Lokalavis

avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt
(Omdirigert fra «Lokalaviser»)

En lokalavis er en avis med et avgrenset geografisk nedslagsfelt.

Det finnes små og store lokalaviser, men felles for de fleste er at de dekker en by, ett sted eller en eller noen få kommuner, typisk et handelsdistrikt. De fleste norske aviser er lokalaviser.

Når lokalavisen blir større, kan det hende at den vil måtte reklassifiseres til regionavis. Noen aviser kan karakteriseres som både lokalavis og regionavis. Aviser med hele landet som nedslagsområde karakteriseres som riksaviser.

Mange av de minste lokalavisene i Norge er medlem av interesseorganisasjonen Landslaget for Lokalaviser. De fleste av de øvrige avisene er medlem av tarifforganisasjonen Mediebedriftenes Landsforening (MBL).