon River Anthology av Edgar Lee Masters og Om desse steinane tala av Ola Jonsmoen.

Trangviksposten er kommet i bokform i flere utgaver, første gang 1900. Et utvalg ble utgitt av Den norske Bokklubben i 1980, redigert av Mentz Schulerud.

Trangviksposten ble illustrert av Øyvind Sørensen, Th. Kittelsen og Olaf Gulbransson.